โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ป้องกันโรครากเน่า-โคนเน่าของมะนาวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแบบคุณราเมทย์ คำโสภา ที่พิษณุโลก

fiogf49gjkf0d

ช่วงนี้ทางกรุงเทพฯ ฝนตกทุกวันเลยไม่ตกเช้าก็บ่ายไม่บ่ายก็เย็นไม่แน่ใจว่าทางต่างจังหวัดของท่านสมาชิกของชมรมเกษตรปลอดสารพิษฝนตกบ้างมั้ย พูดถึงหน้าฝนโรคที่จะมาพร้อมฝนก็คงหนีไม่ฝนโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากปัญหาของเชื้อรา อาทิ ฟัยท็อปธอร่า, พิธเธียม, ฟูซาเรียม ฯลฯ ที่จะเป็นกันมากแทบทุกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้ม มะนาว ไม้ผล ยางพารา พืชผักสวนครัว ทางผู้เขียนคิดว่าเกษตรกรบางท่านอาจจะประสบปัญหาอยู่ดี ๆ พืชที่ตนเองปลูกกลับใบเหลือง ช่วงเช้าสภาพต้นรวมถึงใบสดชื่น พอช่วงบ่ายแดดแก่ ๆ กลับเหี่ยวเฉา ทั้ง ๆ ที่มีการให้น้ำ นั่นแหละคืออาการของเชื้อราที่เข้าทำลายระบบราก หรือเกษตรกรบางท่านอาจจะกลัวจะเป็นโรคนี้แล้วจะรักษาไม่ทันหรือรักษาไม่ถูกวีธี เลยจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยผู้เขียนจะยกตัวอย่างเกษตรกรที่ทำและได้ผลสามารถป้องกันและรักษาโรครากเน่าโคนเน่านี้ได้ คือคุณราเมทย์ คำโสภา เกษตรกรที่ปลูกมะนาวอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก

fiogf49gjkf0d

โรครากเน่าโคนเน่านั้นเกิดจากเชื้อราฟัยทอปธอร่า, พิธเธียม, ฟูซาเรียม และยังมีเชื้อราอีกหลายตัว ที่ยกมาจะเป็นเชื้อราที่พบบ่อยที่สุดที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า ลักษณะอาการคือเชื้อจะเข้าทำลายที่รากฝอย รากแขนง และบริเวณโคนต้นทำให้รากดูดน้ำและอาหารไม่ได้ ต่อจากนั้นใบจะเริ่มเขียวซีด เหลือง ถ้าเป็นหนักๆผลจะเหลืองร่วงหล่นง่าย กิ่งแห้งใบร่วงหล่นและมะนาวจะตายในที่สุด ถ้าขุดดูที่รากจะพบว่ารากของมะนาวจะเน่ามีสีน้ำตาลหรือสีดำ


คุณราเมทย์ คำโสภา ปลูกมะนาวอยู่ 5 ไร่ ที่อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ มะนาวจะเป็นรากเน่าโคนเน่าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกบ่อย สำหรับการป้องกันกำจัดนั้นคุณราเมทย์ คำโสภา จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเป็นจุลินทรีย์อยู่ในกลุ่มของเชื้อรา (รายละเอียดสามารถดูได้ในรายละเอียดสินค้า) สำหรับวิธีการใช้ก็นำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม นำไปโรยรอบๆทรงพุ่มของต้นมะนาว  ต้นละประมาณ 1 กิโลกรัม โดนใส่ต้นมะนาวทุกต้นเพื่อเป็นการป้องกัน ทำให้มะนาวในสวนของคุณราเมทย์ไม่มีปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าเลย ต่างจากสวนมะนาวใกล้เคียงที่แสดงอาการของโรครากเน่าแล้วคือใบของมะนาวเริ่มเหลือง ใบร่วงหล่น บางต้นใบร่วงจะหมดแล้ว  ท่านสมาชิกท่านอื่นที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจตุโชค จันทรภูมี (โทร. 085-9205846) นักวิชาการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ


เขียนและรายงานโดย นายจตุโชค  จันทรภูมี (นักวิชาการ)


ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com


วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com