โรคแมลงศัตรูพืช, ข้าว

ป้องกันกำจัดโรคแตงกวาแบบปลอดสารพิษ

fiogf49gjkf0d

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปแตงกวา  แตงกวานับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมระประทานกันมากที่สุด
เนื่องจากนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายอย่าง
และยังนำมาประกอบเป็นเครื่องเคียงสำหรับเป็นผักแอ้มต่างๆได้เป็นอย่างดี แตงกวานั้นจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกทางเลือกหนึ่งในการทำอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีเพราะอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น
โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วัน  โดยลักษณะของแตงกวาจะมีรากแก้วแตกแขนงเป็นจำนวนมาก
รากสามารถแผ่ขยายทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร
ลำต้นเป็นเถามีขนขึ้นมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป มีข้อยาว 10 ถึง 20 เซนติเมตร
มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มีการแตกแขนง ใบมีก้านใบยาว 5
15 เซนติเมตร ใบหยาบมีขนใบ มีมุมใบ 3 ถึง 5 มุม ปลายใบแหลม ใบใหญ่มี
เส้นใบ 5
7 เส้น ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบเลี้ยงสีเขียว
5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ดอกตัวผู้เป็นดอกเดี่ยว
ผลแตงกวามีลักษณะเรียวยาวทรงกระบอก มีไส้ภายในผล
                                             

พูดถึงการปลูกแตงกวาหรือพืชชนิดอื่นๆก็ต้องย่อมพูดถึงแมลงศัตรูของพืชชนิดนั้นๆด้วย
โดยวันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงแมลงศัตรูของแตงกวาและวิธีป้องกันกำจัดโดยวิธีปลอดสารพิษกันครับ
แมลงศัตรูของการปลูกแตงกวานั้นก็คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรแดง
แมลงเต่าแตงและหนอนกินใบนั่นเอง โดยจำพวกเพลี้ยไฟ
เพลี้ยอ่อนและไรแดงจะเป็นพวกปากดูด โดยจะดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ดอกอ่อน และยอดอ่อน
ทำให้ใบม้วนหงิกงอ รูปร่างผิดปกติเป็นกระจุก มีสีสลับเขียวเป็นทาง
ระบาดมากในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง
นับเป็นแมลงที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการปลูกแตงกวา
ส่วนแมลงเต่าและหนอนเป็นจำพวกปากกัดกินใบตั้งแต่เล็กยันโตเลย
โดยวิธีการป้องกันและกำจัดนั้นก็คือ การใช้จุลินทรีย์ทริปโตฝาจ กับ บีทีชีวภาพร่วมด้วยแพล้นท์เซฟ
MT โดยจุลินทรีย์ทริปโตฝาจนั้นจะเข้าไปทำลายระบบกระเพาะของเพลี้ยไฟ
เพลี้ยอ่อน
ไรและยังมีคุณสมบัติช่วยบีทีชีวภาพกำจัดหนอนที่มากัดกินใบได้ด้วยส่วนแพล้นท์เซฟ

MT นั้นจะช่วยขับไล่และป้องกันไม่ให้เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรแดง
และแม่ผีเสื้อเข้ามาทำลายอีกด้วยสรรพคุณเฉพาะตัว โดยการผสมทั้ง 3
ตัวตามที่บอกไปข้างต้นฉีดพ่นให้ชุ่มและโชกในช่วงเย็นแดดอ่อนๆ
3-7วันครั้งโดยทำการฉีดพ่นแล้วให้สังเกตแมลงและหนอนจะค่อยๆตายลงไปภายใน 2-3
วันเท่านั้นเอง เท่านี้เกษตรกรผู้เพาะปลูกแตงกวาก็จะไม่มีแมลงศัตรูมารบกวนและทำลายผลผลิตอีกและยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ปลูกเองด้วยครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายจตุโชค
จันทรภูมี โทร
.085-9205846 หรือสอบถามไปที่ Call
Center ของทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร.084-5554205-9

 

                  เขียนและรายงานโดย

       
 นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)