พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

ยางพารากับปัญหาการเมือง

fiogf49gjkf0d

การเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นราคายางพาราให้เท่ากับ 110 – 120 บาท
ของเกษตรกรชาวสวนยางเริ่มยกระดับเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
ล่าสุดอ้างว่าจะให้เกษตรกรชาวสวนยางไปเยี่ยมชมสนามบิน
ไปดูเครื่องบินโดยอ้างว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นเครื่องบิน
และไม่รับประกันระหว่างทางที่จะกลับบ้านนั้นจะปิดถนนหลักที่จะขึ้นลงระหว่าง
กรุงเทพ-ภาคใต้หรือไม่ ต้องรอดูรัฐบาลว่าจะตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือไม่
ก็นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทบทวนและรีบพิจารณาอย่างหนักหน่วงที่สุด
อยู่เหมือนกัน
เพราะมีมาตรฐานที่ทำไว้กับชาวนาในมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ด ในราคา
15,000 บาท

ความจริงในเรื่องนี้ถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
เกษตรกรเพียงอย่างเดียวก็น่าจะรับฟังอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้ามีการแทรกแทรงบิดเบือนและใช้เกษตรกรเป็นหุ่นเชิดก็น่าเป็นห่วง
เพราะเท่ากับเป็นการเล่นการเมืองไม่เลิก ไม่แยกแยะ
ความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะข้าวของสินค้าค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่ทุกเมือเชื่อวัน
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าต้นทุนที่แท้จริงของราคายางหนึ่งแผ่นนั้นอยู่ที่ประมาณ
เท่าใด รัฐบาลควรจะต้องเร่งหาคณะกรรมการเพื่อหาปริมาณต้นทุนที่แท้จริง
เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรให้ได้
ว่าราคาที่รัฐบาลจัดให้ในราคา 80 บาทนั้น
เกษตรกรชาวสวนยางจะคงดำรงชีพอยู่ได้จริงหรือไม่
เพราะว่าชาวสวนยางในปัจจุบันก็ใช่ว่าจะมีอยู่เฉพาะที่ภาคใต้เพียงอย่างเดียว
ปัจจุบันก็ปลูกกันเกือบทั่วประเทศแล้ว
เพียงแต่ตอนนี้ก็ควรจะต้องออกมาดูแลม๊อบทางภาคใต้ให้มากสักหน่อย
เพราะรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่เดียวที่ยังรับไม่ได้กับมาตรการที่รัฐบาลนำเสนอ

 

fiogf49gjkf0d

ราคายางพาราในปัจจุบันที่อิงพิงราคากับตลาดโลกจะอยู่ที่ประมาณ 70
บาทต่อกิโลกรัม
บวกกับมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐในอดีตที่ผ่านกองทุนสงเคราะห์การทำสวน
ยางนั้น
ช่วยให้เกษตรเพาะปลูกโดยที่ไม่ต้องควักเงินทุนของตนเองอยู่มากในระดับหนึ่ง
ด้วยการใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
และปัจจุบันรัฐบาลใช้มาตรการช่วยเหลือโดยสร้างโรงบ่มเพิ่มแปรรูปยางพาราให้
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก
แต่ไม่แน่ใจว่าจะตรงกับความต้องการของพี่น้องบเกษตรกรผู้ปลูกยางหรือไม่
ดังนั้นเพื่อให้รัฐบาลไม่อยู่บนเงื่อนไขของการอ้างว่าสองมาตรฐานกับพี่น้อง
เกษตรกร ควรทำการวิเคราะห์
วิจัยต้นทุนการปลูกยางพาราว่าราคาต้นทุนที่เป็นจริงนั้นอยู่ที่ระดับใด
และเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันนั้นชาวสวนยางสามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขได้หรือไม่ และค่อยขยับขยายถ่ายเทปัญหาให้คลี่คลายไปกับสถานการณ์โลก
ที่คาดว่าในอนาคตราคายางน่าจะดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com