การเกษตร, ข่าวเกษตร

มาตรฐานสอบบัญชีสหกรณ์

fiogf49gjkf0d

นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่าสหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
โดยในด้านของการบัญชีได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีด้วยมือมาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีประมวลผลข้อมูล
ส่วนในด้านการสอบบัญชีก็ได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบควบคู่กัน

fiogf49gjkf0d

สำหรับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์
และให้บริการแก่สหกรณ์ที่จะนำไปใช้ รวมถึงการดูแล
และให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีสหกรณ์กว่า 2,000
แห่งที่ใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากสหกรณ์ทั้งหมดกว่า 6,000 แห่ง
ซึ่งล่าสุดได้พัฒนาไปจนถึงระบบ
FAS Saving 2.1 Plus สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย
นอกจากนี้ในด้านการสอบบัญชีก็ได้พัฒนาโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ
หรือโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (
Cooperative Audit Through System
:CATS) อีกด้วยดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับการสอบบัญชีในห้างร้านใหญ่ของเอกชนต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2554

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=339&contentID=157546

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *