ดิน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

พูมิชซัลเฟอร์(หินภูเขาไฟ) สารปรับปรุงบำรุงดิน เร่งประสิทธิการดูดซึมปุ๋ย

พืชผัก-ไม้ผล-ข้าวราคาขึ้นลงเป็นไปตามระบบกลไกของตลาด
เกษตรกรธรรมดาอย่างเราๆไม่สามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงใดๆได้
หากแต่ต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบเช่นที่ผ่านมา แม้เกษตรกรทำนาปลูกข้าว
จำนำข้าวกับภาครัฐจะได้ราคาสูงก็จริงแต่ต้องรอ 2-3 เดือนถึงจะได้รับเงิน
หากนำรายรับรายจ่ายมาเปรียบเทียบเล่นๆแล้ว คงเหลือเก็บนิดหน่อย แค่พอดำรงชีพไปวันๆ
สิ่งที่ควรพิจารณาให้มากก็คือทุกวันนี้เราปลูกพืชแต่ละชนิดแต่ละอย่าง
ได้ผลผลิตเต็มที่ตามที่ควรจะได้หรือยัง
? กรด-ด่างของดินก็ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการดูดซับปุ๋ย(กินปุ๋ย)หรือธาตุอาหาร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละลายหมดทันทีของปุ๋ย ทำให้พืชเฝือใบ(บ้าใบ)
ต้นอ่อนแอเป็นโรคง่าย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกผัก ทำสวน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำไร่อ้อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำนา

ธาตุอาหารจะละลายปลดปล่อยให้ประโยชน์แก่พืชได้ดีที่สุดที่ช่วง pH 5.8-6.3 การตรวจวัด pH ของดินจึงควรกระทำทุกๆ3
เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้งก็ยังดี เพราะ
pH ของดินมีผลกระทบมาจากการใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องอย่างยาวนาน
ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้ดินเป็นกรดแร่ธาตุละลายน้อยลง
ยิ่งเป็นพืชที่ปลูกบนที่ดอนแล้วยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงจากการชะล้างกำมะถัน(ซัลเฟอร์)ออกไป
หากพืชขาดกำมะถันส่งผลให้กระบวนการสร้างโปรตีนไม่สมบูรณ์
ปกติปุ๋ยที่มีการเขียนสัญลักษณ์ (
s)ท้ายสูตรเพื่อแสดงว่ามีกำมะถันผสมอยู่
มักจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยสูตรอื่นทั่วไป
จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไรนัก

การผสมปุ๋ยใช้เองจะทำให้ประหยัดปุ๋ย
สามารถชี้วัดอัตราผลผลิตที่ควรจะเป็นได้ 
ยิ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าด้วยยิ่งทำให้ต้นทุนลดลงอีกเท่าตัว
เพียงแค่เกษตรกรนำปุ๋ยเคมี(สูตรต้องการ) 50 กิโลกรัม
เทกองพรมน้ำพอชื้นเติมซิลิโคเทรซ 500 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเติมพูมิชซัลเฟอร์ลงผสม
20 กิโลกรัม คลุกเคล้าอีกครั้งก่อนนำไปหว่าน ส่วนการตรวจวัด
pH ดิน ทำให้เรารู้ทิศทาง ว่าจะเดินไปทางไหน
เลือกวิธีใดปรับปรุงบำรุงดินจึงจะเหมาะสม หาก
pH ของดินต่ำกว่า
5.8 ก็ให้ใช้พูมิชซัลเฟอร์ แต่ถ้า
pH ของดินสูงกว่า 6.3
ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตถุงแดงแทน นอกจากนี้ยังช่วยสลายสารพิษในดินไล่เกลือขึ้นสู่ผิวดินลดความเค็ม(ด่าง)ในดิน
จับตรึงปุ๋ยให้ละลายช้าลง เมื่อใช้ปุ๋ยน้อย ต้นทุนการผลิตลด
ต่อไปไม่ต้องแคร์ว่าราคาจะสูงหรือต่ำ
เกษตรกรท่านใดสนใจจะหาซื้อมาทดลองติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680
-2 หรือผู้เขียน (081-3983128) สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline
สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003,
tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิโคเทรซ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชซัลเฟอร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชซัลเฟอร์

เขียนและรายงานโดย
: คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่
email : thaigreenagro@gmail.com