ข่าวเกษตร

ด้วงหมัดผักระบาด ช่วงอากาศเปลี่ยน

หากกล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่ร้ายกาจจนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักคะน้า กวางตุ้ง ต้องปวดหัวที่ต้องคอยหาวิธีมาป้องกันกำจัด ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดจะเป็นแมลงศัตรูพืชอันดับต้นๆ ที่ได้รับการกล่าวถึง เนื่องจากมีการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้ผลผลิตออกเป็นบริเวณกว้างเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญป้องกันกันกำจัดค่อนข้างได้ยากโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าจะไม่มีวิธีป้องกันเอาเสียเลย แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ “ใจร้อน” เมื่อป้องกันกำจัดแล้วไม่ได้ผลก็มักจะมาใช้สารเคมีกำจัดเหมือนเดิม การใช้เคมีกำจัดนอกจากจะกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วยังทำลาย “ตัวห้ำตัวเบียน”ในธรรมชาติไปด้วยตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ด้วงหมัดผักหรือหมัดกระโดดที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือชนิดปีกเหลืองแถบน้ำตาล (Phyllotreta flexuosa) และชนิดปีกดำหรือปีสีน้ำเงินเข้ม (Phyllotreta chontanica) จะระบาดรุนแรงในพืชจำพวก กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดหัว คะน้า ฯลฯ ตัวเต็มวัยจะกัดกินทำลายใบผักเป็นรูพรุน ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป โดยพบการทำลายใบเลี้ยง ลำต้นอ่อนจนต้นกล้าผักไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทำให้มีอาการแคระแกร็น หรือตายไปในที่สุด สำหรับพฤติกรรมการระบาดสังเกตพบว่า…ด้วงชนิดนี้สามารถระบาดได้ในทุกฤดูกาล หากรอบๆ พื้นที่แปลงปลูกมีวัชพืชแหล่งอาหารสามารถหลบอาศัยได้ อย่างผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ผักเบี้ยหินหรือแม้กระทั่งผักบุ้งนา เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก-มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วงชนิดนี้ก็จะอพยพเข้าทำลาย แต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว รื้อแปลง ขาดแหล่งอาหาร มันก็จะอพยพกลับออกไปอาศัยตามวัชพืชแหล่งอาหารแทน กลับไป-กลับมาเป็นวัฎจักรเช่นนี้เรื่อยๆไป

เบื้องต้นให้ไถตากดินเพื่อทำลายตัวอ่อน,ดักแด้ในดิน ปรับปรุงสภาพดินเพิ่มซิลิก้าในดินเสริมให้ต้นแข็งแกร่ง จะช่วยลดการเข้าทำลายของแมลงได้ หรือสลับสับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หมัดผักไม่ชอบเพื่อลดการระบาด ส่วนเกษตรกรที่ลงปลูกไปแล้วหรือกำลังปลูกแล้วเจอการระบาด ให้ฉีดพ่นด้วย “คัทอ๊อฟ”และ”ฟอร์แทรน”ในอัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับสารสะเดา,น้ำส้มควันไม้ให้ชุ่มโชก ทุกๆ3-4วัน ช่วงเวลาเย็นๆแดดร่มลมตกประมาณสี่โมงห้าโมงเย็น ที่สำคัญต้องฉีดพ่นบนดินให้ชุ่มโชก เนื่องจากด้วงหมัดผักจะชอบซ่อนตัว แอบวางไข่ ตามร่องดินที่แตกระแหง ตามด้วยไบโอแทค(บีที)จุลินทรีย์กำจัดหนอน สามารถลดอาการระบาดของหมัดลงได้ 80-90%

 

 

 

Line Official : https://bit.ly/3bYfcKC
Youtube Channel : https://bit.ly/3o1LAhK
Page Facebook :

Thai Green Agro
Call Center : 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
Line ID : tga001-tga004