ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ปุ๋ยละลายช้า : จะทำใช้เองที่โคราช

NULL

          ถาม : ได้รับเอกสารภูไมท์ซัลเฟตที่ส่งไปให้แล้ว ขณะนี้สนใจจะทำปุ๋ยละลายช้าไว้ใช้เอง จึงขอคำแนะนำเพิ่มเติม (นางลัดดา นวนโพธิ์ 23/12 ม.2 บ้านสันติสุข ถ.แจ้งพัฒนา ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 )

fiogf49gjkf0d

          ตอบ : หลักการทำปุ๋ยละลายช้า คือใช้ปุ๋ยที่มีประจุบวก เช่น แอมโมเนียม และโพแทสเซียม มาผสมกับสารซึ่งเกิดในขณะภูเขาไฟระเบิด ทำให้มีรูพรุนในเนื้อสารและมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) หรือ ซีอีซี. ที่มีจำหน่ายในตลาดปุ๋ยของไทย เช่น สเม็คไทต์ ภูไมท์ ภูไมท์ซัลเฟต เป็นต้น อนึ่งควรใช้จุลธาตุรวมร่วมไปในการผสมปุ๋ยในคราวเดียวกัน เช่น ใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-11-14 จำนวน 50 กก. เทกองบนพื้นพรมน้ำพอชื้นคลุกลับไปมาให้ทั่วถึง ใส่ซิลิโคเทรซ 5 ช้อนแกง โรยบนกองปุ๋ย เคล้าให้กระจายเกาะเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอ จากนั้นใส่ภูไมท์ หรือสเม็คไทต์ หรือภูไมท์ซัลเฟต 20 กก. คลุกให้เข้ากันดี นำไปใช้แทนปุ๋ยธรรมดา ภูไมท์จะจับปุ๋ยกลุ่มประจุบวกคือแอมโมเนีย และโพแทสเซียม เอาไว้ และปลดปล่อยออกมาช้า ๆ เป็นการลดการชะล้างไปกับน้ำฝน ทำให้ปุ๋ยที่ใส่ให้พืชเป็นประโยชน์แก่พืชเต็มที่ ในการทำปุ๋ยละลายช้ามีราคาแพง ต่างประเทศใช้วิธีปั้นเคลือบหลายชั้นทำให้เม็ดสวย แต่ขายในไทย กก.ละ 100 บาท ที่เราทำใช้เองเพียงแค่ กก. ละประมาณ 10 กว่าบาท ได้ผลพอๆ กัน.ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.