ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

พูมิชซัลเฟอร์ สูตรสำเร็จในการทำก้อนเห็ด

fiogf49gjkf0d
Pumice_Sulpher01.jpg

          ในการทำก้อนเห็ดสำหรับผู้ที่เพาะเห็ดรายๆใหม่ ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการทำก้อนเชื้อเห็ด ทั้งหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต วารสาร หรือสอบถามตามฟาร์มต่างๆ ผู้เพาะเห็ดรายใหม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการทำก้อน อาจจะ “งง” หรือสับสนไม่น้อยเพราะสูตรการทำก้อนเห็ดของแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันเลย เรียกได้ว่าสอบถามไป 100 ฟาร์มเห็ดก็จะได้สูตรการทำก้อนเชื้อเห็ดมา 100 สูตร ทำให้เกษตรกรที่ทำเห็ดรายใหม่ๆเกิดความสับสนในเรื่องของสูตรการทำก้อนเห็ด ว่าต้องใส่อะไรบ้าง เพราะสูตรการทำก้อนเห็ดบางฟาร์มมีการใส่วัตถุดิบที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารสำหรับเห็ด หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ยิปซั่ม ดีเกลือ ปูนขาว ภูไมท์ แร่ม้อนท์ ปุ๋ยยูเรีย กระถินป่น กระดูกป่น กากน้ำตาล น้ำตาลทราย อาหารเสริมโน่นนี่นั้น มากมาย แต่ปัญหาของผู้ที่ทำเห็ดรายใหม่ๆก็คือ การหาวัตถุดิบต่างๆในการทำก้อนเห็ด เหมือนที่ทางผู้เขียนเองได้รับข้อมูลกับทางผู้เพาะเห็ดในเขตภาคอีสานจะหาวัตถุดิบในการทำก้อนเห็ดยากมากๆ ต้องขับรถไปซื้อต่างจังหวัดเพราะวัตถุดิบในการทำก้อนเห็ดจะมีขายแค่แหล่งเพาะเห็ดใหญ่ๆ ยกตัวอย่างเช่น แหล่งขายวัตถุดิบในการทำเห็ดในภาคอีสานเช่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี เป็นต้น ถ้าผู้ที่ทำเห็ดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุดิบ ต้องเข้าไปซื้อตามหัวเมืองใหญ่ๆเดินทางเป็น 100 กิโลกรัม ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำก้อนเห็ดของเกษตรกรที่ทำอาชีพเพาะเห็ดรายใหม่ๆ
          วันนี้ทางผู้เขียนนำข้อมูลการทำก้อนเชื้อเห็ดที่ลดขั้นตอนความยุ่งยาก เรื่องวัตถุดิบในการทำก้อนเห็ด มาบอกเล่าให้ข้อมูลกับผู้เพาะเห็ดรายใหม่ได้รับทราบข้อมูล ซึ่งข้อมูลเรื่องสูตรทำก้อนเห็ดตามแบบฉบับของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โดยการตัดวัตถุดิบอาหารต่างๆที่ยุ่งยาก เช่น ดีเกลือ ยิปซั่ม ปูนขาว โดยการใช้หินแร่ภูเขาไฟที่ชื่อ “พูมิชซัลเฟอร์” ใช้แทนวัตถุดิบที่กล่าวมา สำหรับสูตรการทำก้อนเห็ดสูตรพูมิชซัลเฟอร์ ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ มีดีงนี้
          1.    ขี้เลื้อย        100    กิโลกรัม
          2.    รำละเอียด        5-8    กิโลกรัม
          3.    พูมิชซัลเฟอร์    3-5    กิโลกรัม
          โดยไม่ต้องใส่ ดีเกลือ ยิปซั่ม ปูนขาว หรือใส่วัตถุอื่นใดให้ยุ่งยาก ซึ่งสูตรการทำก้อนดังกล่าวอาจมีข้อสงสัยต่างๆนาๆจากผู้เพาะเห็ดว่า แล้วเห็ดจะออกเหมือนเดิมมั้ย ผลผลิตจะลดลงมามั้ย ทางผู้เขียนได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดต่างๆที่นำสูตรการทำก้อนนี้ไปทดลอง ซึ่งก็ได้ผลการทดลองกับมาว่า  ผลิตของเห็ดที่ได้จากการใช้สูตรพูมิชซัลเฟอร์ ให้ผลผลิตของดอกเห็ดไม่ต่างจากสูตรเดิมๆที่ใช้ ดีเกลือ ยิปซั่ม ปูนขาว เป็นส่วนผสมในการทำก้อนเห็ด สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่ที่หาวัตถุดิบในการทำก้อนเห็ดยาก ลองนำสูตรการทำก้อนโดยการใช้หินแร่ภูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์ ไปลองทำก้อนเห็ดกันดูนะครับ เพื่อเป็นการลดความยุ่งยากในการเรื่องการทำก้อนเห็ดลงได้………
         
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจตุโชค จันทรภูมี โทร.085-9205846 หรือติดต่อไปที่เบอร์ HOTLINE สายด่วน ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่เบอร์ 084-5554204 ถึง 084-5554207