ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

พัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

fiogf49gjkf0d

นายพรชัย  แสงอังศุมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8
(โครงการคลองสียัด) กรมชลประทาน
เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ
พร้อมอาคารประกอบโซน C สัญญาที่ 2 ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า
ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในเดือนมีนาคม 2556 นี้
โดยคลองส่งน้ำสายใหม่จะประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย
และคลองระบาย ระยะทางรวมกันประมาณ 131 กิโลเมตร
ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 44,000 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมใน 3 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่
อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม
มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน

โดยขณะนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานสามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25556
http://www.dailynews.co.th/agriculture/186770

fiogf49gjkf0d