ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ที่ชื่อตำแหน่งงานจำนวนที่รับเงินเดือนประสบการณ์พื้นที่
1เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด : ประจำ อ่างทอง-กทม.
เขตดูแล : ภาคกลาง
2เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด : ประจำ กทม., เชียงใหม่, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์
เขตดูแล : ภาคเหนือ
3เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด : ประจำ กทม.
เขตดูแล :ภาคใต้
4เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด: ประจำ ฉะเชิงเทรา, นครนายก, จันทบุรี
เขตดูแล: ภาคตะวันออก
5เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด : ประจำ กทม., นครปฐม, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, นนทบุรี
เขตดู่แล : ภาคตะวันตก
6เจ้าหน้าที่การตลาด Marketingและส่งเสริมการขาย5 อัตรา10,000-15,000 บาท1 ปีจังหวัด : ประจำ กทม., อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น,บุรีรัมย์
เขตดูแล : ภาคอีสาน
ที่ชื่อตำแหน่งงานจำนวนที่รับเงินเดือนประสบการณ์พื้นที่
1เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ5 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด :กทม.
เขต : บางเขน
2เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ5 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด :อ่างทอง
เขต : อ. โพธิ์ทอง
ที่ชื่อตำแหน่งงานจำนวนที่รับเงินเดือนประสบการณ์พื้นที่
1เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : เชียงใหม่
2เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : กำแพงเพชร
3เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : พิษณุโลก
4เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : นครสวรรค์
5เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : เพชรบูรณ์
6เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : นครนายก
7เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : นครปฐม
8เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด :กาญจนบุรี
9เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : เพชรบุรี
10เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : จันทบุรี
11เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
12เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : บุรีรัมย์
13เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : อุบลราชธานี
14เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : ขอนแก่น
15เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้านประจำสาขา2 อัตรา10,000-15,000 บาท-จังหวัด : อุดรธานี