โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ปาล์ม

พูมิชซัลเฟอร์+ฟอร์แทรน เพิ่มผลิต ลดปริมาณด้วงแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวนึง
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น ใกล้เส้นศูนย์สูตร
และเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ของไทย บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง ฯลฯ
เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่าปลูกยางพาราและทำนาข้าว
จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่จากยางพารา(เดิม) มาปลูกปาล์มทั่วประเทศ
ซึ่งคาดการว่าปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก
ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกปาล์ม

เนื่องจากซิลิก้าที่อยู่ในพูมิชซัลเฟอร์จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันและผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น
โดยปกติผลผลิตปาล์มน้ำมันประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 2.7ตัน/ไร่
แต่เมื่อเสริมซิลิก้าจากหินภูเขาไฟที่อยู่ในพูมิชซัลเฟอร์ลงไปในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
ก็สามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 -30%
อีกทั้งยังส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจากปกติที่ประมาณร้อยละ 17
เป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังทำให้ต้นปาล์มมีความต้านทานต่อการเข้าทำลายของหนอนร่าน(หนอนปลอก)
และแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันได้อีกทางนึง

แมลงศัตรูที่พบเจอส่วนใหญ่เป็นพวกด้วงแรด ด้วงกุหลาบ แมลงดำหนาม ฯลฯ
โดยเฉพาะด้วงแรดซึ่งจะเข้ากัดทำลายตั้งแต่ส่วนคอ ยอด ใบ ต่างกับด้วงกุหลาบ
และแมลงดำหนามที่กัดกินทำลายใบเพียงอย่างเดียว
ป้องกันควบคุมโดยใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)ฉีดพ่นกำจัดหนอน ตัวเต็มวัยโดยตรง
หรืออาจจะสร้างเป็นกับดักเหยื่อล่อ
ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการแพร่กระจายของตัวหนอนได้
โดยจะใช้เชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน) 400-500 กรัม ต่อกับดักขนาด 2
x 2 x 0.5 เมตร ผสมคลุกเคล้าซากเน่าเปื่อยของทะลายปาล์ม
ขี้วัว ขุยมะพร้าว กากกาแฟ หรือขี้เลื่อย
ทำเป็นเหยื่อล่อให้ด้วงมาวางไข่ขยายพันธุ์
ต่อจากนั้นเชื้อเมทาไรเซียม(ฟอร์แทรน)ก็จะเข้าทำลายจนลำตัวเขียวคล้ำและตายในที่สุด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือนักวิชาการชมรมฯ
081-3983128 สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001,
tga002, tga003, tga004
*** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชซัลเฟอร์  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฟอร์แทรน ป้องกันปลวก

เขียนและรายงานโดย
: คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่
email : thaigreenagro@gmail.com