จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, เห็ดทั่วไป

ราเขียวก้อนเห็ด กำจัดด้วยใช้ไบโอเซ็นเซอร์

ปัญหาเชื้อราเขียว ที่เกิดกับก้อนเห็ดต่างๆ มีด้วยกัน2ชนิด คือ กลิโอเคเดียม และ ไตรโคเดอร์ม่าอันที่จริงราทั้งสองชนิดมีข้อดีในด้านการเกษตรอยู่ไม่น้อย บาง

ชนิดมีนักวิชาการนำไปใช้ในการกำจัดเชื้อโรคพืชเป็นการควบคุมโรคพืช เชื้อราเขียวจะค่อยเข้าทำลายจะคอยแย่งอาหารกับเชื้อเห็ด ในที่นี้อาหารของราเขียวก็

คือก้อนเชื้อเห็ด สาเหตุของการระบาดของเชื้อราเขียว เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น สุขอนามัยฟาร์มไม่ดี ฟาร์มสกปรก ไม่มีการทำลายซากก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่เหมาะ

สม สปอร์ของราเขียวเลยฟุ้งกระจายไปยังเชื้อที่อยู่ในโรงบ่ม และ โรงเพาะได้ การป้องกันราเขียวที่จะเกิดกับก้อนเชื้อเห็ดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจนบานปลาย

เราควรกันไว้ก่อน เมื่อเริ่มนำก้อนเห็ดเข้าสู่โรงเรือนก่อนเปิดดอกควรฉีด ควรใช้ไบโอเซ็นเซอร์ 5 กรัมหรือ1-2 ช้อนชา ผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก หมักทิ้งไว้ 24-48

ชั่วโมง หลังจากนั้น นำมาผสมน้ำอีก 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วทั้งโรงเรือนและก้อนเห็ด และเมื่อเปิดดอกเห็ดแล้ว ก็ให้ฉีดพ่น ไบโอเซ็นเซอร์ ทุกๆ 5-7 วัน โดยฉีด

พ่นตลอดอายุของก้อนเชื้อเห็ด แค่นี้ก็สามารถที่จะควบคุมไม้ให้เกิดเชื้อราเขียวได้แล้วล่ะครับ กรณีของก้อนเชื้อเห็ดที่เปิดดอกแล้วและมีเชื้อราเขียวระบาด ก็ให้ใช้

ไบโอเซ็นเซอร์ หมักขยายเชื้อแล้วฉีดพ่นที่หน้าก้อนทุกๆ 3วันครั้ง หรือถ้าก้อนไหนที่มีเชื้อมากก็ทำการดึงก้อนเห็ดออกไปทำลายให้ไกลโรงเรือนเห็ดนะครับ แค่นี้ก็

สามารถที่จะควบคุมเชื้อราเขียวในก้อนเห็ดได้บ้างแล้วล่ะครับ แต่ถ้าจะใหดี ควรป้องกันตั้งแต่เริ่มทำก้อน คือใช้หินแร่ภูเขาไฟเข้าช่วยเรื่องทำก้อน ประหยัดต้นทุน

คุณภาพก้อนดี ได้กำไรงาม เป็นสูตรที่ใช้หินแร่ภูเขาไฟที่ชื่อ พูมิชซัลเฟอร์ผสมร่วมกับรำละเอียด แค่นั้นพอ จะไม่เหมือนกับสูตรอื่นๆ ที่ต้องใส่อาหารอย่างอื่นเช่น รำ

ยิปซั่ม ปูนขาว การใช้พูมิชซัลเฟอร์ผสมอาหารทำก้อนเห็ดนั้น จะช่วยให้เส้นใยเห็ดที่เขี่ยเชื้อเห็ดไปแล้วจะเดินดีมาก เดินเร็วกว่าก้อนที่ไม่ได้ใช้สูตรพูมิชซัลเฟอร์ ส่วน

ประกอบของพูมิชซัลเฟอร์ มีหินแร่ภูเขาไฟ 50% ซัลเฟต 7% แคลเซียม 12% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก 0.01% สังกะสี 0.005% pH 6.5 ที่

เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย พูมิชซัลเฟอร์มีซิลิก้าจะทำให้เส้นใยเห็ดแข็งแรง ทนต่อโรค ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งที่ช่วยป้องกันราเขียวเห็ดครับ

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9