โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ระวัง! เชื้อราทางใบที่จะเกิดช่วงฝนหลงฤดู

fiogf49gjkf0d

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหาข้อมูลจากบทความฉบับนี้
สืบเนื่องจากบทความฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงโรครากเน่าโคนเน่าที่จะมากับน้ำฝนในช่วงที่ฝนหลงฤดูกาล  วันนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงโรคที่เกิดจากเชื้อราทางใบที่น้ำฝนนำมาด้วย
ได้แก่ โรคใบไหม้  โรคใบจุด โรคใบติดราสนิม
ราแป้ง ราดำ ราน้ำค้าง
  ราสีชมพู แอนแทคโนส ฟัยทอปเทอร่า  แคงเกอร์ เป็นต้น

fiogf49gjkf0d

ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเกษตรทุกปีขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลจะเป็นมากหรือน้อย
เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าพืชเริ่มแสดงอาการก็จะฉีดพ่นด้วยเคมีเพราะมองว่ารวดเร็ว
ทันใจ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ

  1. มีสารพิษตกค้างในพืชผัก
    ในดิน แปลงปลูกของเกษตรกร
  2.  เจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากได้รับสารพิษมากในเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้
  3. ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์
    ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีโยชน์ต้องสูญเสียไป

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษแนะนำทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชด้วยชีวภาพ
ไม่มีสารเคมีตกค้าง  ไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ผู้บริโภคสัตว์เลี้ยง
ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุน
เพราะสามารถหมักขยายเชื้อได้ (รายละเอียด ตามลิงค์
https://www.thaigreenagro.com/product/order.aspx?productID=107) ชีวภัณฑ์ที่แนะนำคือ บีเอส-พลายแก้ว เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลลัส
ซับติลิส ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  อย่างเช่น โรครากเน่าโคนเน่า
โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย
 พืชตระกูลส้ม มะนาว  มะละกอ สับปะรด
และหน้ายางเน่าดำ แห้งตายในยางพารา โรคกล้าเน่ายุบในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว
พริก พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับช่วงนี้ผู้เขียนแนะนำว่าควรให้รีบฉีดพ่นเนื่องจากฝนตกบ่อย
จุลินทรีย์พลายแก้วจะได้ป้องกันกำจัด ไม่ให้เกิดโรค  หากเกิดแล้วให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน/ครั้ง ติดต่อกัน
3-4 ครั้ง หรือฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน/ครั้ง ควบคุมไม่ให้เชื้อราดังกล่าวเกิดการระบาด
จุลินทรีย์พลายแก้วจะทำหน้าที่เสมือนทหารยามที่ค่อยเฝ้าระวัง
มิให้เชื้อราได้เกิดขึ้นมา เกษตรกรลองเลือกหามาใช้กันดูนะค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.02-9861680-2 หรือสาขาตลาดบางใหญ่ซิตี้
  โทร .02-9030820
หรือได้ที่คุณเพชรรัตณ์ โทร. 089-4442366
  ค่ะ

เขียนและรายงานโดย
:
คุณเพชรรัตณ์   มีมา (นักวิชาการชมรมฯ )

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 www.thaigreenagro.com

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com