โรคแมลงศัตรูพืช, ข้าว

”พูมิชซัลเฟอร์” ทำให้ข้าวต้นแข็ง กินปุ๋ยดี ลดการเข้าทำลายของโรคแมลง

fiogf49gjkf0d

ทางทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้เคยนำเสนอบทความของสมาชิกของชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่ใช้หินแร่พูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์ ในนาข้าวแล้วได้ผลดีในด้านต่างๆมาแล้วมากมาย ทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว ช่วยให้ข้าวกินปุ๋ยดี ข้าวแตกกอดี ใบตั้งชูสู้แสง ลดการเข้าทำลายของโรคและแมลง และอีกหนึ่งคุณสมบัติของหินแร่ภูเขาไฟปรับปรุงบำรุงดินพูมิชซัลเฟอร์ก็คือเรื่องของการทำให้เซลล์พืชแข็งแรงแข็งแกร่ง หรือที่ชาวนาเรียกกันว่าข้าวต้นแข็ง ผู้เขียนเลยนำข้อมูลการใช้พูมิชซัลเฟอร์แล้วทำให้ต้นแข็งของท่านสมาชิกมายกตัวอย่างให้ท่านสมาชิกท่านอื่นๆได้รับทราบข้อมูลกัน

คุณแฉล่ม แจ่มจรรยา อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่3 ต.ประชาสุขสรรค์
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เป็นสมาชิกของชมรมเกษตรปลอดสารพิษมาหลายปี
มีอาชีพทำนาตอนนี้ทำอยู่
8 ไร่
เดิมที่คุณแฉล่มจะใช้ผลิตภัณฑ์ของทางชมรมกลุ่มธาตุอาหารพืช
ซิลิโคเทรซกับไวตาไลเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมทำให้ต้นข้าวแข็งแรง
ออกรวงดีเพิ่มน้ำหนักเมล็ด แต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้พูมิชซัลเฟอร์
เนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มั่นใจและหาซื้อลำบาก
แต่พอหลังจากนักวิชาการของทางชมรมฯได้ติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีสมาชิกท่านอื่นที่ได้ใช้แล้วได้ผลทำให้คุณแฉล่มตัดสินใจทดลองใช้พูมิชซัลเฟอร์
ในนาข้าว คุณแฉล่มใช้ พูมิชซัลเฟอร์ 
หว่านไร่ละ
2 กระสอบ (40
กิโลกรัม)หว่านตอนก่อนลูบเทือกเพื่อเป็นการหมักให้พูมิชซัลเฟอร์
ไปจับตรึงธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ภายในดินไว้รอข้าว

หลังจากใช้พูมิชซัลเฟอร์ทางผู้เขียนได้โทรไปเก็บข้อมูลกับคุณแฉล่มได้ทราบข้อมูลว่า
ตอนนี้ข้าวอายุได้
45 วันแล้วข้าวแตกกอดีมาก
แตกกอมาชนกันพอดีกำลังสวยเลยระหว่างกอ(ไม่แน่นหรือไม่บางเกินไป)
เพราะคุณแฉล่มหว่านข้าวแค่ไร่ละ
2 ถังเป็นข้าวพันธ์ กข.31 กอข้าวก็ใหญ่ กอแข็งมาก ใบคมหรือใบหญ้าคา รากข้าวก็ยาว ไม่มีหนอน
มีเพลี้ย ในแปลงนาเลย ทั้งที่ช่วงข้าวอายุ 45 วัน น่าจะมีหนอนใบขาว ก็ก็กลับไม่มีเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนกับแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้พูมิชซัลเฟอร์
ทำให้คุณแฉล่มถึงกับทึ่งถึงความแตกต่างระหว่างที่ใช้
พูมิชซัลเฟอร์
กับที่ไม่ได้ใช้
ตอนนี้คุณแฉล่มพอใจเป็นอย่างมากกับการทำนาเที่ยวนี้ถ้าทางคุณแฉล่มเกี่ยวข้าวแล้วได้ผลผลิตเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นมามากน้อยเพียงไรทางผู้เขียนสัญญาครับว่าจะมารายงานให้ทราบแน่นอนครับ

เกษตรกรที่ทำนาท่านอื่นๆที่สนใจแต่ยังเขินอายไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่
ยังยึดวิธีทำนาแบบเดิมๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหินแร่พูเขาไฟพูมิชซัลเฟอร์ได้ที่นายจตุโชค
จันทรภูมี(ผู้เขียน) โทร.085-9205846 หรือสอบถามไปที่เบอร์
Call Center ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.084-5554205-9

 

เขียนและรายงานโดย

นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)