Showing 1–24 of 440 results

ZEO GOLD สเม็คไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿

ZEO GOLD สเม็คไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ๆ ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

– ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

– ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

– ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

– ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

– มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

– ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

– จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

– จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

– ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

– ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

the Zeo GOLD’s West Mecklenburg tight (powder)

180฿

The ZEO GOLD Mecklenburg tight a grip ammonia, hydrogen sulfide fold reduction, nitrite, methane and waste in shrimp ponds, fish ponds snapping turtle pond frog pond water and wastewater treatment. Catch the bad smell and ammonia smell. Hydro-fold reduction in sulfide ore volcanic rocks stables are equivalent to the original zeolite the best in the US, Canada, Japan, etc.

เมธาไรเซี่ยม(Metarrhizium)

300฿

จุลินทรีย์กำจัดปลวก ( MITE GA FUN)
เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเชื้อรา Metarrhizium-hpp ที่มีความสามารถในการจำกัดปลวก โดยเก็บรักษาให้อยู่ในรูปของสปอร์ เมื่อสปอร์ตกอยู่ที่ผิวของตัวปลวก แล้วจะสร้างหลอด (germ tube) ออกมาแทงทะลุผิวหนังของแมลงเข้าไปภายใน เชื้อรา Metarrhizium-hpp จะสร้างกลุ่มเส้นใย ( mycelium ) เข้าไปตามทางอาหารและขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นใยแตกและหักออกเป็นท่อนสั้น ๆ เข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในตัวแมลง ทำให้แมลงป่วยร่างกายอ่อนแอ แล้วตายในที่สุด

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

ไตรโคเดอร์ม่า(Trichoderma sp.) (ฉีดพ่น)

300฿

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า และกลุ่มเชื้อราที่เกิดจากฟัยท็อพธอร่า (Phytopthora) โรคก้านเน่ายุบตาย ในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ พิชเซียม (Pytium spp) ฟิวซาเรียม(Fusarium spp.)

ชนิดละเอียด (ฉีดพ่น)ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/กระป๋อง

ไทเกอร์เฮิร์บ(TIGER HERB)

150฿

สมุนไพรบดละเอียดจากฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และตะไคร้หอม ฉีดพ่นป้องกัน การวางไข่ของแมลง เคลือบแปลงกลิ่นรส ทำให้แมลงกัดกินใบหรือแมลงปากดูดกินน้ำเลี้ยงต่าง ๆ ไม่ชอบกิน ทำให้ลดการทำลายของแมลงศัตรูพืช

ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม/ขวด

Tiger Herb (TIGER HERB)

150฿

Tiger Herb (TIGER HERB).
Grinding powder Made from Creat turmeric and lavender spray for protection. The eggs of insects Coating to change the flavor of the main plant for cod and reduce the interference of the mother moth. The adult beetles eat the leaves. Or sap sucking insects were made to reduce losses from the infestation of pests.

บาซิลลัสMT

150฿

เป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมและทนต่อสภาพวะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และยังเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสปอร์ภายในตัวเองได้ด้วย เมื่อใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อในรูปของผงสปอร์แห้งจึงเก็บเชื้อไว้ได้นาน บาซิลัสซับธิลิส นี้จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการย่อยสลายเป็นสำคัญ ช่วยขจัดขี้เลนที่พื้นบ่อ ลดก๊าซไนไตรท์ แอมโมเนีย และ ก๊าซไฮโดรเยนซัลไฟด์ ช่วยให้พื้นบ่อสะอาด กุ้งลอกคราบได้ดี ไม่เป็นโรคหนวดกุด หางแหว่ง ที่พื้นบ่อไม่เรืองแสง ช่วยทำให้กุ้งโตไว

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ซองฟอยด์

บาซิลลัส-พลายแก้ว

300฿

บีเอสพลายแก้ว คือผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ ในกลุ่มแบคทีเรียบาซิลลัส ซับติลิส ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำัคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปีรด และยางพาราที่เกิดจากเชื้อราฟัยท๊อพธอรา โรคเกล้าเน่ายุบตาย ในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อเรา พิธเทียม ไรซอคโทเนียและ สเคอร์โรเทียม ฯลฯ และที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ สามารถกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูในเห็ดเกือบทุกชนิด โดยที่เห็ดไม่เป็นอันตราย

ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กระป๋อง

ซิลิสิคแอซิด

200฿

คือ ซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยผ่านทางใบช่วยป้องกัน การเข้าทำลายของเชื้อโรค และแมลง เช่น ไร รา หนอน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีเก็บได้ทน พืชผัก ผลไม้ มีโครงสร้างดี กรอบ อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ช่วยลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ลดต้นทุนการผลิต

ขนาดบรรจุ 1/2 กิโลกรัม/ขวด

BS PLAIKAEW

300฿

Plaikaew -TM products from microorganisms that are capable of eliminating the mold and bacterial diseases. Has been selected to be highly effective in preventing plant diseases caused by fungi important in diseases such as root rot rot of durian pepper citrus, lemon, papaya, pineapple and rubber caused by the fungus phytophthora disease skull rot. Collapse In cucurbits, tomatoes, peppers, beans, vegetables and flowers that are caused by Pythium (Pythium spp), Rhizogtonia (Rhizogtonia spp), and Sclerotium (Sclerotium spp.) And featured special is Plaikaew -TM can eliminate. Mushroom fungi are the enemy of almost every kind. The Plaikaew -TM Not harm Mushroom

SILISIC ACID

200฿

SILISIC-TM
Silica (H4SIO4) is a soluble silica. Plants can be used immediately by conveying through the roots. And absorbed through the leaves by spraying to prevent the infestation of insects, such as mites, fungi, bacteria and worms to produce good quality store-resistant plants are well structured and crispy as the needs of the market. Reduce the use of chemical pesticides to reduce production costs.

บาซิลลัส ธูริงเจนซิส (เชื้อบีทีชีวภาพ)

300฿

เป็นจุลินทรีย์ที่ทำลายหนอนหนังเหนียว , หนอนใบ, หนอนคืบ, หนอนกระทู้ กำจัดหนอนวัยอ่อน ใช้วิธีการเพาะขยายเชื้อ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ฉีดพ่นในแปลงผััก สวนไม้ผล ไม่มีสารพิษตกต้าง ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้บริโภค

ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กระป๋อง

การขยาย (ยาเชื้อบีที) ฆ่าหนอนผัก   

          1. ปัญหาผักและสารพิษตกค้าง ผักที่ปลูกในไทยมีปัญหาสารพิษตกค้าง เกิดจากการดูดสารพิษในดิน และการฉีดพ่นสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลง เพราะแมลงทำลายผัก แมลงที่ทำให้ยามากและใช้บ่อยคือหนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ หนอนใยผัก หนอนคืบ การพ่นยาฆ่าแมลงเป็นเหตุให้มีอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นยา, คนกินผัก ,สิ่งแวดล้อมและการส่งผักขายต่างประเทศ

          2. การลดแมลงศัตรูผักโดยวิธีต่าง ๆ ใช้แสงไฟล่อแมลงออกจากแปลงปลูก , ล่อด้วยกระดาษเหลืองกาวเหนียว , เพาะขยายตัวห้ำ ตัวเบียนกินแมลง , ปรับกรดด่างของดินให้ได้พีเอช 5.8-6.3 เพิ่มซิลิกอนที่ละลายได้ให้แก่ดินและใช้เชื้อโรคของหนอนเช่น ไส้เดือนฝอย ไวรัส และบักเตรี บาซิลัส ธูรินเจนสิส หรือเรียกยอๆ ว่า บีที

          3. การใช้บีทีสำเร็จรูป มีผู้ผลิตเชื้อ บาซิลัส ธูรินเจนสิส สายพันธุ์ต่าง ๆเพื่อใช้ฆ่าหนอนตามชนิดและสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในฉลาก , มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ , มีหลายบริษัททั้งผลิตในประเทศและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาจำหน่ายให้เกษตรกรส่วนมากอยู่ในราคาระดับแพง ตั้งแต่ราคากิโลกรัมละ 500 – 1000 บาท อัตราผสมน้ำมีตั้งแต่ 50-80 กรัมหรือซีซี /น้ำ 20 ลิตร ทำให้ 1 ไร่เสียเงิน 300-400บาท และมักให้ใช้ทุก 3-5 วัน นับว่าสิ้นเปลืองมาก การขยายเชื้อจะช่วยให้ประหยัดได้

          4.ขยายเชื้อบีทีด้วยมะพร้าวอ่อน ใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผล เจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ ใส่เชื้อบีที 1 ช้อนชา ( 1ซอง ) ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วัน นำมาผสมน้ำได้ 20 ลิตร

          5.ขยายเชื้อบีทีด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาด นำน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือด 5 นาที ช้อนฟองทิ้ง ตั้งให้เย็น ใส่เชื้อบีที 5 ช้อนชา ( 5 ซอง ) ต่อน้ำมะพร้าว 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวไม่พอเติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตรก่อนต้ม ) ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง,นำไปผสมกับน้ำได้รวม 100 ลิตร สำหรับฉีดพ่น

          6. ขยายเชื้อบีทีด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทราย ใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋อง น้ำตาลทราย 3 ช้อน เชื้อบีที 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง ให้อากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง สามารถใช้ผสมน้ำได้ 100 ลิตรหรือ 5 ปี๊ป

          7. ขยายเชื้อบีทีด้วยไข่ไก่สด ใช้น้ำ 15 ลิตร ไข่ไก่ 5 ฟอง เชื้อบีที 5 ช้อนชาหรือ 5 ซอง สเม็คไทต์ 5 ขีด (500 กรัม) น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง ใช้ผสมน้ำ 5 ปี๊ป ( 100 ลิตร )

          8. ขยายเชื้อบีทีด้วยแป้ง อยู่ระหว่างการทดลอง

          9. ฉีดพ่นตอนเย็น เพื่อป้องกันเชื้อถูกทำลายด้วยยูวีในแสงแดด

          10. ฉีดพ่นเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ เพื่อให้หนอนสามารถกินเชื้อบีทีที่ขยายออกมาได้มากเท่าที่จะมากได้

          11. การเปลี่ยนแปลงในหนอน วันแรกไม่พบหนอนตาย แต่เริ่มเชื่องช้าลง วันที่ 2 หนอนเล็กๆเริ่มตายมาก วันที่ 3-4 หนอนตายเกือบหมด ยกเว้นหนอนตัวโต ๆ แบบหนอนหนังเหนียวตัวใหญ่ แต่หยุดการกินอาหารไม่ทำลายพืชอีก ตามรายงานหนอนจะไม่กลับมารบกวนอีกนับ 20 วันขึ้นไป

         หนอนจะกินเชื้อบีทีเข้าไป จึงจะออกฤทธิ์ทำลายแมลง โดยทั่ว ๆ ไปจะทำลายเฉพาะตัวอ่อนของแมลงเท่านั้น เช่น ตัวหนอนหรือลูกน้ำยุงลาย จะไม่ทำลายศัตรูที่เป็นไข่และตัวเต็มวัย ยกเว้นเชื้อบีทีบางสายพันธุ์ที่ทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงปีกแข็งบางชนิด เมื่อหนอนกินเชื้อบีทีเข้าไปในกระเพาะ น้ำย่อยในกระเพาะมีฤทธิ์เป็นด่างค่อนข้างสูงจะย่อยสลายสารพิษซึ่งอยู่ในรูป protoxin ให้เป็น active toxin (สารพิษแท้จริง) ซึ่งจะเข้าทำลายเซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร ทำให้ระบบการย่อยและระบบทางเดินอาหารถูกทำลาย แมลงไม่สามารถกินอาหารได้ เคลื่อนไหวช้าลง ระดับความเป็นกรดด่างภายในลำตัวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เป็นอัมพาต ขากรรไกรค้าง สปอร์ของบีทีสามารถไหลผ่านจากรูแผลบนผนังกระเพาะเข้าสู่ระบบเลือด จะขยายทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โลหิตเป็นพิษ แมลงจะตายในระยะเวลา 2-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนและปริมาณเชื้อที่กินเข้าไป  

คัทออฟ(CUTOFF-TM)

400฿

• จุลินทรีย์ชีวภาพปราบเพลี้ย หนอน แมลง
• ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้
• ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด
• ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 เท่า

Bacillus MT-TM

150฿

Bacillus MT-TM digest the organic matter suspended in the water and sediment are to decompose quickly. Reduce the viscosity of the water, reducing the amount playful at the bottom of the pond, bacteria will grow expansion of spoiling food of bacteria in ponds, control the color, not a sudden change, reduce water drop, shrimp and stressful lives. The edges of ponds, solution Zoothamnium help control the pH of the water does not change quickly.

เบนโธไนท์Bentonite

100฿

ดินเบนโทไนท์Bentonite clayจัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดินถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา200ล้านปีอยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์( Smectite )หรือมอนต์มอริลโลไนท์( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก

ขนาดบรรจุ1กระสอบ/20 กิโลกรัม

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลืองเม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

180฿

ZEO GOLDภูไมท์ซัลเฟตเหลืองช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

 

คุณสมบัติ

1.ส่วนประกอบประกอบด้วยภูไมท์50%ซัลเฟต7%แคลเซียม12%ฟอสฟอริกแอซิด0.20%แมกนีเซียม0.01%เหล็ก0.01%สังกะสี0.005%ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย
2.วิธีการใช้ใช้รองก้นหลุมคลุกดินก้นหลุมก่อนปลูกโรยรอบโคนต้นโรยเป็นแถวข้างต้นหว่านบนดินไถหว่านหลังแล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกันโรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง
3.ผลของการใช้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน(ในเนื้อภูไมท์)แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้พืชซีดเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)แก้พืชโตช้า(แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด)ฯลฯ
4.ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรคและแมลง,ระบบรากดี,เนื้อแน่นสีสวย,กลิ่นดี,เนื้อกรอบอร่อยขึ้นและลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผลบางชนิด
5.ในพืชผักลดโรคและแมลงศัตรูผัก,รากมากโตเร็ว,ใบสีเขียวสด,กรอบอร่อย,หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย,ยกเกรดผักที่ส่งขาย
6.ผลดีในพืชหัวต่างๆเช่นขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย,เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น,แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้นเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น,ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี,ภูไมท์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มากขึ้น
7.ในอ้อยและข้าวโพดช่วยให้ใบตั้งรับแดดดีเปลือกและลำต้นแข็งลดโรคและแมลงได้ดีเพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อยผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึกดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก
8.ปาล์มยางไม้ผลไม้ยืนต้นดินซึมน้ำได้ดีพืชแข็งแรงมีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
9.ไม้ดอกไม้ประดับลดโรคแมลงก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทานทนต่อการขนส่งไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย
10.พืชไร่ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุยโรคแมลงน้อยต้นทุนการผลิตน้อยผลผลิตเพิ่มขึ้น
11.ไม้กระถางดินร่วนซุยน้ำไม่ขังลดโรคแมลงไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย
12.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รากลึกยาวรากมากผลผลิตสูงทุกด้าน
13.เครื่องเทศสมุนไพรเนื้อยาเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

อัตราการใช้

ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหว่านรองพื้นใช้อัตรา40-80กิโลกรัม/ไร่แล้วไถกลบในกรณีที่ใช้ภูไมท์ซัลเฟตปรับปรุงpHดินก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่าpHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่pHระหว่าง5.8-6.3ที่ระดับค่าpHที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ)ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้โดยทำการตรวจpHดินในพื้นที่หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่ระดับpHเท่าไหร่ถ้าpHต่ำกว่า5.8ให้ใช้หินฟอสเฟต(ร็อคฟอสเฟต)ปรับเพิ่มค่าpHขึ้นมาแต่ถ้าตรวจแล้วpHสูงกว่า6.3ไม่มากนักก็ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบเหลืองปรับลงมาแต่ถ้าpHสูงมากคือสูงกว่า8.0ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดงปรับปรุงให้ค่าpHลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะกับการเพาะปลูก

ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ดใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ชนิดผง3ส่วน,ผสมในขี้เลื่อยหรือวัสดุดิบเพาะเห็ด97ส่วนไม่ต้องใช้จิบซั่มและปูนขาวนำไปเพาะเห็ดตามปรกติ.ส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อเมื่อทำกองเสร็จครั้งสุดท้ายแล้ว,ใช้ภูไมท์หรือซีโอไลท์-สเม็คไตท์ผง200-300กรัมต่อน้ำ20ลิตรรดบนกองและดินรอบกองจนเปียกชุ่มจะลดไรเห็ดลงมดปลวกไส้เดือนฝอยและกลิ่นลงได้ผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ.

—————————————————————————————————–

PUMICESULPHATE-TM

ZEO GOLD – PUMICESULPHATE-TM makes pervious soil, soil permeability to water. Better soil drainage. The soil is clay event, the subsoil, the soil tight, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air in the soil, the water holding capacity of the soil, is a lack of lime and sulfur in plants, plant allergies, cold and hot. the pale green leaves, the plants grow more slowly, etc..

1. Components consist of rocks, minerals volcano 50%, sulfate, 7%, Calcium 12%, phosphoric acid 0.20%, Magnesium 0.01%,. iron 0.01%, Zn 0.005%, pH 6.5, the rest of the fertilizer.

2. Two. Methods used, the primer hole, mix the bottom of the hole before planting, sprinkle around the base of trees, sprinkle a line above, sown on soil tillage, sowing the crop, then, mixed with fertilizer sown along the way. , sprinkle on the soil in the pots or potted fruit trees.

3. A result of using, making soil, seepage through easily, drain flow water better, solve the tough, solve problems, subsoil, to solve the dense, hard, to dispel the salt out of the soil, improves air. in soil, the water holding capacity of the soil. (Michelin sulfur pool in the flesh), is deficient in lime and sulfur plants, plant allergies, cold and hot. (Of zinc), the disease leaves fading. Color green. (Solved by sulfur, magnesium, iron, zinc), the plants grow more slowly (with the help of cell division, calcium, sulfate, amino acids help create acid), etc..

4. Effective in reducing fruit pests and diseases, poor root system, flesh color, good flavor, texture and crispy. And reduce the Core rot diseases of fruit trees, in some kind of fruit.

5. Reduce disease and insect pests in vegetables, vegetables, roots grow very fast, bright green leaves, crispy, after harvest of field

vegetables to keep them long wilt not easy, the grade vegetable supply.

6. Effects in plants such as the size of the head is fatter because soil porosity, water reserves in the soil, the minerals, fertilizers, micorrhiza work better, gives great head growth, PUMICESULPHATE-TM. Leaves attached to the tree for a long time, the food was much better.

7. Sugarcane and corn. Help raise the leaves, the light was good, bark, trunk strength, reduce pests and diseases as well, add the molasses ccs, yield increases due to root out the very great and deep, sucking up dirt and water.

8. Palm trees, rubber trees, fruit plants, soil, water well yield strength has improved both the quantity and quality

9. Flowers, ornamental plants, reducing disease, insects, leaves, stems Dakkgan strength. Withstand transport. Flowers – trees, flowers and leaves are a beautiful dark color.

10. Tillage crops can relieve the pervious soil insects, disease, low production costs low. Increased productivity.

11. Potted soil, water tank, reducing disease, insects, soil, do not change frequently.

12. Pasture root length, root yield very high on all sides.

13th. Spices, herbs. The concentration of the herbs. Productivity increased.

Utilization.

Primers used PUMICESULPHATE-TM scattering rate 40-80 kg / ha, then plowing the soil pH before use PUMICESULPHATE-TM improved crops, need to understand that the proper pH for growing all kinds of plants at a pH between 5.8 to 6.5. At the pH of these plants can absorb transports nutrients as elements of division main, Micronutrients and nutrient supplementation (micronutrients) that plants need to be used effectively without acidity – alkalinity. of the fixation element by checking pH soil or to crops that at pH when the pH is below 5.8, use phosphate rock (rock phosphate) to raise the pH up, but if you check the pH. 6.5 is not much higher than it used to be PUMICESULPHATE-TM, but the pH is higher than 8.0, use red sack PUMICESULPHATE-TM pH 4.5, pH adjusted to lower levels matched to the crop.

Add the mushroom yield. The PUMICESULPHATE-TM powder, 3 parts mixed with sawdust or material mushrooms 97 section shall not apply gypsum and lime. To mushroom as usual. In the short straw mushrooms, then on to the finish. The final PUMICE-TM or PUMICESULPHATE-TM 200 – 300 grams per 20 liters of water and pouring it on the soil around the pile and soaked wet to reduce pest mites ants, termites, nematodes, fungi and odor down. Mushroom production will increase the amount and quality.

ม้อยเจอร์แพล้นท์

100฿

ม้อยเจอร์แพล้นท์ คือ สารโพลีแอลกอฮอร์จากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีประจุบวกหรือลบ ที่จะไปทำลายฤทธิ์ของยาหรือฮอร์โมน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพตามธรรมชาติได้โดยง่าย มีคุณสมบัติช่วยให้สารต่าง ๆ ที่ต้องการฉีดพ่นเข้าทางใบ ซึมเข้าสู่ใบพืชได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ได้ดีทั้งกับปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมน อาหารเสริม สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง
ม้อยเจอร์แพล้นท์ ลดอาการใบไหม้ หรือใบร่วง จากกรณีที่จำเป็นต้องฉีดพ่นสารในช่วงเช้าอย่างไรก็ดีควรฉีดพ่นตอนเช้าตรู่ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อยก่อน 30 นาที ก่อนที่แดดจะร้อนจัด

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยป้องกันน้ำจับตัวแข็ง ทั้งบนส่วนผิวนอกของใบ และในเนื้อเยื่อพืช เนื่องจากกระทบอากาศที่หนาวเย็น

ม้อยเจอร์แพล้นท์ ช่วยลดการคายน้ำของใบพืชเนื่องจากอากาศแห้งแล้งหรือร้อนจัด ทำให้พืชไม่เครียด หากใช้ร่วมกับ ไคโตซานเฟรช จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น