จุลินทรีย์, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ป้องกันกำจัดหนอนคะน้าด้วยไบโอเทค

 

ในเมืองไทยมีการปลูกผักคะน้ากันแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยและเป็นผักที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายและรับประทานกันทุกเพศทุกวัยถือว่าเป็น

พืชผักพื้นบ้านก็ได้ ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูกาลเดียว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกได้ผลดีที่

สุดในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ศัตรูของการปลูกผักคะน้าที่สำคัญๆ คือ หนอนใยผัก มักพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่บนใบและใต้ใบพืชเป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก

ส่วนใหญ่จะพบไข่ที่ใต้ใบพืช หนอนมีตัวเรียวยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็นสองแฉก เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างรุ่นแรงและสร้างใยพาตัวเองขึ้น

ลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ หนอนจะเข้าทำลายกัดกินผิวใบ ทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นหนอนจะชักใยบางๆ คลุมตัวไว้ติดอยู่กับใบพืชเพื่อเข้าดักแด้

วิธีปราบหนอนใยผักแบบชมรมเกษตรปลอดสารพิษคือการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยให้เกษตรกรใช้สารบีทีหรือว่าเชื้อบาซิลลัส ทูริงเยนซิส(Bachillus Thuringiensis)ห

รือในชื่อการค้า ไบโอแทค อัตราการใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ลักษณะการฉีดพ่นควรฉีดให้ชุ่มโชกและควรฉีดในช่วงเวลาตอนเย็น เพราะหนอนใยผักจะขึ้นจากดิ

นตอนเย็นและหลบลงดินตอนกลางวัน ถ้ามีการระบาดหนักให้ฉีดทุก 3-5 วัน และที่สำคัญควรใช้คู่กับสมุนไพรไทยเกอร์เฮิร์บเป็นสมุนไพรที่สกัดมาจากฟ้าทลายโจร ขมิ้

นชัน และตะไคร้หอม ช่วยในเรื่องการป้องกันการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืนสามารถทำให้ไข่ฟ่อลง มีรสชาติขมช่วยคลุมไข่และป้องกันการขยายพันธ์ของหนอนได้ดี

วิธีใช้ 50 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตรผสมให้เข้ากันฉีดพ่นควรฉีดให้ชุ่มโชกและควรฉีดในช่วงเวลาตอนเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิศ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน พรพรรณ ยิ้มสาระโทร 084-5554210 Hotline

สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ

@thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com