การเกษตร, ข่าวเกษตร

ริมฝั่งโขงวิกฤติ-กรมชลฯสั่งด่วน เร่งระดมเครื่องสูบระบายน้ำท่วม


นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 109 เครื่อง จากที่เตรียมช่วยเหลือทั้งหมด 1,200 เครื่องทั่วประเทศ และเครื่องผลักดันน้ำ 36 เครื่อง เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วจำนวน 14 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขง

fiogf49gjkf0d

 


 


 โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือจำนวน 5 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงทันทีเมื่อแม่น้ำโขงมีระดับที่ต่ำลง จังหวัดเลย จัดส่งเครื่องสูบน้ำไป 1 เครื่องเนื่องจากได้รับผลกระทบไม่มากนัก มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเพียง 200 ไร่ในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโขง มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 150,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้วถึง 12 เครื่องแล้ว


 


 จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่มากนักเพียง 2 อำเภอเท่านั้น คือ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอโพนนาแก้ว กรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือจำนวน 5 เครื่องจังหวัดนครพนม มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 12 อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโขง กรมชลประทานส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือแล้ว 3 เครื่องและกำลังจะจัดส่งเพิ่มเติม ส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่กรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำท่วมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ โดยขณะนี้กรมชลประทานได้ เตรียมการจัดส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ 7 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 3 คัน ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีรายงานความเสียหาย แต่ได้มีการเตรียมการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น


 


 โฆษกกรมชลประทานกล่าวด้วยว่า ในขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำอื่นๆ ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเขื่อนต่างๆ ยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกจำนวนมาก โดยเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 31 แห่งตั้งแต่ต้นปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแล้วกว่า 19,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ50 ของปริมาณน้ำ ไหลลงอ่างสะสมเฉลี่ยทั้งปีที่ 38,221 ล้านลูกบาศก์เมตร 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=118821