ข่าวเกษตร

ภาวะโลกร้อน เอื้อต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งทำให้แมลงฟักฟื้นตัวเร็ว สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์รวดเร็ว โดยเฉพาะแมลงปากกัดปากดูดน้ำเลี้ยงจากท่อน้ำ ท่ออาหารจนเป็นสาเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน ใบเหลือง หงิก เหี่ยว ไม่เจริญเติบโตตามเวลาอันควร การอัดปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตที่มีไนโตรเจนสูงๆ ยิ่งกระตุ้นให้ประชากรเพลี้ยแมลงศัตรูเพิ่มปริมาณมากขึ้นและรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชซ้ำชนิดซ้ำที่ต่อเนื่องนานๆ ส่งผลให้เพลี้ยแมลงศัตรูมีที่อยู่ มีแหล่งอาหาร สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี
ชีวภาพอย่าง สมุนไพร จุลินทรีย์ เป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยได้ อีกยังช่วยลดสารเคมีอันตราย ลดต้นทุนการผลิต ป้องกันสารพิษตกค้าง ดินก็ไม่เสื่อมระบบนิเวศน์ก็ไม่เสีย แมลงตัวห้ำตัวเบียนก็ไม่ถูกทำลายอย่างทุกวันนี้ ท่านเคยสังเกตไหม แมลงปอที่เคยบินโฉบไปโฉมมาตามท้องทุ่ง หรือไม่ก็แมงมุมที่ชักใยตามใบข้าวกลางท้องนาหายไปไหน ผู้เขียนกำลังจะบอกว่าที่มันหายก็เพราะท้องทุ่งมีแต่สารเคมี สารพิษที่คอยทำลายชีวิตและห่วงโซ่อาหารของแมลงหรือแมงพวกนี้ ไม่อนุรักษ์ไว้เอาทำลายอย่างทุกวันนี้ วันข้างหน้าเราก็ไม่มีแมลงดีๆคอยพิทักษ์ท้องทุ่ง ป้องกันแมลงศัตรู
และเมื่อผู้พิทักษ์น้อยลงแมลงศัตรูเท่าเดิมหรือมากกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ต้องหาตัวช่วย แต่ก็ต้องดู ต้องเลือก คิดนิดหนึ่งว่า ช่วยส่งเสริมผลักดันหรือ(หนี้)ซ้ำเติม(ตาย)ผ่อนส่ง ท่านคงเข้าใจเจตนาที่ผู้เขียนกล่าวนะครับ แต่ท่านจะเลือกอย่างไร สิ่งใด วิธีไหนสร้างหนี้เพิ่มหรือลดต้นทุนคืนสู่ธรรมชาติคืนบรรยากาศเก่าๆให้ท้องทุ่งท้องนา มันเป็นสิทธิ์ของท่าน ผู้เขียนห้ามหรือไปเปลี่ยนความคิดของท่านไม่ได้
Line Official: https://bit.ly/3bYfcKC
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook:

Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com