พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ข่าวเกษตร

รณรงค์บ่อกุ้งลดโลกร้อน

                        นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปี 2551 กรมประมงได้เตรียมแผนการรณรงค์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันมาเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตสีเขียว มีการสังเคราะห์แสง โดยมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้นไม้บนบกถึง 3 เท่าตัว ในขณะเดียวกันการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในบ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากจะช่วยบำบัดน้ำเสียแล้ว เกษตรกรยังสามารถเก็บสาหร่ายทะเลนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนั้น ยังได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหันมาปลูกต้นไม้ตามแนวคลองระบายน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพของบ่อเลี้ยงกุ้งให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

fiogf49gjkf0d

                         นายนิวัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้กรมประมงได้เตรียมแผนการวิจัยการนำของเสียจากการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะคราบโปรตีนที่ลอยอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง มาเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการวิจัย โดยคาดว่าภายในปี 2551 น่าจะสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างเต็มรูปแบบ


 


                       “แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนช่วยได้ คือ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน หรือในระบบการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งหากมีพื้นที่ว่าง เช่น ริมตลิ่งของคลองระบายน้ำก็สามารถนำต้นไม้มาปลูกได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือแม้กระทั่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสาหร่ายทะเลมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง 3 เท่าตัว” รองอธิบดีกรมประมงกล่าว


 


ที่มา :  หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2550


http://www.naewna.com/news.asp?ID=89081