จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, โรคและศัตรูเห็ด, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, สารพันเห็ด

ฟาร์มเห็ดต้องใช้จุลินทรีย์ 4 สหาย

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่ต้องมี จุลินทรีย์ 4 สหายในการเอาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน เอาไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดดูแล ฟาร์มเห็ดต่างๆ เนื่องด้วยว่า จุลินทรีย์ 4 ส

หาย นั้นถูกคิดค้นวิจัย ถูกออกแบบมาใช้ในการเกษตรเพื่อทดแทนการใช้ สารเคมีกำจัดโรคและศัตรูพืชต่างๆ 4 สหายที่ใช้ในฟาร์มเห็ดได้ ประกอบไปด้วย ไบโอ

เซ็นเซอร์  ซึ่งมาจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ บาซิลัส ซับทิลิส  ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เอาไว้แก้พวกราเขียว ราดำ โรคราส้ม โรคต่างๆ ที่เกิดในเห็ดยกเว้นไวรัส  คนที่ทำอา

ชีพเพาะเห็ดเป็นอาชีพ นอกเหนือจากเพาะเห็ดเอาไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน ก็ควรจะต้องมีตัวนี้ ท่านจะหมดปัญหาพวกราเขียว ราดำ ราเมือกเป็นจุลิทรีย์ที่

จดทะเบียน จากกรมวิชาการการเกษตร อัตราการใช้น้อยนิดเดียว เพียง 50 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร แต่ยังไม่ประหยัดพอ เพื่อนๆ ก็สามารถหมักขยายได้ คือ ใช้ 1 ช้อน

ชา หมักขยายกับน้ำมะพร้าวอ่อน ลดต้นทุนได้อีก สหายตัวที่สอง คือ ไบโอแทค จุลินทรีย์ บาซิลัส ทูริงเยนซิส  ช่วยในเรื่องการกำจัดหนอน ได้หลากหลายชนิด เอา

ไว้กำจัดหนอนที่อยู่ในก้อนเห็ด หนอนแมลงวัน หนอนแมลงหวี่ หรือหนอน เพื่อนๆสามารถใช้ ตัวไบโอแทคได้ อัตรา 50 ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือหมักขยายโดย 1 ช้อนชา

ผสมกับ นม 1 กล่อง ทิ้งไว้ 24-48 ชม. แล้ว นำมาใช้ ผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วนำเข็มสลิงฉีดอัด ฉีดเข้าไปหน้าก้อน ข้างก้อน ที่เจอหนอน หรือ ใช้สเปย์ฉีดพ่นหน้าก้อนทุก

ก้อนก็ได้ สามารถใช้ตัวไบโอแทคตัวนี้ปราบหนอนได้เลย  สหายที่สาม ชื่อคัทอ๊อฟ ชื่อ จุลินทรีย์ บูเวเรีย บัสเซียน่า  และสหายตัวที่สี่ ชื่อ ฟอร์แทรน เป็นชื่อจุลินทรีย์

เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย  สองสหายคู่หลังเป็นกลุ่มเชื้อรา คู่แรกเป็นแบคทีเรีย เชื้อรากับแบคทีเรียก็ต่างกัน เชื้อราก็จะสร้าง สปอร์  แบคทีเรียก็จะแบ่งเซล์ สร้างท็

อกซิล  คัทอ๊อฟกับฟอร์แทรน เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ฉีดพวกแมลงวันแมลงหวี่ เพลี้ยจักกะจั่น เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล แมลง

ปีกแข็ง ได้วันนี้จึงเอา จุลินทรีย์ 4 สหายมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เพาะ เห็ด ปลอดภัย ชีวภาพ  เพื่อทดแทนสารพิษต่างๆได้อย่างสบายใจ หากเกษตรกรท่านใดสนใจ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com