โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ปัญหาด้วง….ป้องกันได้ด้วยฟอร์แทรน

มะพร้าวถือเป็นไม้ผลที่นับว่ามีประโยชน์หลากหลายและสร้างกำไรให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกได้เป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันนี้ราคามะพร้าวถือว่าแพงราคาต่อลูก30-50 บาทกันเลยที่เดียวจึงเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อสร้างรายได้วันนี้ผู้เขียนจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูตัวร้ายที่เกิดกับมะพร้าวกันค่ะ ถ้าพูดหรือกล่าวถึงแมลงที่กัดกินทำลายยอดอ่อนมะพร้าว ส่วนใหญ่เป็นด้วงแรด ด้วงกวางฯลฯ มักออกหากินเวลาพลบค่ำหรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ชอบบินออกมาเล่นแสงไฟหลังฝนตกใหม่ๆ พื้นที่ใดที่ระบบนิเวศน์ยังสมดุลมักจะไม่พบระบาด ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยปละละเลยของเกษตรกรก่อให้เกิดแหล่งขยายพันธุ์ อย่างซากเน่าเปื่อยของลำต้นตอมะพร้าว, กองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก, ขุยมะพร้าว รวมถึงซากพืชต่างๆ ที่เน่าเปื่อย จากนั้นตัวด้วงที่โตเต็มวัยก็จะบินขึ้นไปกัดเจาะทางใบมะพร้าว รวมถึงยอดอ่อนที่ไม่คลี่เสียหายขาดแหว่งเป็นหางปลาทู

 

 

วิธีป้องกันแบบง่ายๆคือ การนำฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม)มาควบคุมด้วงดังกล่าวนั้น เป็นวิธีป้องกันกำจัดแบบชีวภาพทางที่ได้ผลระยะยาว ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งเชื้อรากลุ่มนี้สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี ที่สำคัญเป็นภัยต่อด้วงแมลงอาศัย วิธีใช้คือฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม)คลุกผสมกองปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 50-100 กรัมต่อปุ๋ยคอก 100 กิโล เพื่อล่อให้ด้วงมาวางไข่เพื่อตัดวงจรชีวิต หรือผสมน้ำฉีดพ่นตามจุดที่พบหรือการเข้าทำลายของด้วงในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดทุกๆ5-7 วัน จากการศึกษางานวิจัยพบว่าเชื้อราดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดโรคแก่แมลงเชื้อราฟอร์แทรน(เมธาไรเซียม)จะเข้าทำลายแมลงผ่านทางผนังลำตัวหรือรูหายใจ เมื่อสภาพอุณหภูมิความชื้นเหมาะสม เชื้อราจะสร้างเส้นใยแล้วแทงทะลุผ่านผนังลำตัวเข้าสู่เนื้อเยื่อ จากนั้นก็ดูดซึมสารอาหารในลำตัวแมลงจนแห้งแข็งเหมือนมัมมี่ หลังจากแมลงตายแล้วเชื้อก็จะแทงทะลุผ่านผนังลำตัวออกมาข้างนอก ช่วงแรกๆจะพบว่ามีเส้นใยสีขาวปกคลุมลำตัวเพียงเล็กน้อย แล้วค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆคล้ายฟองน้ำหุ้ม และด้วงก็จะค่อยป่วยและตายค่ะ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]