โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

ระวัง”โรครากเน่าโคนเน่า”ที่อาจมาพร้อมฝนหลงฤดู

               การทำอาชีพปลูกมะนาวในปัจจุบันเป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะดูจากราคาที่ซื้อกันตามท้องตลาดแล้ว
ชั่งน่าเย้ายวนให้คนหันมาปลูกเป็นอย่างมาก
แต่สำหรับการปลูกมะนาวแล้วไม่ได้ทำกันง่ายๆอย่างที่เขาว่ากันนะครับ
มีปัจจัยผันแปรหลายด้านอยู่เหมือนกัน ซึ่งปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องโรคและแมลงที่คอยรบกวนต้นมะนาวของท่าน
ห่างไม่ทราบข้อมูลเรื่องโรคแมลงแล้วแกร่งว่าอาชีพการปลูกมะนาวที่วาดฝันไว้ว่าต้องได้กำไรเป็นแสน
ต้องมาฟังพินาศไป
วันนี้จะนำเสนอโรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่งนั้นก็คือโรครากเน่าโคนเน่า
ที่พืชตระกูลมะนาวมักเป็นโรคนี้กันค่อนข้างมาก
ส่วนใหญ่มักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว 

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรครากเน่าโคนเน่ามะนาว         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรครากเน่าโคนเน่ามะนาว

               เพราะฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย
ทำให้จุลินทรีย์ร้ายต่างๆที่อยู่ในดินเจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีและเร็ว
สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า (
Phytophthora
parasitica Dastur )
เชื้อราโรคพืชกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในดินปรกติอยู่แล้ว
มันรอเวลาที่ต้นพืชหรือต้นมะนาวที่ปลูกอ่อนแอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันโรค
เชื้อราไฟท้อปโธร่าก็จะเข้าเข้าลาย
สังเกตได้จากเวลาพบว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่า จะไม่พบการระบาดทั่วทั้งแปลงแต่จะพบเป็นบางต้นและค่อยๆลุกลามไปยังต้นข้างเคียงนั้นแสดงให้เห็นว่า
เชื้อราไฟท้อฟโธร่า จะเข้าทำลายต้นที่อ่อนแอมีภูมิคุ้นกันต่อโรคต่ำที่สุด
แต่ถ้าดูแลให้ต้นมะนาวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้ว
อัตราการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าก็จะลดลงตามไปด้วยลักษณะอาการของเชื้อราไฟท้อฟโธร่า
(
Phytophthora
parasitica Dastur )
จะเข้าทำลายรากฝอย รากแขนง และตามโคนต้นของมะนาว
ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกมะนาวจะไม่ทราบเลยว่าต้นมะนาวที่ปลูกเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจนกว่าต้นมะนาวจะเริ่มแสดงอาการออกมาให้เห็นทางใบคือ
ใบของมะนาวเริ่มมีอาการเหลืองซีดโดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆ
และใบก็จะเริ่มร่วงไปเรื่อยๆจนหมดต้นในที่สุด จากนั้นกิ่งของมะนาวเริ่มแห้ง
และต้นมะนาวก็จะยืนต้นตายในที่สุด
โรครากเน่าโคนเน่านี้จะไม่น่ากลัวเลยถ้าเกษตรกรที่ปลูกมะนาวรู้จักป้องกันตั้งแต่มะนาวยังไม่เป็นโรคไม่ใช่ว่าปลอดให้มะนาวแสดงอาการก่อนค่อยรีบมารักษาทีหลังเพราะกว่าที่เราจะรู้ตัวว่ามะนาวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าก็อาจรักษาไม่ทันแล้ว
วิธีป้องกันหรือรักษาตามแนวทางของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
จะใช้เชื้อรากลุ่มไตรโคเดอร์ม่าในการป้องกันกำจัด
ซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์ม่าที่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษส่งเสริมมีชื่อทางการค้าว่า
อินดิวเซอร์ วิธีการใช้งานอินดิวเซอร์ในการป้องกันกำจัดเชื้อรากเน่าโคนเน่ามะนาว
จะใช้งานเป็นเสมือน ร.ป.ภ. หรือ ยามคอยเฝ้ารากของต้นมะนาวไว้ไม่ให้มีเชื้อรา
ไฟท้อฟโธร่า (
Phytophthora parasitica Dastur ) เข้ามาทำลายต้นมะนาวของเราได้ ส่วนวิธีการใช้
อินดิวเซอร์ นั้นสามารถใช้คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้อ อินดิวเซอร์
1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม
คลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปโรยรอยๆโคนต้นของมะนาว ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม หรือจะใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้โดยใช้เชื้อ
อินดิวเซอร์ 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นมะนาวก็ได้ครับ
ทำอย่างนี้ เดือนละ 2 ครั้งเพื่อให้มีเชื้ออินดิวเซอร์
อยู่เป็นยามเฝ้ารากมะนาวไว้แล้วรับรองมะนาวที่ท่านปลูกไว้จะปลอดภัยต่อโรครากเน่าโคนเน่าครับ

                                             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อินดิวเซอร์  

เขียนและรายงานโดย : นายจตุโชค
จันทรภูมี(นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com