พืชเศรษฐกิจ - พืชพลังงาน, พืชเศรษฐกิจ-พืชพลังงาน

พืชพลังงานมีความสำคัญ เกษตรกรควรปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนา

fiogf49gjkf0d

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจนบางครั้งเฉียดลิตรละเกือบ
50 บาทมีสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี 2547,
2548 ที่ภาคประชาชนและรัฐบาลมีการตื่นตัวให้ความสำคัญกับพลังงานที่มีอยู่จำกัดมากขึ้น
มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประหยัดพลังงาน
มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาแทรกแซงเพื่ออุ้มราคาน้ำมันมิให้สูงกว่าราคาจริงในท้องตลาด
แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าหนักหน่วงกว่าครั้งก่อนเพราะเงินจากกองทุนน้ำมันใกล้จะหมดเต็มที
แต่ราคาน้ำมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับลงมาสู่ราคาปรกติ
เนื่องจากมีปัยจัยหลายๆอย่างทั้ง ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างพรมแดน การกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในจีน
, อินเดีย ประชาชนรวยขึ้นต้องการใช้รถหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใช้พลังงานน้ำมันเพิ่มขึ้น
ฯลฯ จนส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

fiogf49gjkf0d

ในช่วงปี2547, 2548 มีการตื่นตัวในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน
มีการปลูกพืชสบู่ดำ
, ปลูกปาล์ม, ปลูกมันสำปะหลัง,
ปลูกอ้อย เพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอธานอล มีการรณรงค์ให้นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาดัดแปลงทำไบโอ100
เติมรถยนต์ก้นอย่างแพร่หลาย
จนน้ำมันมือสองที่อยู่ตามตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯขาดตลาด ต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้า
มีความนิยมและนำไปใช้งานค่อนข้างมาก
แต่แปลกใจว่าทำไมโครงการนี้จึงค่อยๆเงียบหายไปดังกับไฟไหม้ฟาง ไม่มีการรณรงค์ส่งเสริมต่อยอดให้ประชาชนสามารถทำเองได้โดยง่าย
หรืออาจจะกลัวบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในบ้านเราที่มีกำไรปีละหลายหมื่นล้านขาดทุนและหุ้นตก
เพราะประชาชนในขณันั้นเริ่มพึ่งพาพึ่งพิงตนเองได้ไม่หันกลับไปใช้น้ำมันจากฟอสซิลที่มีราคาแพงโดยใช้น้ำมันจากธรรมชาติที่ปลูกบนดินได้เองเมื่อหมเกามารปลูกใหม่ได้…

 
หลังจากที่มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, เอธานอลและแก๊สโซฮอล์ใช้เองอย่างแพร่หลายส่งผลให้ผลผลิตพืชไร่มีราคาสูงมากขึ้น
นับเป็นอานิสงส์ของพี่น้องเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้ (แป๊ปเดียว)
ต่อจากนั้นก็จะมีเจ้าใหญ่ๆเริ่มเข้ามาหาซื้อวัตถุดิบตัดหน้าตัดราคาโดยให้ราคาที่สูงกว่ารายย่อยซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปที่ซื้อมาผลิตขายในชุมชนและเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดทั้งเรื่องการครอบครองวัตถุเชื้อเพลิง,  การขนย้ายเชื้อเพลิง, การอนุญาติผลิตจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจนไม่สามารถที่จะดำเนินการได้
เนื่องด้วยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ประชาชนและเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามได้
จนต้องตัดใจกัดฟันหันกลับไปซื้อของแพงมาใช้ดีกว่า ความอุตสาหะ+ กรรม
ของภาคประชาชนจึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์และค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาและปะทุเป็นระยะๆเมื่อราคาน้ำมันแพง


 
ในเชิงเกษตรกรรมของชาวไร่ชาวนาในต่างจังหวัดถือว่าน้ำมันไบโอดีเซลยังมีความสำคัญถ้าผลิตเพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือนเลือกสวนไร่นา
สำหรับวิดน้ำ ทำนา คราดไถ
การปลูกพืชพลังงานไว้ตามหัวไร่ปลายนานับว่ามีความสำคัญและจำเป็น ทั้งละหุ่ง
,
สบู่ดำ, ปาล์ม, มะพร้าวฯลฯ
ล้วนนำมาหีบ บีบ
กลั่นเป็นพลังงานทดแทนให้แก่เครื่องยนต์จักรกลการเกษตรได้เป็นอย่างดี
  นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับตัวเข้าสู่
AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการแข่งขันกันสูงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้มากโดยเฉพาะเรื่อง
“ต้นทุน”

 
คุณมนตรี บุญจรัส
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com