การเกษตร, โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผักกินใบ, ไม้ผล, โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, พืชผัก พืชไร่, พืชไร่, พืชผักพืชไร่อื่นๆ, พืชผักกินดอกและผล, พืชผัก-พืชไร่, ข่าวเกษตร

ภาวะโลกร้อนเอื้อต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งทำให้แมลงฟักฟื้นตัวเร็ว สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์รวดเร็ว โดยเฉพาะแมลงปากกัดปากดูดน้ำเลี้ยงจากท่อน้ำ ท่ออาหารจนเป็นสาเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน ใบเหลือง หงิก เหี่ยว ไม่เจริญเติบโตตามเวลาอันควร การอัดปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตที่มีไนโตรเจนสูงๆ ยิ่งกระตุ้นให้ประชากรเพลี้ยแมลงศัตรูเพิ่มปริมาณมากขึ้นและรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชซ้ำชนิดซ้ำที่ต่อเนื่องนานๆ ส่งผลให้เพลี้ยแมลงศัตรูมีที่อยู่ มีแหล่งอาหาร สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี

ชีวภาพอย่าง สมุนไพร จุลินทรีย์ เป็นทางออกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยได้ อีกยังช่วยลดสารเคมีอันตราย ลดต้นทุนการผลิต ป้องกันสารพิษตกค้าง ดินก็ไม่เสื่อมระบบนิเวศน์ก็ไม่เสีย แมลงตัวห้ำตัวเบียนก็ไม่ถูกทำลายอย่างทุกวันนี้ ท่านเคยสังเกตไหม แมลงปอที่เคยบินโฉบไปโฉมมาตามท้องทุ่ง หรือไม่ก็แมงมุมที่ชักใยตามใบข้าวกลางท้องนาหายไปไหน ผู้เขียนกำลังจะบอกว่าที่มันหายก็เพราะท้องทุ่งมีแต่สารเคมี สารพิษที่คอยทำลายชีวิตและห่วงโซ่อาหารของแมลงหรือแมงพวกนี้ ไม่อนุรักษ์ไว้เอาทำลายอย่างทุกวันนี้ วันข้างหน้าเราก็ไม่มีแมลงดีๆคอยพิทักษ์ท้องทุ่ง ป้องกันแมลงศัตรู

 

    

 

และเมื่อผู้พิทักษ์น้อยลงแมลงศัตรูเท่าเดิมหรือมากกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ต้องหาตัวช่วย แต่ก็ต้องดู ต้องเลือก คิดนิดหนึ่งว่า ช่วยส่งเสริมผลักดันหรือ(หนี้)ซ้ำเติม(ตาย)ผ่อนส่ง ท่านคงเข้าใจเจตนาที่ผู้เขียนกล่าวนะครับ แต่ท่านจะเลือกอย่างไร สิ่งใด วิธีไหนสร้างหนี้เพิ่มหรือลดต้นทุนคืนสู่ธรรมชาติคืนบรรยากาศเก่าๆให้ท้องทุ่งท้องนา มันเป็นสิทธิ์ของท่าน ผู้เขียนห้ามหรือไปเปลี่ยนความคิดของท่านไม่ได้ เกษตรกรท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ 081-3983128 สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com