Showing 1–24 of 349 results

ZEO GOLD สเม็คไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿

ZEO GOLD สเม็คไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ๆ ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

– ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

– ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

– ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

– ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

– มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

– ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

– จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

– จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

– ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

– ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

the Zeo GOLD’s West Mecklenburg tight (powder)

180฿

The ZEO GOLD Mecklenburg tight a grip ammonia, hydrogen sulfide fold reduction, nitrite, methane and waste in shrimp ponds, fish ponds snapping turtle pond frog pond water and wastewater treatment. Catch the bad smell and ammonia smell. Hydro-fold reduction in sulfide ore volcanic rocks stables are equivalent to the original zeolite the best in the US, Canada, Japan, etc.

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลืองเม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลืองช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

 

คุณสมบัติ

1.ส่วนประกอบประกอบด้วยภูไมท์50%ซัลเฟต7%แคลเซียม12%ฟอสฟอริกแอซิด0.20%แมกนีเซียม0.01%เหล็ก0.01%สังกะสี0.005%ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย
2.วิธีการใช้ใช้รองก้นหลุมคลุกดินก้นหลุมก่อนปลูกโรยรอบโคนต้นโรยเป็นแถวข้างต้นหว่านบนดินไถหว่านหลังแล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกันโรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง
3.ผลของการใช้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน(ในเนื้อภูไมท์)แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้พืชซีดเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)แก้พืชโตช้า(แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด)ฯลฯ
4.ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรคและแมลง,ระบบรากดี,เนื้อแน่นสีสวย,กลิ่นดี,เนื้อกรอบอร่อยขึ้นและลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผลบางชนิด
5.ในพืชผักลดโรคและแมลงศัตรูผัก,รากมากโตเร็ว,ใบสีเขียวสด,กรอบอร่อย,หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย,ยกเกรดผักที่ส่งขาย
6.ผลดีในพืชหัวต่างๆเช่นขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย,เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น,แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้นเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น,ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี,ภูไมท์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มากขึ้น
7.ในอ้อยและข้าวโพดช่วยให้ใบตั้งรับแดดดีเปลือกและลำต้นแข็งลดโรคและแมลงได้ดีเพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อยผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึกดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก
8.ปาล์มยางไม้ผลไม้ยืนต้นดินซึมน้ำได้ดีพืชแข็งแรงมีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
9.ไม้ดอกไม้ประดับลดโรคแมลงก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทานทนต่อการขนส่งไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย
10.พืชไร่ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุยโรคแมลงน้อยต้นทุนการผลิตน้อยผลผลิตเพิ่มขึ้น
11.ไม้กระถางดินร่วนซุยน้ำไม่ขังลดโรคแมลงไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย
12.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รากลึกยาวรากมากผลผลิตสูงทุกด้าน
13.เครื่องเทศสมุนไพรเนื้อยาเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

อัตราการใช้

ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา40-80กิโลกรัม/ไร่แล้วไถกลบในกรณีที่ใช้ภูไมท์ซัลเฟตปรับปรุงpHดินก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่าpHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่pHระหว่าง5.8-6.3ที่ระดับค่าpHที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ)ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้โดยทำการตรวจpHดินในพื้นที่หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่ระดับpHเท่าไหร่ถ้าpHต่ำกว่า5.8ให้ใช้หินฟอสเฟต(ร็อคฟอสเฟต)ปรับเพิ่มค่าpHขึ้นมาแต่ถ้าตรวจแล้วpHสูงกว่า6.3ไม่มากนักก็ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบเหลืองปรับลงมาแต่ถ้าpHสูงมากคือสูงกว่า8.0ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดงปรับปรุงให้ค่าpHลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะกับการเพาะปลูก

ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ดใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ชนิดผง3ส่วน,ผสมในขี้เลื่อยหรือวัสดุดิบเพาะเห็ด97ส่วนไม่ต้องใช้จิบซั่มและปูนขาวนำไปเพาะเห็ดตามปรกติ.ส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อเมื่อทำกองเสร็จครั้งสุดท้ายแล้ว,ใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ผง200-300กรัมต่อน้ำ20ลิตรรดบนกองและดินรอบกองจนเปียกชุ่มจะลดไรเห็ดลงมดปลวกไส้เดือนฝอยและกลิ่นลงได้ผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ.

—————————————————————————————————–

PUMICESULPHATE-TM

ZEO GOLD – PUMICESULPHATE-TM makes pervious soil, soil permeability to water. Better soil drainage. The soil is clay event, the subsoil, the soil tight, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air in the soil, the water holding capacity of the soil, is a lack of lime and sulfur in plants, plant allergies, cold and hot. the pale green leaves, the plants grow more slowly, etc..

1. Components consist of rocks, minerals volcano 50%, sulfate, 7%, Calcium 12%, phosphoric acid 0.20%, Magnesium 0.01%,. iron 0.01%, Zn 0.005%, pH 6.5, the rest of the fertilizer.

2. Two. Methods used, the primer hole, mix the bottom of the hole before planting, sprinkle around the base of trees, sprinkle a line above, sown on soil tillage, sowing the crop, then, mixed with fertilizer sown along the way. , sprinkle on the soil in the pots or potted fruit trees.

3. A result of using, making soil, seepage through easily, drain flow water better, solve the tough, solve problems, subsoil, to solve the dense, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air. in soil, the water holding capacity of the soil. (Michelin sulfur pool in the flesh), is deficient in lime and sulfur plants, plant allergies, cold and hot. (Of zinc), the disease leaves fading. Color green. (Solved by sulfur, magnesium, iron, zinc), the plants grow more slowly (with the help of cell division, calcium, sulfate, amino acids help create acid), etc..

4. Effective in reducing fruit pests and diseases, poor root system, flesh color, good flavor, texture and crispy. And reduce the Core rot diseases of fruit trees, in some kind of fruit.

5. Reduce disease and insect pests in vegetables, vegetables, roots grow very fast, bright green leaves, crispy, after harvest of field

vegetables to keep them long wilt not easy, the grade vegetable supply.

6. Effects in plants such as the size of the head is fatter because soil porosity, water reserves in the soil, the minerals, fertilizers, micorrhiza work better, gives great head growth, PUMICESULPHATE-TM. Leaves attached to the tree for a long time, the food was much better.

7. Sugarcane and corn. Help raise the leaves, the light was good, bark, trunk strength, reduce pests and diseases as well, add the molasses ccs, yield increases due to root out the very great and deep, sucking up dirt and water.

8. Palm trees, rubber trees, fruit plants, soil, water well yield strength has improved both the quantity and quality

9. Flowers, ornamental plants, reducing disease, insects, leaves, stems Dakkgan strength. Withstand transport. Flowers – trees, flowers and leaves are a beautiful dark color.

10. Tillage crops can relieve the pervious soil insects, disease, low production costs low. Increased productivity.

11. Potted soil, water tank, reducing disease, insects, soil, do not change frequently.

12. Pasture root length, root yield very high on all sides.

13th. Spices, herbs. The concentration of the herbs. Productivity increased.

Utilization.

Primers used PUMICESULPHATE-TM scattering rate 40-80 kg / ha, then plowing the soil pH before use PUMICESULPHATE-TM improved crops, need to understand that the proper pH for growing all kinds of plants at a pH between 5.8 to 6.5. At the pH of these plants can absorb transports nutrients as elements of division main, Micronutrients and nutrient supplementation (micronutrients) that plants need to be used effectively without acidity – alkalinity. of the fixation element by checking pH soil or to crops that at pH when the pH is below 5.8, use phosphate rock (rock phosphate) to raise the pH up, but if you check the pH. 6.5 is not much higher than it used to be PUMICESULPHATE-TM, but the pH is higher than 8.0, use red sack PUMICESULPHATE-TM pH 4.5, pH adjusted to lower levels matched to the crop.

Add the mushroom yield. The PUMICESULPHATE-TM powder, 3 parts mixed with sawdust or material mushrooms 97 section shall not apply gypsum and lime. To mushroom as usual. In the short straw mushrooms, then on to the finish. The final PUMICE-TM or PUMICESULPHATE-TM 200 – 300 grams per 20 liters of water and pouring it on the soil around the pile and soaked wet to reduce pest mites ants, termites, nematodes, fungi and odor down. Mushroom production will increase the amount and quality.

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์มผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

300฿

ZEO PLATINUM ซีโอฟาร์ม  หินแร่ภูเขาไฟใช้ในฟาร์ม (สุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย ฯลฯ
ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในคอกปศุสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหาร กำจัดปัญหาสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ช่วยจับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ในคอกปศุสัตว์ ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่ ช่วยลดอาการเครียดจากก๊าซของเสียต่างๆ ในคอกสัตว์

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ต่อกระสอบ

 • คุณสมบัติจับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้น เช่น เชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม ช่วยสามารถแก้ปัญหาเรื่องอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม
 • ช่วยส่งเสริมให้กระเพาะบดย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยจับของเสียในระบบทางเดินอาหาร เมื่อขับถ่ายของเสียออกมากลิ่นเหม็นจะลดน้อยลง
 • เพิ่มแคลเซียมในขบวนการสร้างเปลือกไข่ของเป็ด ไก่ นกกระทา ให้มีความแข็งแกร่ง ช่วยลดปริมาณไข่ที่แตก บุบ ยุบ ร้าว
 • ลดปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ในคอกปศุสัตว์ ช่วยลดปัญหาเรื่องแมลงวัน
 • ช่วยลดอาการเครียดของสัตว์เลี้ยง ผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกปศุสัตว์เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน  อีกทั้งช่วยลดปริมาณการตายเนื่องจากแพ้แอมโมเนีย (โรคหวัดหน้าบวม)ในไก่  นกกระทา ได้ถึง 80 % 
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราแลกเนื้อของโค สุกร ฯลฯ วิธีการใช้สัตว์ปีก เป็ด ไก่ นกกระทา ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โค  โคนม แพะ แกะ กระต่าย แมว ฯลฯ ใช้ผสมร่วมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัม ของน้ำหนักอาหาร 100 กิโลกรัม
 • หว่านกลบมูลสัตว์เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลบนพื้นคอกหรือบริเวณบ่อพักของเสีย      ———————————————————————————————– •
 •  
 • ZEOFARM-TM
 •  
 • • ZEOFARM-TM   is a special grade volcanic rock of minerals through carefully selected for use on the farm (cattle, pigs, poultry, etc.). Resolves in the stench and toxic residues in livestock feed. Eliminate toxic residues in meat or products from animals. Help control ammonia. Hydrogen sulfide gas. (Hydrogen sulfide) in livestock. Prevent loss of ammonia or artificial cold. (Colds, facial swelling) in chickens. Helps relieve stress of waste gas in the stables.

  Property 
  • Catch toxins in animal feed. The residues from the production of animal feed. And toxins caused by wetness, such as fungi, especially in dairy cattle. Can help solve the problem of aflatoxin residues in milk.
  • help promote better digestion gizzard. They can handle the waste in the digestive tract.On the excretion of waste to reduce odor.
  • Increased movement of calcium in the eggshell of the domestic fowl, partridge strength.Reduces the amount of eggs that crack Earthbound collapsing.
  • Reduce odor. Ammonia, hydrogen sulfide odor in livestock. Reduces fly problems.
  • help relieve stress for your pet. People who live near the stockyard stench because disturbing. It also reduces the amount of ammonia lost due to death. (Colds, facial swelling) in chicken quail to 80%.
  • Stimulates growth and FCR of pigs, cattle, etc..

  How to use

  • quail poultry, poultry meal mixed with 3 kg of weight at the rate of 100 kg of food.
  • Animal feeding dairy cattle, goats, sheep, rabbits, cats, etc. are included in the composite rate of 3 kg of weight, 100 kg of food.
  • Remove manure to eliminate the sweet smell. Ammonia, hydrogen sulfide odor is caused by the accumulation of data on stable ground or grounds of the sump.

ไบโอแทค(BIOTACT-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอน ศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า
• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอนผีเสื้อ หนอนชอนใบ หนอนหนังเนียว หนอนใย หนอนผัก ฯลฯ
• ปลอดสารพิษ ซึ่งไม่มีสารตกค้างอันตรายใด ๆ

ม้อยเจอร์แพล้นท์

100฿

ม้อยเจอร์แพล้นท์ คือ สารโพลีแอลกอฮอร์จากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีประจุบวกหรือลบ ที่จะไปทำลายฤทธิ์ของยาหรือฮอร์โมน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพตามธรรมชาติได้โดยง่าย มีคุณสมบัติช่วยให้สารต่าง ๆ ที่ต้องการฉีดพ่นเข้าทางใบ ซึมเข้าสู่ใบพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ได้ดีทั้งกับปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน อาหารเสริม สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ม้อยเจอร์แพล้นท์ ลดอาการใบไหม้ หรือใบร่วง จากกรณีที่จำเป็นต้องฉีดพ่นสารในช่วงเช้าอย่างไรก็ดีควรฉีดพ่นตอนเช้าตรู่ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อยก่อน 30 นาที ก่อนที่แดดจะร้อนจัด

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยป้องกันน้ำจับตัวแข็ง ทั้งบนส่วนผิวนอกของใบ และในเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากกระทบอากาศที่หนาวเย็น

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยลดการคายน้ำของใบพืชเนื่องจากอากาศแห้งแล้งหรือร้อนจัด ทำให้พืชไม่เครียด หากใช้ร่วมกับ ไคโตซานเฟรช จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

เบนโธไนท์Bentonite

100฿

ดินเบนโทไนท์Bentonite clayจัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดินถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา200ล้านปีอยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์( Smectite )หรือมอนต์มอริลโลไนท์( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก

ขนาดบรรจุ1กระสอบ/20 กิโลกรัม

ZEO GOLD ภูไมท์ผง (ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

170฿

ZEO GOLD ภูไมท์ (Pumice) เป็นชื่อแร่ (Minerais) ซึ่งเป็นแร่หินแร่พิเศษบดจากหินแก้วชนิดพูมิซช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นอุ้มน้ำได้ดี ลดการสูญเสียน้ำจากดิน ใช้ 40-80 กิโลกรัม/ไร่ ดินจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ต่างจากการใช้โพลิเมอร์ที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายหมดไปใน 1-2 ปีแต่ภูไมท์จะอยู่อย่างยั่งยืนในดิน ไม่ทำปฏิกิริยากับปุ๋ยแบบปูน จึงคลุกผสมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่าง ๆ หว่านไปพร้อมกันได้

ขนาดบรรจุ 20 กก./กระสอบ

Ben Thomas Knight Bentonite

100฿

Bentonite clay Bentonite clay is transformed into the rocky volcanic ash introduction into the soil. Being immersed in water for 200 million years in the mineral line Monde tie event (Smectite) or Monte Carlo Maurice Knight (Montmorillonite. ) Is a major component

size 1 bag / 20 kg.

the Zeo GOLD’s Phu Mai House (powder)

170฿

ZEO GOLD Phu Mai House (Pumice) is a mineral (Minerais), a specialty mineral, mineral rock, crushed stone glass pool Mizrahi help pervious to absorb water well. Reduce water loss from the soil of 40-80 kg / ha soil is better and better every year, as opposed to using polymers decomposed by microorganisms exhausted in 1-2 years, but no house to live sustainably in mountain soil. Does not react with cement, fertilizers. Then mix with organic manure and chemical fertilizers were sown at the same time.

Packing 20 kg / bag.

ไคโตซานMT

100฿

สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีย่อย ไคโตซาน ออกเป็นท่อนสั้นๆ สามารถซึมซาบเข้าเนื้อเยื่อพืชรวดเร็ว กระตุ้นพืช ให้สร้างภูมิคุ้มกันทำให้พืชทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เร่งการเจริญเติบโต รากงอกงามเจริญดี พืชกินอาหารได้มาก ออกดอกเร็ว ดอกใหญ่ ก้านดอกยาว แข็งแรง ผลดก ขั้วเหนียว ผลใหญ่ รสชาติดี สีสวยพืชเจริญเติบโตสม่ำเสมอในแต่ละรุ่น สามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ถัง

sealant pond

300฿

Help raise the water level in the pond. Reducing leakage of water in the pond. This is where most water loss. By gravity Slime microorganisms to help build it faster.

Size: 1,000 g / bag

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

300฿

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม  ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ  ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

              ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

              – ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

              – ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

              – ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            – มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

              – ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

              – จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

              – จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

              – ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

            

สเม็คโตไทต์ชนิดผง  ใช้คลุกผสมกับอาหารกุ้ง  3  %  คืออาหารกุ้ง  97  .คลุกสมอาหาร  3  .เพื่อจับแอมโมเนียในลำไส้กุ้งและจับสารพิษในอาหาร
สเม็คโตไทต์ชนิดเม็ด  ใช้หว่านในบ่อกุ้งเพื่อจับแอมโมเนียในน้ำที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์วัตถุ

    ช่วงเวลาการใช้กับอายุกุ้ง

    กุ้งอายุ  1  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  หว่านให้กระจายทั้งบ่อ
กุ้งอายุ  2  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  15  วันครั้ง
กุ้งอายุ  3  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  10  วันครั้ง
กุ้งอายุ  4  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  7  วันครั้ง
ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

——————————————————————————————————————————-

SMECTOTITE-TM

SMECTOTITE-TM volcanic rocks have been analyzed by experts to be tested. There are actually more than 50 types of minerals and mineral liberation and animal feed. It is highly porous hollow hole is immediately drowned. And is inhabited by microorganisms are beneficial bacteria that break down waste. SMECTOTITE –TM has adsorbability , the ion exchangeability ,the catalysis and acid proof heat – resisting  and so on performance , therefore has widely serves as the adsorbent , the ionic exchange medical preparation and the catalyst , may also use the gas dry , aspects and so on purification and swage treamment

 

Property :

 Effective  in  capturing fine  dust sediment in the water.  Faster  sedimentation. Reduce algae. Reduce odors in the water. Adjust pH and alkalinity The median (pH balance)  Increases biological activity,  reduces nutrient levels, cuts sludge volume and odours, reduces ammonia and BOD levels in ion exchange columns or bed effluent, can be back flushed and regenerated, with ammonia recovered for fertiliser, increases sewerage plant capacity and life cycle. Diminishes ammonia toxicity and scouring; increases nitrogen levels in manures for higher fertiliser values; reduces odour levels in sheds and a safer, slow release off ammonia from urea; produces lower mortality rates in fowls and limits the moisture levels in organic wastes

 

How to use.

Shrimp at age 1 month can use SMECTOTIE 10 – 20 kg per rai Rai (acre or Hectare)  planted to spread the pond.

Shrimp at age 2 months can use SMECTOTIE 10-20 kg per rai  (acre or Hectare)  on every 15 days.

Shrimp at age3 months ago at SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 10 days.

Shrimp at  age 4 months to put SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 7 days.

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

270฿

ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

ฟอร์แทรน(FORTRAN-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดปลวก เพลี้ย หนอนด้วง แมลงศัตรูพืช
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

อินดิวเซอร์(INDUCER-TM)

500฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคพืช โรครากเน่าโคนเน่า
• โรคกล้าเน่ายุบ โรคเน่าคอดิน โรคเหี่ยว
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า