ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ปุ๋ยละลายช้าช่วยลดการสิ้นเปลืองปุ๋ย

NULL

          ในปัจจุบันการร้องทุกข์เรื่องต้นทุนการผลิตสูง เกือบทั้งหมดจะอ้างเรื่องยา (ฆ่าหนอน) แพง ปุ๋ยแพง แต่เมื่อผลิตออกมาแล้วกลับขายพืชผลได้ในราคาต่ำ เรื่องยาฆ่าหนอนแพงนั้นต่อไปปัญหาจะลดลง เพราะเกษตรกรสามารถหมักเชื้อบีทีชีวภาพใช้ปราบหนอนเองได้ด้วยต้นทุนต่ำมาก สำหรับผสมน้ำ 100 ลิตร เสียค่าใช้จ่ายเพียง 23-25 บาท ในเรื่องปุ๋ยแพงนั้นในอนาคตก็จะแก้ไขได้เช่นกัน เช่น การผสมปุ๋ยใช้เองและทำปุ๋ยนั้นให้กลายเป็นปุ๋ยละลายช้า

fiogf49gjkf0d

          ปุ๋ยเคมีในไทยจริงๆนั้นถือว่าไม่แพง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่ปุ๋ยที่ใช้นั้นเป็นปุ๋ยที่ละลายหมดทันทีเมื่อเปียกน้ำ ถ้าฝนตกหนัก ถ้ารดน้ำเกินกว่าที่ดินจะอุ้มน้ำไว้ได้ น้ำไหลออกนอกบริเวณราก ปุ๋ยก็ถูกพาไปกับน้ำนั้น จึงต้องใช้วิธีใส่ปุ๋ยครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาด้านแรงงาน แต่เมื่อใส่ครั้งละมากแล้วน้ำชะล้างออกไปเกือบหมด เหลือให้พืชได้ใช้น้อยก็เท่ากับใช้ปุ๋ยแพง ในญี่ปุ่นแก้ไขโดยใช้ปุ๋ยผสมหินเดือดเวลาภูเขาไฟระเบิด ทำเป็นปุ๋ยละลายช้า แต่พอขายในไทยตั้งราคาแพงถึง กก.ละ 100 บาท


          เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยธรรมดาให้เป็นปุ๋ยละลายช้าได้ด้วยตัวเอง ใช้ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 หรือ 16-11-14 จำนวน 50 กก. พรมน้ำพอชื้น ใส่ซิลิโคเทรซ 500 กรัม คลุกเคล้าครั้งหนึ่งก่อนแล้วใส่ภูไมท์ซัลเฟต 20 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วควรใช้เลยเพื่อป้องกันปุ๋ยเกาะกันเป็นก้อน ปุ๋ยแบบนี้ทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้นต่อหน่วยการใส่ปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยถูกลง ปุ๋ยละลายช้าลง ชะล้างน้อย พืชกินปุ๋ยได้นาน ไม่สูญเสียปุ๋ยถึงจะใช้แม่ปุ๋ยผสมเอง ก็ใช้ซิลิโคเทรซเสริม และใช้ภูไมท์ซัลเฟตเป็นตัวเติมได้.ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.