จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ฝนแรก..กับการดูแลทุเรียนแบบมืออาชีพ

ครับ สวัสดี ผมเพื่อนๆ ชาวเฟสบุ๊ก  ยูธูปทุกท่าน นะครับ   วันนี้เราจะมาพูดกับถึงเรื่อง ของฝนแรก ทุเรียน นะครับ การดูแลทุเรียนแบบมืออาชีพ ที่ที่ปลูกทุเรียน

แล้ว หลังจากที่ ฝน นะครับ ห่างหายมาหลายเดือน นะครับ เวลาเจอฝนแรกนั้น ทุเรียนซึ่งมีความอ่อนแอ นะครับ  อ่อนไหว ต่อการ ท่วมแฉะของดิน ของอุณหภูมิ

ที่มีความชื่นมาก นะครับ ก็เรามาดูในห้วงช่วงของทุเรียน นะครับ ช่วงนี้ก็ในหลายพื้นที่ก็มีทุเรียน คงจะมีหลากหลายรุ่น หลากหลายสถานการณ์ นะครับ บางสวน

นะครับ โดยเฉพาะภาคอีสาน นี้ก็คงติดดอกและก็เข้าสู่หลายรุ่นหลายระยะ นะครับที่เขาเรียกกันว่า ระยะ ตีนหมู ระยะมะเขือพวง นะฮะ เละก็ ระยะอะไร ละที่เป็นหัว

กำไรที่แบบใส่ ข้อเท้าเด็กครับและก็เป็นระยะหางแย้  ซึ่งในแต่ระยะแต่ละรุ่นนะครับ คาดว่าก็อยู่ในช่วงที่ การเปิดดอก เตรียมดอก ต่อสู้กับเรื่องของใบอ่อนทุเรียนนี่

ก็ต้อง ระวังกันนะครับ เพราะว่ามีความการ อ่า  อ่อนไหวในหลายๆเรื่อง ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมก็ไม่ได้ แล้งก็ไม่ได้หรือแม่ช่วง ระยะที่ติดดอกออกผลนี่

ถ้าความชื้นครับไม่เพียงพอ หรือน้อยไปก็ไม่ได้ มากไปก็สลัดดอก สลัดผลอ่อนหลุดร่วงอีก นะครับ นี่ก็เป็นการเล่าภาพให้เห็นว่าการทำสวนทุเรียนสำหรับผู้ที่เป็น

เมือใหม่ นะครับ เห็นเป็นต้นละ สองหมื่น,สามหมื่นบาท แล้วจะมารองปลูกใช้เงินเก็บทั้งชีวิตร มา นี่ก็ต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของภูมิศาสตร์ ในเรื่องของฝีมือ

ในเรื่องของเฉพาะเจาะจง ลงไป ในลักษณะนิสัยของต้นทุเรียนนั้นครับ ต้องศึกษาอย่างดี มิฉะนั้นเงินเก็บที่ได้มามันจะละลายหายไปกับพันธุ์ ของต้นทุเรียนครับ

ปลูกไปแล้ว 3,4 ปี พอจะเก็บ นะครับ ผลผลิตเก็บเกี่ยวออกมาได้ก็ใช่วาจะทำได้ง่ายๆนะครับ โดยเฉพราะพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ ใต้ดินทั้งน้ำทรัพย์หรือแหล่งน้ำจาก

ห้วยหนอง คลองบบึง ต่างๆ ถ้าน้ำไม่เพียงพอทั้งปีนี้  ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง นะครับ ทีนี้ก็กล่าวถึงเมื่อซักครู่ว่าเมื่อวาน นะครับ ฝนตกมาอย่าง เพราะ

ฉะนั้น สวนทุเรียนนะครับทั้งอายุทุเรียนสาว แรกรุ่น ที่พึ่ง เอ่อ เปิดดอกเก็บเกี่ยวผลผลิตมา ในห้วงช่วง 4ปี 5ปี กับทุเรียนระยะกลาง อาจจะเป็น 10 ปี หรือ 20 ปี นะ

ครับ หรือระยะแก่มากๆ 50 ปี นะครับ 40,50  ปี การดูแลบำรุงรักษานั้นก็มีความแตกต่างกัน ภูมิต้านทานก็มีความแตกต่างกัน นะครับ ทุเรียนสาวนี้ นะครับ ก็อาจจะมี

การตอบรับมีการตอบสนองในเรื่องของการที่ฝนตก ชื้นเฉาะ ความแข็งแรงความสาว ความสด ก็จะมีภูมิต้านทานมากกว่า ทุเรียนระยะ 20 ปี หรือระยะ 50 ปี ทุเรียนที่

อยู่ในพื้นที่รุ้งยิ่งแล้วใหญ่ นะครับ ตรงนี้นี่อาจจะปัญหาเรื่องของ น้ำท่วมขัง นะครับ น้ำท้วมขัง เนียทำให้ทุเรียนนั้น ซึ่งไม่ทนต่อสภาพน้ำ ขัง คือชอบดินที่มีความชุ่ม

ชื่น หน้าจะอยู่ ประมาณ 60 นะฮะ,50,60 เปอร์เซ็น  แต่ไม่ใช่ แฉะขังก็จะทำให้ต้นทุเรียนนั้นตายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ นะครับ โดนเฉพราะทุเรียนที่อ่อนแออยู่แล้ว

นะครับ ทุเรียนที่อาจจะเคยผ่านการทรมาน จาการลาดสาร ทรมานจากการแบกอุ้ม  ผลลิตแบบ โอวโลด นะครับ คือ แทนที่ ต้นนึง เนีย นะครับ จะเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพียง20 ,30 ลูก  อาจจะโลดไปเป็น 100 ลูก ต่อต้นเพราะ ทุเรียนราคาดี ที่ใครๆ ก็อยากได้ การที่ไม่ดูแลจัดการปริมาณ ของผลบนต้นทุเรียน ให้เหมะสมสอดคล้อง

กับ  กิ่ง ก้าน ใบ ทรงพุ่ม และก็อายุ จะมีผลทำให้  ต้นทุเรียนนั้นอายุสั้น นะครับ อ่อนแอและก็เกิดการสะสม บ่มเพราะเชื้อโรค ได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นฝนแรกตกก็

มีระยะว่ามืออาชีพนั้น นะครับ เขาบางทีปลูกทุเรียนเนียถ้าอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มนี่อาจต้องเนียส่วนที่ปลูกซ่อมแซมนี้ควรจะต้องทำเนินดิน นะครับ ทำโคก นะครับ เป็น

เนิน และก็ปลูกซ่อม ส่วนต้นที่ปลูกไปแล้วก็ต้องบริหารจัดการ อย่าให้น้ำท่วมขัง แต่หนี้ไม่ได้ก็ต้องขุดหลุมข้างๆ ต้นเป็นบ่อแล้วก็ต้อง คือข้างบนเนียอาจจะดูเหมือน

ไม่มีน้ำ แต่บางทีน้ำท่วมเกือบถึงผิวดินต้องขุดหลุมข้างๆและก็ใช้วิธีการใช้ขัน ใช้กระบวย ใช้ อ่ากระป๋อง นะฮะ วิดน้ำ เพื่อไม่ให้ ดูดช่วงระดับน้ำจากหลุมข้างๆต้นแต่

ถ้าฝนแรกนี้ นะครับ ทุเรียนอาจจะเกิดอาการ ใบติดจากเชื้อรา ครูซาเรียม ใบไม้ ใบจุด ใบด่าง จากโรคสาเหตุเกิดจากเชื้อรา นะครับ อาจจะเป็นทั้ง ไซร์ท๊อป เพราะ

ว่า ฟริ๊กเทีรยม นะฮะ อะไรก็ตามต่างๆที่มีสาเหตุทั้งจากราและแบททีเรียหรือโรคที่มากับ อ่ามีสปอร์มีเชื้อโรค มี เฟรว ที่ปลิวมากับอากาศ สายลม น้ำฝน นะฮะก็เกษ

ตรกรมืออาชีพ นะครับ ก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าฝนแรกนั้นมีความเสี่ยง ในห้วงช่วง 2 หรือ 3 วันนี้ จะทำให้ต้นทุเรียนนี้ นะครับ อาจจะมีอาการ ใบเหลือง ใบติด

ใบจุด ใบไหม้นะครับ เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการรับมือกับน้ำฝนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ฝนตกครั้งแรกใหม่ๆนะครับ สปอร์ที่ผ่านความร้อนความแล้ง ก็

จะปลิวหล่นร่วงมา อยู่ตามใต้โครงต้นทรงพุ่ม ต้นทุเรียนที่ดูแลบำรุงด้วยการทำให้เขาแข็งแรงเหมือนนักมวยเหมือนไก่ชน ด้วยการใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟที่มี ซิลิก้า

ที่ละลายน้ำได้นี้ก็จะอ่อนแอได้ง่ายกว่า ต้นที่เขามีการดูแลการใช้ ซิลิก้า ที่ละลายน้ำได้ ซิลิก้านี้มีทั้ง ตัวทราย ตัวหิน ตัวแร่ ต่างๆ เยอะแยะมากมาย นะครับ เดี๋ยว

ต้องไปดูใบ วิเคราะห์ ผล หรือ ใบเซอ ต่างๆว่าละลายน้ำเป็นประโยชน์ต่อการดูดกินของรากพืชได้รึป่าวด้วยนะครับ เพื่อนๆต้องลองไปสังเกตดู และก็ถ้าเป็นหินแร่

ภูเขาไฟแท้ๆนะครับ เป็น แมทม่า หินหนืด อยู่ใต้เปลือกโลกเจอแรงอัด แรงต้านมหาศาล นะครับเกิดการเคลือนย้ายตัวเองไประเบิดตรงใต้มหาสมุทรลึกๆ ทางที่มี

ปะทวีปบางๆกับจุดที่เป็นรอยต่อ เขาก็จะระเบิดจากหินหนืดเป็น ลาวาท แล้วก็พองขยายตัวมากกว่าเดิมเหมือนเม็ดข้าวโพดดิบที่เอามาคั่วเป็น ป๊อปคอน นะครับ

เม็ดแค่ปลายนิ้วก้อยนี้ก็ บวมพองขยายหินถูเขาไฟที่เป็นของแท้ก็ต้องผ่านความร้อนจนหิน หลอมระลายระเบิดและก็บวมพวงขยายตัว แล้วเมื่อค่อยๆเย็นตัวลงก็

ก๊าชและไอน้ำก็จะค่อยๆกระจายขยายตัวออกไปนะครับ แล้วก็แทนที่ด้วยโพลงอากาศที่มีรูพรุนและก็แร่ธาตุสารอาหารที่หลอมละลายมาจากแร่ธาตุหินต่างๆใต้เป

ลือกโลกทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ธาตุสารอาหารเนีย ขออภัยครับ เกือบครบถ้วนทั้ง ธาตู หลัก รอง เสริม ครับแต่ที่สำคัญนะครับก็คือมีตัว ซิลิก้า ที่

ละลายน้ำได้ ซิลิก้าถ้าเขียนชื่อโคลงสร้างทางเคมีภาษาอังกฤษจะเขียนด้วยตัว SI นะครับ O และก็ห้อยด้วย 2 S IO2  มีโครงสร้างเหมือนกับกับทราย ซิลิก้า หรือ

แซง แต่ทรายที่อยู่ตามทรายหาด ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็น SIO 2 ที่ไม่ละลายน้ำ แต่S IO2 ของหินแร่ภูเขาไฟ เนีย เขาพร้อมที่จะละลายน้ำเหมือนป้อปคอน

ครับ เมือมาขยำบี้น้ำก็จะละลายน้ำเปลื่อยยุ้ยแตกตัวเป็น ซิลิค้อน /ซิลิค้อนก็คือตัว SI นะครับ แต่ก่อนจะมาเป็น ซิลิค้อน ก็จะอยู่ในรูปของโมโนซิลิสิคแอซิด คือ

ตัว H4SI04 นะครับ มันก็มีโครงสร้างที่อาจจะฟังอยาก นิดนึง นะครับ จาก S IO2  เป็นH4SI04 นะครับ แล้วก็จะได้เป็น SI ที่เป็น ซิลิค้อน ที่ทำให้ทุเรียนของเรา

นั้นซึ่งเป็นใบเลี้ยงคู่ นะครับ ถึงแม้ว่าซิลิก้า จะตอบสนองต่ออพืชใบเลี้ยงเดียวอย่างเช่น พวก ข้าว ข้าวโพด อ้อย ได้ดีก็ตามแต่ใบเลี้ยงคู่ก็สามารถ นะครับ ที่จะสะสม

ซิลิก้า ที่ละลายน้ำได้จากพวกนี้ นะครับ การฉีดซิลิก้า หรือซิลิสิค หรือ โมโนซิลิสิคแอสิค หรือ ซิลิก้อน ไปที่ ยอดทุเรียนหลังจากที่ฝนตก ร่วมกับพวก จุลินทรีย์ นะครับ

พวกไตรโคเดอร์ม่า หรือ

บาซิลลัส ซับทีลิส ชื่อการค้าเป็นพวกของกลุ่ม อินดิวเซอร์ นะครับ แล้วก็ ไบโอเซ็นเซอร์ นะครับ ก็จะทำให้เซลล์ของยอดอ่อนทุเรียน นะครับ เซลล์ของดอกทุเรียน

ผลอ่อน ทุเรียนนั้น นะจะมีการนำ ซิลิก้าไปสะสม เป็นผลึกของ โอปอ นะครับ โอปอนี้จะเป็นพวกพืชเลี้ยงเดียว นะครับ อยู่ในรูปผลึก นะครับ ก็จะทำให้ตัวของทุเรียน

นั้นมีเซลล์ที่แข็ง และเวลา สปอร์ของเชื้อโรคที่มากับฝนแรกนั้น นะครับ เจอ จุลินทรีย์พวก ไตรโครเดอร์ม่า พวกไบโอเซ็นเซอร์ เนีย ฉีดเพื่อไปเป็นเหมือนกับ ทหาร

กับ ตำรวจ นะครับ ฉีดไปที่โครนต้น ใต้รัศมี ทรงพุ่ม ก็เหมือนมีกองกำลัง ของตำรวจ ทหาร ไปปราบโจร ผู้ร้าย นะครับ ไม่ใช่ไปปราบม๊อป นะครับ ขออภัยนะฮะ ก็จะ

ไปดูแลใต้โครนต้นทุเรียน นะครับ ถ้าฉีดไปบนกิ่ง ก้าน ใบ ดอก เจ้าเซลล์ของ สปอร์ ไตรโคเดอร์ม่า หรือ บาซิลลัส ซับทิลิส ก็จะไปแบ่งเซลล์ คอยดูแลควบคุม อา

การของจุลินทรีย์ที่มีนิสัยเป็น ปฎิปักษ์ ต่อเชื้อโรคทุเรียนก็ จะไปทำในหน้าที่พูดมากกว่าทำงานควบคุมแย่งพื้นที่อาศัยและก็ทำลาย พวกจุลินทรีย์ที่ต่างเผ่าพันธุ์

ซึ่งเป็นเชื้อโรคของทุเรียน นะครับ การใช้ ซิลก้า หรือ ซิลิก้อน ร่วมกับ สปอร์ของจุลินทรีย์ ที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อโรคของทุเรียน ก็จะทำให้ต้นทุเรียนของ พี่น้องเกษตรกร

และเพื่อนๆนั้น นะครับมีความอยู่รอดปลอดภัย มากยิ่งขึ้น นะครับ หรือบางคนจะใช้ สูตรดังเดิมของเรา นะครับ ในอดีด คือเวลาฝนตกปุ๊ปเนีย ไม่ต้องรอ สาม วัน หรือ

ไม่ต้องรอ สี่ หรืออาทิพย์ นึงครับฉีดล้างใบทำลายสปอร์ด้วย สารสะกัดจากเปลือกมังคุด ร่วมกับผง จุลินทรีย์ ชื่อการค้าถ้าคนที่ไม่มีเวลาไปสกัดเปลือกมังคุด ซึ่งมีสู

ตรดูได้จากเวสไซร์ ไทยกรีรนอะโกร ดอทคอม หรือ ยูธูป ไทยกรีนอะโกร ชาแนล นะครับ ก็ไปจำหมักเอง แต่ถ้าไม่มีเวลาหมัก ก็ชื่อการค้าว่า เเซนโธไมท์  ลิตรละแค่

100 บาท ใช้แค่ 2 ซีซี ร่วมกับผงจุลินศรี ผสมกับพวก ซิลิก้อน ทองแดงแมงกานีส เพื่อมาทำลาย สปอร์ ให้มัน เปราะ แตก หักนะฮะ ใช้ 2 กรัม ฟังก์กัสเคลียร์ กับตัว

แซนโธไนท์ อย่างละ 2 กรัม 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ก็จะล้างใบ ทำลาย สปอร์ที่ ติดมากับฝน ติดมากับฝนแล้วก็ล้างใบซะ ครับละก็อีก 3 วัน เราก็ฉีด ซิริกล้อน หรือ ฉีด

ไตรโคเดอร์ม่า  ฉีดตัว บาซิลลัส ซับทิลิส ก็จะทำให้ต้นทุเรียนตรงเนียแข็งแรง นะครับ ใบสะอาด ที่โครงต้นก็จะดูแลแก้ไขปัญหา ต้นทุเรียน นะครับ คือทำให้จุลินทรี

ย์ที่ดีและมีประโยชน์เป็นจุลินทรีย์ ที่คัดเลือกมาแล้ว นะครับ ผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐาน ออแกนิค ไทยเเลนด์ และมาตรฐาน

ของยุโรป อเมริกา ที่ชื่อว่า ไอโฟร์ นะครับ ในสวนทุเรียนที่เป็นมืออาชีพก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มืออาชีพ มีจำนวนเชื้อข้างกระป๋อง อย่างชัดเจน นะครับ ตัวอินดิวเซอร์

หรือ ไตรโครดอร์ม่าเนีย มีจำนวนเชื้อ 2 เท่า นะฮะ คูณอยู่ตรงหน้า และก็คูณ 10 ยกกำลัง 8 นะครับ และก็ตัวใบโอเซ็นเซอร์นี้ 1 คูณ 10 ยกกำลัง 9 ตรงข้างกระป๋อง

เพื่อนๆลองสังเกตุแบบมืออาชีพ นะฮะ จะมีเลขทะเบียน มีวันหมดอายุ นะครับ มีจำนวนเชื้อที่ ถ้าเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนำไปตรวจแล้วไม่ครบนี้ครับ ก็จะเป็นเรื่อง

ใหญ่มากๆนะครับ เพราฉะนั้นก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมืออาชีพและก็ใช้ได้ผล  นะครับ สามารถแก้พวก  ไฟท๊อปเทียร่า ในทุเรียน โรครากเน่าโครนเน่า นะครับ

เพระว่าทุเรียนนั้นมีความอ่อนแอจริงๆนะครับ ในเรื่องของโรค รากเน่าโครนเน่านะ ยังไม่นับรวมถึงเรื่องของหนอน เจาะลำต้น หนอนเจาะผลทุเรียน ยังไม่รวมถึงการ

ฟื้นฟูใบจากการมีใบอ่อนทุเรียนนี้ นะฮะ ถ้ากำลังที่จะ พลิดอก ออกผล นะครับ และมีฝนมาเนีย นะครับ การรับมือกับทุเรียนในหน้าฝนก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับ ก็คือยับ

ยั้งใบอ่อนและไม่ทำให้ผลร่วง อย่างที่เรียนให้เพื่อนๆได้ทราบไปในตอนแรก นะครับว่า ทุเรียนถ้าให้น้ำสมมุติว่าปกติให้น้ำมาประมาณครึ่ง ช.ม นะครับ หรือ อีก 10 นา

ทีตั้งแต่ระยะที่เป็นมะเขือพวง นะครับ หรือจะเริ่มมาตั้งแต่ ไข่ปลาตาปู นะครับ และ ก็จะมาก่อนเข้าระยะหางแย้ก็จะลดลงมาประมาณ 20 ช.ม และก็ช่วงหางงแย้ไหม้

ตรงนี้ถ้าหางแย้ไหม้เราเพิ่มน้ำ นะฮะ ส่วนใหญ่เราก็จะเพิ่มน้ำให้สอดคล้องเพื่อให้หางแย้นั้นหลุดร่วงง่ายและก็ให้หนามนั้นขยายตัวได้เร็ว แต่ถ้ามากเกินไปเหมือน

เช่นมีฝนตกตรงนี้ก็มีปัญหาหรือเกิดใบอ่อนออกมาในห้วงช่วงที่ผลอ่อน ใบอ่อนมากเกินไปก็ทำให้การสะสมอาหารไปเลี้ยงผลไม่เพียงพอกก็จะทำให้ผลเล็ก ผลร่วง

นะครับ การดูแลในห้วงช่วงที่มีฝนนี้ การหยุด ไนโตเจน จากโครนต้นก็มีส่วนสำคัญการใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟอีกลักษณะนึ่งที่ไม่ได้สกัดมาเหมือนพวก ซิลิก้อน หรือ

ซิลิสิค นะครับ คือพวกหินแร่เลย และก็เอามาบด ภูไมท์ พูมิชภูไมท์ซัลเฟอร์ พูมิช ซัลเฟอร์ ไคลน็อพติโลไลท์ หว่านกระจายใต้โครนต้นรอบทรงพุ่มเพื่อตรึงไนโต

เจนส่วนเกิน ลดการสร้างใบอ่อน นะครับ ก็จะช่วยให้ทุเรียนนั้นควบคุมการสร้างใบอ่อนและก็ฉีดพ้นทางใบ นะครับ แล้วก็จะมีพวกปุ๋ย นะครับ ที่ทำให้ใบนั้นแก่ได้เร็ว

อย่างเช่น ทีจีเอ อะมีโน ครับ หรือปุ๋ย ทีจีเอ เอฟ 3 หรือ เอฟ 4 นะครับ ฉีกทางใบ นะฮะ ร่วมกับพวกฮอร์โมนไข่ ส่วนปุ๋ยพวก ทีจีเอ เอฟ 3นะครับ ซึ้งมีตัวกลางกับตัว

ท้ายสูงกับ เอฟ 4 พวก ตัวท้านสูงเนียร่วมฮอร์โมนไข่ เพื่อนๆ ลองไปสอบถามฝ่ายบริการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ แอด ไอดี ไลน์ คือแอดไทยกรีนอะโกร ได้ นะครับ เพื่อ

ที่จะเอามาฉีดพวก ร่วมกับฮอร์โมนไข่ น้ำตาลทราย ฮอร์โมนไข่นี้แต่ถ้าน้ำ 20 ลิตร นะฮะ ก็จะใช้ฮอร์โมนไข่ซักประมาณ 50 ซีซี น้ำตาลทรายซัก 10 หรือ 20 กรัม

นะครับ ร่วมกับพวกทีจีเอ อะมีโน ร่วมกับตัว 4-24-24 นะครับ พวก ทีจีเอ เอฟ 3 เอฟ 4 สูตรต่างๆ นะครับก็ช่วยทำให้ใบนั้นเริ่มมาแก่และก็หยุดพวกใบอ่อนได้ค่อน

ข้างดีก็เป็นการรับมือกับฝนแรก กับช่วงฤดูของเพื่อนๆในแต่ละภูมิภาคนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นี้ ทุเรียนสุก แก่ ติดดอกเนียไม่พร้อมเพียงกันนะครับ ก็สิ่งต่างๆเหล่า

นี้ก็ถือว่าเอามา นะครับ เอามาบอกกล่าวเล่าสู่ ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังเป็น เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เพื่อที่จะได้ไปแตกกอต่อยอด และก็มาร่วมกัน พัฒนา วิเคาะห์ วิจัย แบบ

วิถี ปราชญ์เดินดิน นะฮะ ปราชญ์ชาวบ้านได้ นะครับ