ปศุสัตว์

ปัญหาแอมโมเนีย”กลิ่นไม่พึงประสงค์”พื้นคอกสัตว์เลี้ยงแก้ได้

แอมโมเนียเป็นก๊าซพิษที่อันตรายต่อสัตว์ลี้ยง สัตว์ชนิดใดที่สัมผัสก๊าซนี้อยู่เสมอๆจะเกิดอาการแพ้ ก่อให้การระคายเคืองไอจามอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้สัตว์ชนิดนั้นเครียดอ่อนแอได้ มากๆเข้าอาจทำให้มีน้ำมูกน้ำตาไหล ยิ่งถ้าถูกเชื้อโรคเข้าซ้ำเติมก็อาจเป็นโรคได้ง่าย ซึ่งในสัตว์ปีกมีโอกาสติดเชื้อได้งานกว่าสัตว์กีบหรือสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะแอมโมเนียจากพื้นคอกซีเมนต์ ซึ่งพื้นประเภทนี้ถูกสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียซึมผ่านลงดิน ป้องกันการระเหยของแอมโมเนียขึ้นถึงตัวหมู คอกแบบนี้ควรมีลานหรือร่อง อยู่ส่วนท้ายของคอกเพื่อเป็นที่พักขี้หมู แล้วรวมไปลงในบ่อเกรอะบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจะมีกลิ่นแอมโมเนียของเสียจากท้ายคอกหรือบ่อพักอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าฟาร์มดังใดมีขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพต่อเนื่องแบบวันต่อวัน กลิ่นอาจจะลดน้อยลงก็จริงอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม นั้นคือ..น้ำทิ้งที่หมักอยู่ท้ายคอก เนื่องจากน้ำดังกล่าวยังคงมีสารอินทรีย์หรือเศษอาหารปะปนอยู่

 

  

 

ปัญหาแอมโมเนียในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นคอกดินหรือคอกปูน ป้องกันได้โดยใช้ซีโอฟาร์ม ซึ่งเป็นกลุ่มซีโอไลท์แท้ช่วยในการจับกลิ่นและก๊าซต่างๆกลิ่นมูลสัตว์จะถูกจับตรึงไว้จนหมดกลิ่น หากนำมูลสัตว์เหล่านี้เมื่อนำไปใช้บำรุงดินก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีที่ละลายช้าช่วยป้องกันแมลง หนอน ไร รา เนื่องจากในเนื้อของซีโอฟาร์มประกอบไปด้วยซิลิก้าที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ส่วนการนำซีโอฟาร์มไปใช้คลุกผสมอาหารในอัตรา 3 กิโลกรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัมหรือ 3 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนอาหาร เนื่องจากเนื้อของซีโอฟาร์มจะไปจับตรึงก๊าซต่างๆภายในลำไส้ของสัตว์ เวลาถ่ายมูลออกมาก็จะไม่มีกลิ่น หากยังมีกลิ่นก็ให้หว่านทับลงไปอีกครั้ง นอกจากนี้ซีโอฟาร์มยังช่วยในการจับตรึงทำลายสารพิษจากอะฟลาท็อกซินที่ตกค้างในอาหารสัตว์ ช่วยลดอัตราการตายของหมู เป็ด ไก่ให้ลดน้อยลงได้

เกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680 -2 หรือผู้เขียน 081-3983128 สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro *** สินค้าคุณภาพ…ตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com