สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ, ประมง-สัตว์น้ำ

ปูนขาว….มิใช่เครื่องมือฆ่าเชื้อโรค

ในอดีตสมัยปู่ยาตายายเมื่อมีการขุดบ่อขุดสระเลี้ยงปลา…หลังจากขุดเสร็จก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่พบเห็นกันได้บ่อยมากๆ คือ การหว่านหรือโรย “ปูนขาว” ไปทั่วพื้นและด้านข้างบ่อ

เมื่อมีคนสงสัย….และไปถามว่า ใส่ไปเพื่ออะไร….ส่วนใหญ่ก็จะได้คำตอบว่า“ใส่ตามๆเขาไป”  หรือไม่ก็ “ใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรค” ?!?!?  บางคนก็พยักหน้าเออๆ ออๆ กันไป โดยก็ไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงๆ

การใส่ตามๆกันมาก็ยังพอเข้าใจในวิถีแบบไทยๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่การใส่ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั้น เห็นทีว่าจะต้องถกกันยาว….เพราะเท่าที่ทราบ ในประเทศไทย….ยังไม่มีรายงานการวิจัยใดๆ แม้แต่ชิ้นเดียวที่อ้างถึง การใช้ปูนขาวฆ่าเชื้อโรค หรือ คุณสมบัติของปูนขาวที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มิเช่นนั้น สารเคมีกำจัดเชื้อราโรคพืชคงจะขายไม่ออกเป็นแน่!

 

 

แต่คุณสมบัติของปูนขาว (Calcium hydroxide) ที่มีความเป็นด่างสูง เมื่อนำไปหว่านโรยในพื้นและผนังด้านข้างบ่อ ทำให้ค่าความเป็นกรดและด่างของดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป คือจะมีความเป็นด่างเพิ่มสูงขึ้น (มีค่าพีเอชสูงมากกว่า 7) จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ จุลินทรีย์ต่างๆ อาจจะเจริญเติบโตได้ช้า และเป็นผลพลอยได้ว่าเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ยากด้วยเช่นกัน อันนี้ก็อาจจะพออนุโลมกันได้บ้าง

แต่การใส่ปูนขาว โดยไม่วัดกรดและด่างของดินและน้ำให้ดีเสียก่อน น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดโทษต่อพี่น้องเกษตรกรมากกว่า เนื่องด้วยดินและน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ ปลาหรือกุ้งน้ำจืดนั้นจะต้องมีค่าพีเอชอยู่ที่ประมาณ 7 คือมีค่ากลางๆ

แต่ถ้าเราไปใส่ปูนก่อนวัดค่าพีเอชของดินและน้ำเสียก่อน…..น้ำจากธรรมชาติที่มีความเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติดีอยู่แล้ว เมื่อทำปฏิกิริยากับปูนขาว ก็จะกลายเป็นด่างเพิ่มขึ้น …..น้ำและดินที่เป็นด่างผิดแผกไปจากเดิม ….เมื่อปล่อยลูกกุ้ง ลูกปลาตัวเล็กๆ น้อยๆ …..ก็จะทำให้เกิดอาการเครียด ปรับตัวไม่ทัน มีการเจริญเติบโตช้า…..

เมื่อเกษตรกรเจอแบบนี้เข้า….ก็ต้องหัหน้าไปหาร้านขายปูน ขายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางการเกษตรอีกรอบ เพื่อที่จะถามหา ฮอร์โมน วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกกุ้ง ลูกปลา มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วยิ่งๆขึ้น….แท้ที่จริงแล้วที่ลูกกุ้ง ลูกปลาตัวเล็กๆ ยังอ่อนแออยู่ มีความเครียด ไม่กินอาหาร โตช้าเนื่องด้วย สาเหตุมาจากค่าความเป็นด่าง จากปูนขาวนั่นเอง

 

        

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com