ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

ฟลาวเวอร์ฮอร์น ” ฝึกให้เชื่องได้

NULL

“ฟลาวเวอร์ฮอร์น” หรือชื่อภาษาจีนว่า “ ฮัวหลอฮั่น ” เป็นปลาหมอสีอีกชนิดหนึ่งที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างปลาหมอไตรมาคูกับปลาหมอสีสายพันธุ์ใหญ่จากอเมริกาใต้ ปัจจุบันนักเลี้ยงปลาสวยงามคนไทยให้ความสนใจและมีการซื้อมาเลี้ยงกันมากขึ้น แต่ถ้าในประเทศ

fiogf49gjkf0d

มาเลเซียและสิงคโปร์จะนิยมเลี้ยงกันมาก เพราะมีลายมุกด้านข้างลำตัวสวยงามมาก ยิ่งตัวไหนให้ลายมุกคล้ายกับภาษามาเลเซียหรือสิงคโปร์ด้วยแล้วจะเป็นที่ชื่นชอบและมีราคาซื้อขายแพงมาก แต่เสน่ห์ที่แท้จริงของฟลาวเวอร์ฮอร์นจะอยู่ตรงที่สีสันตามลำตัวที่มีอยู่หลายสีในตัวเดียวกัน อาทิ สีแดง, สีเขียว, สีฟ้า ฯลฯ เนื่องจากเป็นปลาลูกผสมลักษณะโหนของปลาชนิดนี้จะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวอย่างหนึ่งแต่ลักษณะของโหนกที่ดีควรจะเป็นโหนกเนื้อซึ่งจะไม่ยุบตัวเหมือนกับโหนกน้ำที่สามารถยุบตัวได้

         คุณประวิน แจงปัญญา ชาวบึงกุ่ม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาฟลาวเวอร์ฮอร์นว่าไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่น ฟลาวเวอร์ฮอร์นเป็นปลาที่มีเชื้อสายมาทางแถบอเมริกาใต้มีนิสัยก้าวร้าวและหวงถิ่น แต่ก็เป็นปลาที่สามารถฝึกให้เชื่อได้โดยเริ่มฝึกเล่นกับเขานอกกระจกก่อน เมื่อเลี้ยงคุ้นเคยเป็นปีและเชื่องกับมือผู้เลี้ยง เจ้าของสามารถเอามือไปลูบหัวหรือจับเล่นได้ วิธีการให้อาหารควรจะให้อาหารโดยที่ใช้มือยื่นครั้งละชิ้นเพื่อให้ปลาเคยชินกับคนเลี้ยงหรือนำกระจกมาส่องเพื่อล่อให้ปลาคึกยิ่งขึ้นทำเช่นนี้บ่อย ๆ จะทำให้ปลาสวยและหัวโหนกเร็วขึ้น ในสภาพความเป็นจริงแล้วปลาชนิดนี้จัดเป็นปลาที่มีความอดทนมากอีกชนิดหนึ่งทนต่อทุกสภาวะน้ำ แต่จะเลี้ยงให้ปลามีความแข็งแรงและโตเร็วควรจะเลี้ยงในตู้ที่มีระบบกรองมีน้ำหมุนเวียนตลอดเวลาและควรรองพื้นด้วยกรวดสีเหลืองอมแดงและมีปะการังปนบ้าง (กรวดสีแดง จะช่วยให้ปลามีสีตามสิ่งแวดล้อม, ปะการัง จะเป็นที่เพาะจุลินทรีย์ที่จะทำให้น้ำใสและมีค่า pH คงที่) และควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละครึ่งตู้ก็พอ (สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่จะทำให้ปลามีสีสวยคือมีค่า pH ประมาณ 9)

         คุณประวินยังได้แนะนำถึงเรื่องการใช้ตู้เลี้ยงควรจะมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวปลา ไม่แนะนำให้เลี้ยงปลาเล็กในตู้ปลาขนาดใหญ่ปลาจะไม่ค่อยกินอาหารเพราะขนาดของตู้กว้างเกินไปดังนั้นถ้าเริ่มเลี้ยงปลาที่ขนาดลำตัวยาว 3 นิ้ว แนะนำให้ใช้ตู้ที่มีขนาดความยาว 24 นิ้ว เมื่อเลี้ยงไปได้ 1 ปีก็ให้เปลี่ยนตู้ที่มีขนาดความยาว 36 นิ้วและเมื่อเลี้ยงจนปลาโตเต็มที่ซึ่งจะมีขนาดของลำตัวยาว 12-15 นิ้ว ให้เปลี่ยนตู้ปลาที่มีขนาดความยาว 48 นิ้ว

         หลายคนที่เลี้ยงปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น เพราะมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของปลานำโชคและเป็นปลาศิริมงคลที่มีลักษณะเหมือน ฮก ลก ซิ้ว โดยเฉพาะส่วนของหัวโหนกนั้นเหมือนกับหน้าผากของ หนาง จิ เซียน อุง 1 ใน 3 ของ ฮก ลก ซิ้ว

ที่มาของข้อมูล : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 19,910 วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2547