พืชผัก พืชไร่

มารู้จักวิถีชาวบ้านกับการปลูกข้าวโพดกัน

(ข้าวโพด)ข้าวโพด คือพืชไร่ สำหรับชาวบ้านที่ไม่อยู่ในเขตชลประทาน นั้นก็ต้องรอหน้าฝนจึงจะสามารถปลูกข้าวโพดได้แต่ถ้าเป็นเขตชลประทานสามารถปลูกได้ทั้งปีค่ะ

-ชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ต้องรอฝน คือเดือนพฤษภาคม  เป็นต้นไป ปลูก ช่วงนี้ก็จะเกิดโรคน้อยกว่าปลูกช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงที่ฝนตกชุก ต้นข้าวโพดจะเน่าช่วงนี้จึงแนะนำให้ใช้(อินดิวเซอร์)จะช่วยได้

-การปลูกข้าวโพดตามวิถีชาวบ้าวจะต้องเว้นช่องระหว่างแถว80ซม และระหว่างหลุม ต่อหลุม30ซม เมื่อนำเมล็ดลงปลูก ก็จะเกลื่อต้นกล้าที่เจริญเติบโต1-2ต้นต่อหลุมแค่นั้น

เมื่อต้นกล้าโตอาทิตย์แรกควรหมั่นดูแลเรื่องกำจัดหญ้าและเมื่อเจริญเติบโตจนลำต้นสูงพอก็จะเกิดปัญหาช่วงออกดอกจะพบแมลงและสัตว์ตรูพืชคือหนอนเจาะลำต้นและผักข้าวโพดระยะนี้จึงควรใช้(ไบโอ-แทค)ป้องกันหนอนการเกิดหนอนช่วงนี้จะทำให้เมล็ดเรียงไม่สวยราคาตกต่ำระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยว110-120วันตั้งแต่เริ่มลงหลุมจนเก็บขาย

เกษตรกรท่านใดสนใจการปลูกข้าวโพดสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680- หรือผู้เขีย2 092-7744907 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com