กุ้ง, ประมง-สัตว์น้ำ

ผู้นำเข้าชะลอซื้อต้นตอกุ้งราคาร่วง พาณิชย์เตรียมถกเกษตรฯเปิดโครงการรับจำนำ

 รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อสรุปในที่ประชุมกแก้ปัญหากรณีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ ต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำว่า ราคากุ้งที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ เกิดจากผลกระทบของการนำเสนอบทความเรื่อง The True Cost of Shrimp โดย Solidarity Center หน่วยงานภายใต้ AFL-CIO ที่ระบุว่าถึงอุตสาหกรรมกุ้งของไทยมีการใช้แรงงานเด็กและกดขี่แรงงานต่างด้าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ทำให้กลุ่มผู้นำเข้าของสหรัฐฯ ชะลอการสั่งซื้อกุ้งจากไทย รวมถึงใช้เป็นข้อต่อรองราคาสินค้าจากผู้ส่งออกของไทย ส่งผลโดยตรงถึงผู้แปรรูปไม่สามารถรับซื้อวัตถุดิบในช่วงนี้ได้

fiogf49gjkf0d

 


 ทั้งนี้ กรณีมาตรการแทรกแซงราคากุ้ง ด้วยการเปิดโครงการรับจำนำนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์จะหารือในเชิงนโยบายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย แจ้งให้สมาชิกรับซื้อกุ้งตามปกติ อย่าใช้กรณีที่ผู้แทนสหรัฐฯ จะเข้ามาตรวจสอบการใช้แรงงานของไทยช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2551 เป็นเหตุให้ชะลอการรับซื้อกุ้ง ส่วนของสมาคมกุ้งไทย ขอให้ประสานแจ้งไปยังเกษตรกรเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2551 พร้อมกับมอบหมายให้กรมการค้าภายใน ขยายโครงการธงฟ้าในส่วนของสินค้ากุ้ง ขณะเดียวกันได้มอบสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พิจารณาแนวทางและการปรับลดอาหารกุ้ง


 


 ด้านกรมประมงที่ผ่านมาได้ดำเนินการประสานไปยังสมาคม/ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ให้ชะลอการจับกุ้งในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2551 ออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่โรงงานแปรรูปไม่สามารถรับซื้อวัตถุดิบได้ และพร้อมที่จะประสานงานกับกรมการค้าภายใน ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กรณีการขยายโครงการธงฟ้า ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการและมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 4 มิถุนายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=110465

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *