จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ผักกาดเขียว (Mustard Greens)

เป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผักที่ผลิตนำมาแปรรูปเป็นผักดองและเก็บได้นานไม่จำเป็นต้องรีบขายออก มีสารอาหารสูง ผักกาดเขียวเป็นผักที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีกับดินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนซุยหรือดินเหนียว แต่ที่เหมาะสมที่สุดคือ ดินร่วนซุย ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกได้ตลอดปี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกผักกาดเขียว แปลงปลูกควรได้รับแสงแดดเต็มที่ ส่วนอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมคือ 15-20 องศาเซลเซียส แต่เกษตรกรผู้ปลูกต้องเข้าใจด้วยว่า ผักกาดเขียวนั้นถึงจะปลูกง่ายแต่ โรคและแมลง ค่อนข้างเยอะ และหลายชนิด เช่น โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง เพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก ฯลฯโดยทั่วไปโรคสำหรับผักกาดเขียว ทำความเสียหายให้กับผักกาดเขียว น้อยกว่าการทำลายของแมลงศัตรูพืช การป้องกันกำจัดโรคสามารถทำได้โดยง่ายกว่าการกำจัดแมลงศัตรูพืช หากรู้จักชนิดและสาเหตุ ส่วนใหญ่เกษตรกร ผู้ปลูกผักกาดเขียว จะใช้สารเคมีสำหรับป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้มีสารตกค้างในแปลงปลูก ทำลายระบบนิเวศน์ ทำให้แมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดต้องตาย และเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นเวลานานๆพอใช้ไปได้สักพักก็มักจะเกิดปัญหาตามมา คือ โรคและแมลงศัตรูพืช จะสร้างความต้านทานต่อยา หรือที่เราเรียกว่า ดื้อยาและไม่สามารถกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ที่ระบาดได้ทัน ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนยาชนิดใหม่ และใช้ในจำนวนมากขึ้น ทำให้สิ้นเปลือง และไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร วันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำว่าให้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ถ้าเป็นโรคเชื้อราแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า( อินดิวเซอร์)บวกกับ แบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส(ไบโอเซ็นเซอร์) ถ้าเป็นเพลี้ยและแมลงปีกแข็งหรือแมลงต่างๆ ให้ใช้ บูวาเลีย บาสเซียน่า(คัทอ๊อฟ) บวกกับ เมธาไรเซียม (ฟอร์แทรน) หรือถ้าเป็นหนอนให้ใช้บาซิลลัส ธูริงเยนสิส (ไบโอแทค) ในการป้องกันและกำจัด ให้ใช้ในอัตรตราอัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง ทั้งบนใบและใต้ใบ ทุกๆ7 วัน ถ้าระบาดหนัก ก็ทุก3วันครั้งผู้เขียนคิดว่าโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงผักกาดเขียว จะค่อยๆลดลง และค่อยๆหายไปจากแปลงของเกษตรกรอย่างแน่นอน

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนบรรเจิด ยิงวงษ์ (ฝ่ายขายเขตกรุงเทพ)

092-7744902 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com