โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่

ผักกาดขาว

ผักกาดเขียวปลี เป็นผักอายุการเก็บเกี่ยว 55 – 75 วัน โดนประมาณ ก้าวเป็นสีเขียว อ่อนกรอบ ปลูกมากในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่สภาพดินร่วยซุย อุณหภูมิ 15 -20 องศาเซสเซียส แปลงควรมีแสงแดดส่องเต็มที่และมีน้ำไหลดี

ผักกาดเขียวปลีนิยมบริโภคแบบดองมากกว่าแบบสด

โรคที่ผักกาดเขียวปลีเจอบ่อย คือ

1.โรคเน่าคอดิน

เกิดจากเชื้อรา

ลักษณะอาการ โคนต้นกล้ามี่อยู่ระกับดินจะเป็นรอยซ้ำสีน้ำตาลเกินจากพื้นแปลงผักชื้นเสมอ อากาศไม่ถ่ายเทได้สะดวก จะทำให้พืชตายอย่งเร็ว

2.โรคใบด่าง

ลักษณะอาการ ใบด่างเหลือง ไม่เจริญเติบโต ใบหยิกเฉพาะส่วนยอด

3.หนอนกระทู้ และหนอนใยผัก

วิธีการป้องกัน

ใช้ไตรโคเดอร์ม่า ในการรักษาและป้องกันโรคเน่าคอดิน หรือ โรคใบด่าง ใช้ไตรโคเดอร์ม่าอัตราส่วน 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อนๆ 3-5 วันต่อครั้ง

ใช้บีทีชีวภาพ ในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ และหน้าใยผัก ใช้อัตราส่วน 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อนๆ 3-5 วันต่อครั้ง

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนวิทยานุกูล ไผ่แสง(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคเหนือ) 092-7744908 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com