พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

ภูไมท์ซัลเฟต ช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่ ปาล์ม, มันสำปะหลัง และอ้อย

ภาพอ้อย-มันสำปะหลัง-ปาลม.gif

ภูไมท์ซัลเฟต คือ สารปรับปรุงสภาพดินที่มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยทั่วถึงกัน เพราะการใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้กับพืชเกือบทุกชนิด และยังสามารถใช้ได้กับดินทุกพื้นที่ไม่ว่าสภาพดินนั้นจะเป็นกรดหรือด่าง  ภูไมท์ซัลเฟตช่วยปรับปรุงสภาพดินให้โปร่ง ร่วน ซุย มีการระบายถ่ายเทน้ำได้ดีขึ้น ทำให้น้ำไม่ท่วมขังหรือแฉะ  อันเป็นสาเหตุที่ทำให้รากเน่าตายได้ ภูไมท์ซัลเฟต ยังมีความสามารถในการช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุซิลิก้า และธาตุอาหารเสริมอื่นๆ  ออกมาเป็นประโยชน์ให้แก่พืชอย่างช้า ๆ ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

fiogf49gjkf0d

ภูไมท์ซัลเฟต  มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส ที่ช่วยทำให้รากพืชมีการเจริญเติบโตที่ดี หาอาหารได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มขนาดใบให้ใหญ่ขึ้น ปริมาณใบก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้พืชสะสมอาหารได้ในปริมาณที่มาก  ภูไมท์ซัลเฟตยัง มีแคลเซียม ที่ชวยทำให้ผนังเซลล์ของพืชแข็งแรง ช่วยส่งเสริมการยืดเซลล์ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ในสภาพวะที่ฝนตกชุก พืชได้รับไนโตเจนมากเกินไปและปริมาณของคาร์โบไฮเดรทลดน้อยลง ผลหรือผิวของพืชก็จะไม่แตกหักง่าย   มีแมกนีเซียม ช่วยสังเคราะห์โปรตีนให้แก่พืช ช่วยสร้างแป้งให้แก่หัวมันสำปะหลัง ช่วยสังเคราะห์แสงเพิ่มพลังงานในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการสังเคราะห์แสงจากแหล่งจ่ายไปยังแหล่งที่รับ เช่น ราก ผล และหัวของพืชต่างๆ ทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีซัลเฟอร์ ช่วยในการสร้างโปรตีนให้แก่พืช ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ช่วยสังเคราะห์ซีสเทอีน และเมไทโอนีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อินทรีย์สารหลาย ๆ ชนิดให้แก่เนื้อเยื่อพืช

 

ดังนั้นในการเตรียมแปลงเพาะปลูก อ้อย ปาล์ม และมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการเตรียมแปลงหรือสภาพดินให้พร้อมต่อการเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้ เกษตรกรควรใช้ ภูไมท์ซัลเฟต หว่านรองพื้นลงไปในแปลงเสียก่อน เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพดิน และเตรียมดินให้พร้อมต่อการเจริญเติบโตของพืชเสียก่อน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้พืชมีการเจริญเติบอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งโรค แมลง รา และไร ได้เป็นอย่างดี  เพราะในภูไมท์ซัลเฟต เขามีซิลิก้าที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดกินหรือนำไปใช้ได้ง่าย ทำให้เซลล์ของพืชแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับซิลิก้า  หรือจะใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรอบพื้นที่ทรงพุ่มหลังจากที่ได้ปลูกพืชลงไปแล้วก็ได้ ยิ่งหว่านในช่วงต้นฝนหรือในช่วงหน้าฝนได้ก็จะยิ่งดี เพราะฝนจะเป็นตัวทำละลายแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ให้พืชสามารถนำไปใช้ใด้รวดเร็วขึ้น เมื่อพืชดูดกินเข้าไปก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต ช่วยให้เกสรของพืชอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นหมัน ลดการเป็นกระเทย และสุดท้ายคือช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

มนตรี   บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (www.thaigreenagro.com)

email : thaigreenagro@gmail.com