โรคและศัตรูเห็ด

ปัญหาการเพาะเห็ดฟาง

เห็ดฟางเป็นเห็ดที่เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุการเพาะสั้นประมาณ 10-15 วัน วัสดุที่นำมาเพาะเห็ดฟางมีหลากหลาย เช่น เปลือกถั่วเขียว, ทะลายปาล์มน้ำมัน. มันเส้น, ผักตบชวา, ต้นกล้วยสับแห้ง, ขี้เลื่อย, ฟางข้าวและตอซังข้าวการเพาะเห็ดฟางมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเหมือนกับการเพาะเห็ดอื่นๆ สำหรับโรคและแมลงที่เป็นปัญหาทำลายเห็ดฟางมีทั้ง มด ปลวก แมลงสาบ หนู ไรและรา สำหรับโรคของเห็ดฟางที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่

1.โรคราเม็ดผักกาด ซึ่งมักเกิดกับกองเห็ดฟางที่ใช้ฟางเก่าเก็บค้างปีและถูกแดดฝนมาก่อน

2.โรคราเขียว

3.โรคราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า

4.ราขาวนวลเชื้อราชนิดนี้มีลักษณะสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อนๆ พบตั้งแต่วันแรกของการเพาะเห็ด เชื้อรานี้มักจะเกิดบนวัสดุเพาะและเจริญแผ่ขยายติดต่อกันเป็นปื้นใหญ่ ทำให้มองเห็นเป็นก้อนๆหรือเป็นแผ่นๆ เชื้อราชนิดนี้เป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตเร็วขึ้นแข่งกับเชื้อเห็ดฟาง

5.ราขาวฟูเชื้อรานี้เส้นใยมีลักษณะขาวจัดและฟู มักพบบนหลังกองเพาะพบตั้งแต่วันแรกหรือวันที่ 2 ของการเพาะเห็ดเมื่อราชนิดนี้อายุมากขึ้นจะมีสีเทาเชื้อรานี้เกิดเร็วถ้าเกิดแล้วไปปกคลุมดอกเห็ดทำให้ดอกเห็ดฝ่อ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนำวันนี้คือบาซิลลัสไมโตฟากัสและบีเอสพลายแก้วซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดไรศัตรูเห็ด

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนเปรมฤดี พรมภักดี (ฝ่ายขายภาคอีสานตอนล่าง)

086-8954172 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com