จุลินทรีย์, โรคและศัตรูไม้ผล

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ “ไบโอเซ็นเซอร์” ใช้กับเห็ดได้ไหม?

เริ่มมีคำถามให้ได้ยินหนาหูมากขึ้นทุกขณะ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่ กรมวิชาการเกษตรกำหนด ซึ่งมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำ โปรโตคอล ทำท๊อกซิโคโลยี การทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การทำ LD50 (lethal dose) คือ ขนาดของยาหรือสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเป็นจำนวน 50% ของจำนวนที่กำหนด และการทำแปลงทดสอบอัตราการใช้ให้ได้ผลชัดเจน ตามที่กรมวิชาการเกษตรต้องการ

ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ หรือ บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด จึงต้องมีการพัฒนาอัพเกรดสายพันธุ์จุลินทรีย์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่พี่น้องเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน ได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพเหล่านี้ไปทดสอบมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ การรับรองว่าสามารถปลูกผักอินทรีย์ได้ (Organic Thailand) และมาตรฐานการรับรองจาก IFOAM ระดับยุโรป

 

 

  

 

หนึ่งใน 5 เสือจุลินทรีย์ภาพที่ชื่อว่า “ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis spp.)” ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมากจาก “บีเอสพลายแก้ว Bacillus Subthilis spp.”  ซึ่งในวงการเพาะเห็ดจะรู้จักเป็นอย่างดี เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีมาตรฐานที่สูง และผนวกกับชื่อการค้าที่เปลี่ยนไป จึงทำให้แฟนคลับ “บีเอสพลายแก้ว” เดิม เกิดความสงสัยอยู่บ้างเหมือนกัน ว่าเจ้า “ไบโอเซ็นเซอร์” นี้สามารถที่จะใช้ในการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดได้หรือไม่

ก็ต้องขออนุญาตตอบในทีนี้เลยนะครับ ว่าการใช้ “ไบโอเซ็นเซอร์” ทดแทน “บีเอสพลายแก้ว” ในการเพาะเห็ดนั้น ไม่มีปัญหาด้านลบ หรือมีผลกระทบข้างเคียงกับเห็ดอย่างแน่นอนครับ ยังคงคุณสมบัติในการช่วยให้เห็ดปลอดภัยจากโรคเชื้อราต่างๆ ที่รบกวนเห็ด ไม่ว่าจะเป็นราเขียว ราดำ รากเมือก ราส้ม หรือราอื่นๆ ที่เป็นศัตรูเห็ด   เจ้า “ไบโอเซ็นเซอร์” นี้เขาสามารถที่จะจัดการเชื้อราโรคศัตรูเห็ดได้สบายครับ

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com