การเกษตร, ข่าวเกษตร

‘ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์’ตะวันตกมุ่งสู่4.0 มุ่งใช้นวัตกรรมผสานศาสตร์พระราชาสู่ความสำเร็จยั่งยืน

นายสกล ปรกแก้ว
ประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (
Young Smart
Farmer)
8 จังหวัดภาคตะวันตก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี
เปิดเผยว่า การพัฒนายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก
มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวทางที่รุ่นพี่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ซึ่งจะสานต่อแนวทางต่อไป ควบคู่กับการต่อยอดสิ่งใหม่ อาทิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจผู้บริโภคมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นด้านความแปลกแตกต่างจากสินค้าเดิม รสชาติที่อร่อยไม่เหมือนใคร
หรือรูปลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น น้ำมัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน)
ที่ปกติจะขายเป็นรูปของน้ำดื่ม ก็สามารถเอาไปมิกซ์กับผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่
มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มในน้ำซอสมัลเบอร์รี่ หรือส้มโอแช่อิ่ม มะนาวแช่อิ่ม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้
เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงาน
ขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
มีการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่สำคัญต้องสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักให้ได้
โดยต้องทำให้ผู้บริโภคเห็นหน้ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนนี้แล้วต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเขาขึ้นมาทันที
ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่ตลอด
หยุดนิ่งไม่ได้ เพราะโลกมันเปลี่ยน ความสนใจของผู้บริโภคก็เปลี่ยน
เกษตรกรรุ่นใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตาม

อย่างกรณีของตนเองได้เข้ามารับช่วงกิจการสวนสุดเขต
ตะวัน กาญจน์ จากพ่อแม่
ที่ทำเกี่ยวกับไม้ยืนต้นอย่างมะขามเปรี้ยวยักษ์และมะขามป้อมยักษ์ ซึ่งแต่เดิมการจำหน่ายก็จะเป็นลูกค้าที่สนใจโทรมาสั่งซื้อก็ขาย
หรือคนมาซื้อที่สวนเท่านั้น พอรุ่นตนได้นำสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้
สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และยังได้เปิดกลุ่มไลน์เพื่อแชร์ข้อมูลข่าวสาร
แนะนำวิธีปลูกและช่องทางการตลาด โดยทางสวนจะทำครบวงจรตั้งแต่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
กิ่งพันธุ์ ผลผลิตมะขามแปรรูป และยังรับจ้างปลูกให้ด้วยพร้อมแนะนำเทคนิคต่างๆ
ให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

การทำเกษตรยุคนี้
ถ้าทำตามรุ่นพ่อรุ่นแม่แบบเดิมจะเห็นว่าไม่ก้าวหน้ามากนักต้องลองคิดใหม่ทำใหม่
ปรับเปลี่ยนโดยหันมาพึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรา
พัฒนาให้เข้ากับยุคเกษตร 4.0 ที่สำคัญนอกจากการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าแล้ว
เราต้องน้อมนำศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จะทำให้เราอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง
นายสกล กล่าวย้ำ

 

 ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 25/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/287927