ข่าวเกษตร

ฟาร์มเป็ดไร้กลิ่นด้วยซีโอฟาร์ม

เป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์หรือที่รู้จักกันในชี่อของเป็ดไล่ทุ่งนั้นเองค่ะ ซึ่งเราอาจจะเคยพบเห็นเป็ดพวกนี้อยู่ตามทุ่งนาที่พึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จบ้างในบางพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่จะเลี้ยงเป็ดพวกนี้ในโรงเรือนเปิดและแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นเหม็นของมูลเป็ดที่ส่งกลิ่นโดยรอบบริเวณโรงเรือน ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ แต่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์ ซีโอฟาร์ม ที่จะช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์ โรงเรือน และกำจัดสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง วิธีการใช้ในสัตว์ปีก ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม ให้เป็ดกินเป็นประจำก็จะหมดปัญหากลิ่นเหม็นในโรงเรือนแล้วค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ)
092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่
Email : thaigreenago@gmail.com