การเกษตร, ข่าวเกษตร

พระเทพฯทรงเกี่ยวข้าว แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยจปร.

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก


 


 โดย นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพฯได้ทรงโยนกล้าข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06022H และ ทรงปักดำข้าวพันธุ์ กข31 หรือ ปทุมธานี 80 โดยทั้งข้าว 2 พันธ์ต่างอยู่ในระยะเก็บเกี่ยว จึงเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์

fiogf49gjkf0d

 


 ทั้งนี้ข้าวลูกผสมสายพันธุ์ PTT06022H เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทุกฤดู ความสูงของต้น 117 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 117 วัน ในฤดูนาปีให้ผลผลิตเฉลี่ย 906 กิโลกรัมต่อไร่ที่ความชื้นเมล็ด 14 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ร้อยละ 30 ข้าวสายพันธุ์นี้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นข้าวนุ่มมีปริมาณอมิโลส 18.58 – 19.83 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกระดับปานกลาง ความคงตัวของแป้งสุก 60-87 มิลลิเมตร ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 1.7% KOH มีค่า 5.8-6.8


 


 ขณะที่ข้าวพันธุ์กข31 หรือ ปทุมธานี 80 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทุกฤดู ความสูงของต้น 117 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 110-118 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 738 กิโลกรัมต่อไร่ที่ความชื้นเมล็ด 14% มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม ข้าวสุกค่อนข้างแข็งมีปริมาณ อมิโลส 27-29 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี ข้าวกล้องยาว 7.39 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย เปอร์เซ็นต์การสีดี (47.5%)


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=132618