สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ, ประมง-สัตว์น้ำ

ฝนตกอากาศปิด pHน้ำแกว่ง สัตว์น็อคน้ำติดน้อย

fiogf49gjkf0d

ฝนที่ตกอากาศปิดส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง
pHน้ำแกว่ง ซึ่งปกติช่วงอากาศเปิดมีแสงแดด
แพลงก์ตอนจะสังเคราะห์แสงดึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้
ทำให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สภาพบ่อดีส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหาร
,สารอินทรีย์ได้ดี ทำให้ของเสียที่สะสมบนพื้นบ่อถูกบำบัดกำจัดออกไป
ซึ่งส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่ทำหน้าย่อยสลายเศษอาหาร สารอินทรีย์ฯลฯ
จะใช้ออกซิเจนในขบวนการย่อย พอไม่มีแสงแดดการสังเคราะห์แสงก็หยุด
ออกซิเจนที่สะสมอยู่ในบ่อก็ค่อยๆน้อยลง
สังเกตได้จากใช้ใบพัดตีน้ำเพิ่มออกซิเจนเวลากลางคืนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้ำ

                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ


บ่อที่มีระบบการจัดการที่ดีพบว่าปริมาณออกซิเจนจะค่อยๆปล่อยให้ลดลงหลังสี่ทุ่มจนหมดในตอนเช้ามืด
และเมื่อมีแสงแดดกระบวนการดังกล่าวก็จะเริ่มขึ้นใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ
ทำให้ระบบการเลี้ยงไม่มีปัญหา ทางตรงกันข้ามถ้าอากาศมืดครึ้มไม่มีแสงแดดหรือฝนตก กระบวนการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น
ออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง ต้องอาศัยออกซิเจนจากใบพัดตีน้ำให้อากาศเพียงอย่างเดียว
ที่ผ่านมาพบว่าช่วงที่ฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน ปริมาณออกซิเจนในน้ำจะต่ำตลอดเวลา
ไม่เพียงเท่านั้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ก็ลดน้อยตามไปด้วย
ทำให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียม ไนไตรท์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำในระยะยาว

สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ใช้สเม็คโตไทต์
20-40 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วทั้งบ่อสลับกับการตีน้ำเพิ่มออกซิเจนทุกๆ15วัน
ถี่ห่างขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ เนื่องจากสเม็คโตไทต์จะไปทำหน้าจับแอมโมเนีย
,ไฮโดรเจนซัลไฟด์,ไนไตรท์ ฯลฯ
ที่หลงเหลือในบ่อไม่ให้ปลดปล่อยออกมาเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ อีกทั้งยังช่วยปรับค่า
pHน้ำในรอบวันไม่ให้แกว่งมากเกินไป
ให้ปฏิกิริยากระบวนการต่างๆปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ลดลง
แต่หากปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซค์ในน้ำมากเกินไป…น้ำก็จะเป็นกรด
ตรงกันข้าม…ถ้าออกซิเจนมากเกินไป…น้ำก็จะเป็นด่างได้เช่นกัน
ฉะนั้นออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 1รอบวันควรไม่เกินกว่า 10
ppm.ต่อวัน
ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
(02-9861680-2) หรือนักวิชาการชมรมฯ (081-3983128)

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์
ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

เสนอติชมเพิ่มเติมได้ที่ email:
thaigreenagro@gmail.com