Showing 289–312 of 350 results

หัวเชื้อเห็ดกระด้าง(เห็ดลม,เห็ดบด)เบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดกระด้าง(เห็ดลม,เห็ดบด)เบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแครงเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์03(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์04(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์05(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์06(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดยานางิเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดยานางิเบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหลินจือเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเข็มเงินเบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเข็มทองเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดขอนขาวเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อเบอร์03(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ800แบน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

58,000฿

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ120แบน(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

15,000฿

หม้อนึ่งความดันขนาดบรรจุ150แบน(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

27,000฿

หม้อนึ่งลูกทุ่ง(ไม่รวมจัดส่ง)

4,000฿

หม้อต้มไอน้ำBoiler

15,000฿

ฝาครอบไอน้ำ

13,000฿

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด600ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

18,000฿

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด800ก้อน(ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง)

21,000฿