การเกษตร, ข่าวเกษตร

รายงานพิเศษ : ‘YOUNG SMART FARMER’เขต1 ยกระดับฟาร์มเห็ดด้วยนวัตกรรมระบบการจัดสภาพแวดล้อม

นายพัชรพล โพธิ์พันธุ์ จาวาฟาร์ม Young Smart
Farmer จ.ชัยนาท กล่าวว่า
ปัจจุบันตนทำฟาร์มเห็ดในรูปแบบโรงเรือนระบบปิด
ซึ่งในการปฏิบัติงานของทางฟาร์มนั้นจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในทุกๆส่วนของการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มคุณภาพ และลดแรงงานจากเจ้าของกิจการ และการจ้างงาน ตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อจะใช้การผสมโดยชั่งตวงวัตถุดิบทุกชนิด
การปรับความชื้นโดยการคำนวณระบบดิจิตอล
นับเป็นการยกระดับฟาร์มเห็ดธรรมดาให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม (
Smart Farm) โดยการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น
เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต
ทั้งเรื่องการผลิตก้อนเชื้อ การสืบค้นย้อนกลับได้ (
Tracing) การทำก้อนเชื้อแบบประณีต
ลดการสูญเสีย การทำโรงเรือนแบบปิดปรับสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ
สามารถติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เนต (
Iot) และนำการตลาดแบบออนไลน์
มาเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มการตลาดซึ่งการผลิตก้อนเชื้อโดยทั่วไปใช้ความเคยชินและประสบการณ์ในการทำงาน
การอัดก้อนเชื้อด้วยเครื่องจักร ใช้ระบบการนึ่งฆ่าเชื้อควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
การบ่มก้อนเชื้อในโรงเรือนปรับอากาศ การใช้ระบบ
Barcode เข้ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูลย้อนกลับได้
ส่วนการเปิดดอกเห็ดทำในโรงเรือนระบบปิด และปรับอากาศภายในโรงเรือนด้วยระบบ
Evap
ซึ่งควบคุมด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ให้ความชื้นผ่านระบบ
พ่นหมอก และ
CoolingPad ทำให้สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับเห็ดที่เปิดดอกได้
ช่วยให้สามรถทำผลผลิตได้ใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี อีกทั้งสามารถคอนโทรล มอนิเตอร์
ผ่านอินเตอร์เนตและโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา

ด้านการตลาด เนื่องจากทางฟาร์มจะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้
ข้อมูลการผลิตก้อนเชื้อ การเปิดดอก สภาพอากาศ ผลผลิต ทำให้สามารถคำนวณและคาดการณ์
ผลผลิตได้แน่นอน มีผลทำให้สามารถเจรจากับผู้ค้าได้ง่ายขึ้น
อีกทั้งการผลิตของดอกเห็ดในระบบปิด
จะทำให้การปนเปื้อนของผลผลิตน้อยลงกว่าโรงเรือนธรรมดามาก
มีผลให้ดอกเห็ดจากทางฟาร์มสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่พอใจ และกำลังเริ่มใช้วิธีโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อเพิ่มขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้นนอกจากการขายดอกเห็ดสดๆ
แล้วฟาร์มของเรายังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในเบื้องต้นทางฟาร์มกำลังเริ่มทดลองการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เช่น
น้ำพริกเห็ดกรอบ เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด
และได้มีการทดลองการปลูกพืชในระบบโรงเรือนและไฮโดรโพนิคเพิ่มขึ้น
โดยมีแผนจะเปิดเป็นแปลงท่องเที่ยวการเกษตร
และร้านค้าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มในพื้นที่ฟาร์มต่อไป

ในยุคปัจจุบันเกษตรกรยุคใหม่
จะต้องเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะตามแนวนโยบายของภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค
Thailand 4.0
เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
เน้นการผลิตในพื้นที่ที่ไม่มากแต่สามารถสร้างรายได้ที่ดีพอเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
รวมถึงอาจจะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์มาเป็นการผลิตที่ลดแรงงาน แต่เพิ่มคุณภาพและจำนวนของผลผลิตที่ได้
ภายใต้การใช้แนวคิดที่ว่าต้องทำงานน้อยลง
แต่ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น 
ไม่เพียงเท่านี้ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ยึดติดกับองค์ความรู้เดิม
และพร้อมที่จะเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีพร้อมองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้วยการแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มมูลค่า
ต้องสร้างกลุ่มเป็นเครือข่ายในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ
พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรจากสมาชิกเพิ่มเติมอีกด้วย
ทั้งยังเป็นเครือข่ายในการขยายตลาด โดยมีความเข้มแข็งสามารถต่อรองกับตลาด คนกลาง
หรือสามารถเป็นลู่ทางในการส่งตรงผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้
นายพัชรพล
กล่าวอย่างไรก็ตาม

จากการปรับตนเองมาสู่การทำเกษตรยุคสมัยใหม่ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น
นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้เกษตรกรไทยมีการพัฒนา และสามารถลืมแนวคิดและความเชื่อเก่าๆในสังคม
ที่ว่าเกษตรกรต้องใช้แรงงานแลกเงินไปวันๆ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
เป็นกลุ่มคนระดับล่าง รายได้ต่ำ
เปลี่ยนมาเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีความมั่นคงยั่งยืน มีอิสระในการทำงาน
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ มีการตลาดแบบเครือข่าย ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนอีกด้วย  สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเห็ดที่ทันสมัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ จาวาฟาร์ม 60/7 หมู่ที่ 8
ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เบอร์โทรศัพท์ 09-5635-1811

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 28/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/288425

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *