ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

พด.เปิดศักราช “ปีดินสากล” จัดยิ่งใหญ่ 5 ธ.ค. วันดินโลกเฉลิมพระเกียรติในหลวง

fiogf49gjkf0d

นายอภิชาต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
หรือ
FAO

ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558
ได้จัดงาน ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน วันดินโลก
5 ธันวาคม
เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในการทรงงานด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน
ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนความเสื่อมโทรม
ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และเพื่อเปิดงานปีดินสากล ปี
2558
ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองพร้อมกันกับที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ
FAO และนครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ หรือ
UN รวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกกว่า 200 ประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรมวันดินโลกและปีดินสากลครั้งนี้
เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก
นับจากองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก หรือ World
Soil Day เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรดิน

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศไทย การจัดการบรรยายพิเศษ
ประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง
วิกฤติทรัพย์ในดินและเรื่อง เราจะรักษาทรัพย์ในดินได้อย่างไรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การเสวนา
เรื่องเล่าวันดินโลก 5 ธันวาคม
และปีดินสากล ปี
2558” การแข่งขันเล่นเกมส์ออนไลน์ IM
Farm อีกทั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรของผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมชมงาน ในเวลา
19.19 น.
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการแบบ
One stop Service แจกจ่ายสารเร่ง
พด. น้ำหมักชีวภาพ อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
ผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ที่มา
แนวหน้า ฉบับวันที่ 1/12/57

http://www.naewna.com/local/133286