สูตรปุ๋ยสำหรับพืช

ปุ๋ยน้ำสูตรสะสมอาหารเร่งใบแก่ 1-1-4

NULL

วิธีใช้ : ฉีดพ่นเข้าทางใบ ระยะใบเพสลาด 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน เพื่อสะสมอาหารเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการเปิดตาดอก หรือ 1 ครั้ง 7-10 วัน ก่อนการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แตกยอดอ่อน และออกดอกตามมา ทั้งระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

fiogf49gjkf0d

วัตถุดิบ

ปริมาณ

1. น้ำ

200 ลิตร

2. ซิลิสิค แอซิด

25 กรัม

3. แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)

100 กรัม

4. ยูเรีย (46-0-0)

100 กรัม

5. โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)

100 กรัม

6. โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50)

350 กรัม

7. แมกนีเซียมพืช

50 กรัม

8. ซิลิโคเทรซ

25 กรัม

9. ซิงค์คีเลท 75%

50 กรัม

10. โบรอนพืช

50 กรัม

11. ไคโตซาน MT

50 ซีซี.

12. ฮอร์โมนไข่

50 ซีซี.

วิธีทำ : ใส่แม่ปุ๋ยน้ำหนักเป็นกรัม ลงในน้ำสะอาด 200 ลิตร คนให้ละลายจนใสเรียงตามลำดับทีละตัว การใส่ไม่เรียงลำดับหรือใส่ลงไปพร้อม ๆ กันทั้งหมดอาจมีปัญหาเรื่องการตกตะกอน กรณีใช้แคลเซียมไนเตรทชนิดใส่ทางดิน ให้ละลายแคลเซียมในน้ำ 10 ลิตรก่อน แล้วกรองเอาไขออกโดยสับหญ้าขนเป็นท่อนสั้น ๆ เล็ก ๆ ใส่ลงไป กวนจนกว่าหญ้าขนดูดจับไขเหลือแต่น้ำใส ๆ จึงกรองเอาหญ้าขนออก แล้วนำน้ำยาที่ได้นั้นมาผสมกับซิลิสิค แอซิด ส่วนผสมอื่น ๆ ที่เหลือเรียงตามลำดับต่อไป