สัตว์อื่นๆ, ปศุสัตว์

ปุ๋ยขี้หมู(น้ำขี้หมู)ใช้ไม่เป็น…มีโทษ…รู้มั้ย?

fiogf49gjkf0d

การเลี้ยงหมูก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหากไม่ป้องกันบำบัด
โดยเฉพาะกลิ่นก๊าซที่ปลิวล่องลอยตามลม
ซึ่งกล่าวรวมถึงของเสียที่เรียกว่า”ขี้”ในรูปของเหลวหรือน้ำทิ้งที่ปล่อยลงบ่อพัก
ผ่านลำน้ำลงคลองหนองจนผักตบผักปอดเขียวขจี
บางครั้งมีมากเกินไปน้ำเขียวไม่ระบายจนปลาตายลอยเป็นแพเพราะขาดออกซิเจน
ก่อให้เกิดปัญหามากมาย อันจะปล่อยลงแปลงนา
แปลงผักโดยตรงก็เกรงว่า…พืชผักก็จะเฝือใบบ้าใบเพราะได้รับไนโตรเจนเข้าไปเยอะ
อ่อนแอเป็นโรคและแมลงศัตรูรบกวนง่าย

                                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอกหมู    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอกหมู


                จริงแล้วไนโตรเจน(N)ก็เป็นอาหารพืช
แต่บางครั้งการได้รับในอัตราที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี
กล่าวคือ…ต้นพืชจะบ้าใบเฝือใบ โค่นล้มง่าย ไม่ค่อยติดดอกออกผล
เสียเวลาเสียต้นทุน เป็นปัญหาเดิมๆที่เกษตรกรเคยพบเจอ
ซึ่งต่อไปไม่ใช่ปัญหาหากจะนำขี้หมู น้ำขี้หมู
มาใช้ในแปลงเกษตรหรือหว่านราดรดต้นไม้
ก่อนหรือหลังปลูกทุกครั้งควรใช้หินแร่ภูเขาไฟพูมิช
รองก้นหลุมหรือหว่านผสมร่วมกันช่วยจับอนุภาคประจุบวกของไนโตรเจนในปุ๋ยขี้หมู
น้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงหมูสำหรับแปลงพืชที่ขาดอินทรียวัตถุให้เติมโพแทสเซียมฮิวเมทลงไปด้วย
จะช่วยให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินละลายเพิ่มขึ้น ต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์มากขึ้น
ถึงแม้ธาตุอาหารที่ได้จากขี้หมู น้ำขี้หมูจะมีประโยชน์ แต่การได้รับปุ๋ยเพียงอย่างเดียว
อาจทำให้เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยไม่เพียงพอ
จึงจำเป็นต้องดึงปุ๋ยเคมีบางสูตรมาร่วมเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตไม่ให้ตกต่ำ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและไม่ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็น เพียงแค่…นำพูมิช 20
กิโลกรัมคลุกผสมร่วมกับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัมหรือขี้หมู 100 กิโลกรัมทำเป็นปุ๋ยละลายช้า…เท่านี้ก็ช่วยลดต้นการใช้ปุ๋ย
ใช้ยาได้แล้วครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2

                        

                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พูมิชผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดโพแทสเซียมฮิวเมทของชมรมเกษตร      

เขียนและรายงานโดย :
คุณเอกรินทร์ ช่วยชู(นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com