น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ฝนตกฟ้าครึ้ม อ๊อกซิเจนน้อย pHแกว่ง ระวังกุ้ง ปลา น็อคน้ำ

              ฝนที่ตกอากาศปิดส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำในบ่อเลี้ยง pHน้ำแกว่ง ซึ่งปกติช่วงอากาศเปิดมีแสงแดด
แพลงก์ตอนจะสังเคราะห์แสงดึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้
ทำให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้สภาพบ่อดีส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเศษอาหาร
,สารอินทรีย์ได้ดี ทำให้ของเสียที่สะสมบนพื้นบ่อถูกบำบัดกำจัดออกไป
ซึ่งส่วนใหญ่จุลินทรีย์ที่ทำหน้าย่อยสลายเศษอาหาร สารอินทรีย์ฯลฯ
จะใช้ออกซิเจนในขบวนการย่อย พอไม่มีแสงแดดการสังเคราะห์แสงก็หยุด
ออกซิเจนที่สะสมอยู่ในบ่อก็ค่อยๆน้อยลง
สังเกตได้จากใช้ใบพัดตีน้ำเพิ่มออกซิเจนเวลากลางคืนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้ำ
บ่อที่มีระบบการจัดการที่ดีพบว่าปริมาณออกซิเจนจะค่อยๆปล่อยให้ลดลงหลังสี่ทุ่มจนหมดในตอนเช้ามืด
และเมื่อมีแสงแดดกระบวนการดังกล่าวก็จะเริ่มขึ้นใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ 

             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ใบพัดตีน้ำ      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ่อกุ้ง

ทำให้ระบบการเลี้ยงไม่มีปัญหา ทางตรงกันข้ามถ้าอากาศมืดครึ้มไม่มีแสงแดดหรือฝนตก
กระบวนการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น
ออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง ต้องอาศัยออกซิเจนจากใบพัดตีน้ำให้อากาศเพียงอย่างเดียว
ที่ผ่านมาพบว่าช่วงที่ฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน ปริมาณออกซิเจนในน้ำจะต่ำตลอดเวลา
ไม่เพียงเท่านั้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ก็ลดน้อยตามไปด้วย
ทำให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียม ไนไตรท์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น้ำในระยะยาว
สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ใช้สเม็คโตไทต์ 20-40กิโลกรัมต่อไร่
หว่านให้ทั่วทั้งบ่อสลับกับการตีน้ำเพิ่มออกซิเจนทุกๆ15วัน
ถี่ห่างขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ เนื่องจากสเม็คโตไทต์จะไปทำหน้าจับแอมโมเนีย
,ไฮโดรเจนซัลไฟด์,ไนไตรท์ ฯลฯ
ที่หลงเหลือในบ่อไม่ให้ปลดปล่อยออกมาเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ อีกทั้งยังช่วยปรับค่า
pHน้ำในรอบวันไม่ให้แกว่งมากเกินไป
ให้ปฏิกิริยากระบวนการต่างๆปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ลดลง
แต่หากปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซค์ในน้ำมากเกินไป…น้ำก็จะเป็นกรด
ตรงกันข้าม…ถ้าออกซิเจนมากเกินไป…น้ำก็จะเป็นด่างได้เช่นกัน
ฉะนั้นออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 1รอบวันควรไม่เกินกว่า 10
ppm.ต่อวัน โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680 -2) หรือ
Line Center: tga001, tga002, tga003, tga004 ***
สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สเม็คโตไทต์  

เขียนและรายงานโดย
: คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่
email : [email protected]