ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

มะลิ : ฉีดยาทุก 7 วันที่ตรัง

NULL

   ถาม ทราบจากเดลินิวส์ว่าสามรถปราบหนอนที่เจาะกินดอกมะลิได้โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ใช้เชื้อชีวภาพปราบหนอนมาขยายเพิ่มจำนวนจนถึง 100 ล้านตัวต่อซีซีภายใน 24 ชั่วโมง ดิฉันปลูกมะลิประมาณ 1 ไร่ ปกติใช้ยาฆ่าแมลงฉีด 7 วันครั้ง ดิฉันสนใจยาเชื้อและวิธีทำมะลิปลอดสารพิษ (กนกวรรณ ขวัญหม้ง 137 หมู่ 1 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 )

         
fiogf49gjkf0d

 ตอบ เชื้อชีวภาพที่กล่าวถึงนั้นเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กระดับบัคเตรีที่ชื่อว่า บาซิลลัส ธูรินจิเอนสิส เชื้อนี้พบได้ทั่วไปในที่มีพืชขึ้น พืชถูกหนอนของผีเสื้อทำลาย ถ้าหนอนมีมากจนหนาแน่นมักพบหนอนตัวที่อ่อนแอเกิดการติดเชื้อบาซิลลัส ธูรินจิเอนสิส โดยกินเชื้อที่กระเด็นมาจากดินติดใบพืช เชื้อชีวภาพชนิดนี้สามารถสร้างสปอร์และผลึกโปรตีนที่เป็นพิษต่อหนอน เมื่อหนอนกินเชื้อเข้าไป น้ำย่อยของหนอนจะย่อยผนังเซลล์บัคเตรีละลายออก ผลึกโปรตีนพิษจะทำให้ลำไส้แพ้พิษ บวม พอง บาง สปอร์หลุดออกจากลำไส้เข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างผนังตัวหนอนกับลำไส้ สปอร์งอกออกเป็นเซลล์แบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากมาย หนอนก็ตายลงเชื้อก็กระจายลงดินและพื้นที่โดยรอบ ระบาดไปถึงหนอนตัวอื่น ๆ กลายเป็นโรคระบาดของหนอนการขยายเชื้อโดยหมักไข่ไก่ 5 ฟอง น้ำ 5 – 15 ลิตร น้ำมันพืช 5 ช้อนแกง สเม็คไทต์ 5 ขีด ( 500 กรัม ) เชื้อชีวภาพ 1 ซอง 5 บาท เป่าอากาศ 25 ชั่วโมง ใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตร ฉีดพ่นตอนเย็น ฉีดเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำกลางคืนหนอนกินอาหารได้รับเชื้อวันรุ่งขึ้น หนอนหยุดกินอาหาร แล้วเริ่มตายไปจนหมดใน 3-4 วัน วันที่ 6 หมักเชื้อใหม่ วันที่ 7 ฉีดซ้ำก็คุมหนอนได้หมดด้วยค่าใช้จ่ายต่ำมาก ถ้าจะให้ดีหว่านภูไมท์ซัลเฟต 20-80 กก. ต่อไร่ มะลิก็จะแข็งแรงดีขึ้นมาก


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.