สมุนไพรชนิดหัว, สมุนไพร

ฟื้นที่น้ำท่วมปลูกสมุนไพรทำเงิน

หลังจากที่ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร หรือ ศูนย์ทีดีซี  (Traditional Thai Medicine Development Center) ภายใต้สถาบันการแพทย์แผนไทย  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการบูรณาการการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งจัดหาตลาดวัตถุดิบสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้ชาวบ้านมีช่องทางเสริมรายได้มากขึ้น

fiogf49gjkf0d

รัฐและเอกชน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านกระบวนการดูแลคัดสรรคุณภาพผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ด้วยตรามาตรฐานสัญลักษณ์  TDC

เสงี่ยมไม้แป้น หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง บอกว่า ได้พัฒนาสูตรสมุนไพร  5 ชนิด ประกอบด้วย ไมยราบ, ใบหม่อน, เตยหอม, ทองพันชั่ง และดอกคำฝอย เป็นชาสมุนไพรไทยแท้ “ตราแม่บ้าน ต่อมาส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด และตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา มีสมาชิก  34  คน และศูนย์ทีดีซีแนะวิธีจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ศูนย์ยังได้มอบโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์

ด้านสงัด พรมเมศ หัวหน้ากลุ่มอาชีพสมุนไพรรำมะสัก ที่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กล่าวว่า กลุ่มมีสมาชิก  50 คน เน้นปลูกข่าเพื่อนำมา เช่น แชมพู, ครีมอาบน้ำ, สบู่ , สมุนไพรขัดตัว , ยาสีฟัน , ลูกประคบ เป็นต้น สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่า 1.5 ล้านบาทต่อเดือน

ส่วนฉัตรชัยสุขสาคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด บราเธอร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า  เข้ามาช่วยด้านบริหารการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ภายใต้ตราสินค้า Herb Club  ที่เน้นการจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ที่มา  หนังสือพิมพ์  คม ชัด ลึก

http://www.komchadluek.com/2008/10/11/x_agi_b002_203503.php?news_id=203503