ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

“ ปอมปาดัวร์ ” ปลาที่รักความสงบ, ไม่ก้าวร้าวส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการส่งออก

NULL

ปลาปอมปาดัวร์จัดเป็นปลาสวยงามที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์คือ เป็นรูปทรงกลม ลำตัวแบน ส่วนของลำตัวจะกว้างคล้ายกับรูปจาน เป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายของลวดลาย และสีสันตามลำตัว เป็นปลาที่มีการเคลื่อนไหวเนิบนาบ อ่อนช้อย และสวยงาม จัดเป็นปลาที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากอีกชนิดหนึ่งในขณะนี้ แต่เป็นที่สังเกตว่าปลาชนิดนี้

fiogf49gjkf0d

จะหาซื้อขายในบ้าน เราไม่มากนัก เนื่องจากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ในบ้านเราส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก

           คุณ ธนินพัฒน์ ภัทรเกษมพงษ์ บ้านเลขที่ 286/11-12 ถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์มานานกว่า 10 ปี ได้บอกว่าสีที่นิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันคือ สีแดง, สีฟ้า และสีขาวมุก เป็นต้น คนที่จะนำปอมปาดัวร์มาเลี้ยงในตู้ปลาสวยงาม จะต้องมีการเอาใจใส่ที่ดีพอสมควร อย่างน้อยจะต้องเริ่มต้นที่ใจรักไม่ควรเลี้ยงไว้เพื่อการดูเล่นเพียงอย่างเดียว น้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นควรมีอุณหภูมิเฉลี่ยคงที่อยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียสและมีค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเป็นกลาง คือ pH = 7 ( หรือควบคุมค่า pH ให้อยู่ในช่วง 6.4-7.5) ในธรรมชาติปอมปาดัวร์มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อย ๆ จึงเป็นปลาที่ชอบน้ำใหม่ หรือมีการถ่ายเทน้ำสม่ำเสมอ อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาชนิดนี้ได้แก่ ลูกน้ำ, ไรแดง, ไรสีน้ำตาล, ไส้เดือน, หนอนแดง และไข่กุ้ง เป็นต้น

           คุณธนินพัฒน์ยังได้บอกถึงนิสัยของปอมปาดัวร์เป็นปลาที่ค่อนข้างรักความสงบ ไม่ค่อยก้าวร้าวเว้นแต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์วางไข่เท่านั้น สำหรับผู้ที่นำปลาปอมปาดัวร์มาเลี้ยงในตู้ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่น ปลาที่ใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ควรมีอายุอย่างน้อย 1 ปี ในช่วงก่อนวางไข่ควรหาท่อนไม้และก้อนหิน วางไว้ภายในตู้เพื่อเป็นที่เกาะของไข่พยายามเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด ความนิยมเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ในทุกวันนี้ตลาดยังมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะขายส่งออก สำหรับราคาขายปอมปาดัวร์จะแบ่งตามขนาดของตัวปลาซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จะขายเฉลี่ยตัวละ 25 บาท, ขนาด 2 นิ้ว เฉลี่ยตัวละ 35-40 บาท, ขนาด 3 นิ้ว ขายเฉลี่ยตัวละ 75-80 บาท และขนาดสุดท้ายคือมีขนาดลำตัวตั้งแต่ 4-5 นิ้วขึ้นไป (ปลาชนิดนี้เมื่อเลี้ยงให้ขนาดโตเต็มที่จะมีขนาดของลำตัวไม่เกิน 7 นิ้ว ) มักจะขายในลักษณะของพ่อ-แม่พันธุ์ ราคาอาจจะสูงไปถึงคู่ละ 3,000 บาท แต่ถ้าเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ราคาอาจจะสูงไปถึงคู่ละ 3,000 บาท แต่ถ้าพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีลวดลายลำตัวแปลกใหม่, สวยและหายาก เช่น ลายจุด ราคาอาจจะสูงไปถึงคู่ละ 8,000-10,000 บาท

            เนื่องจากปอมปาดัวร์เป็นปลาสวยงามที่สีสันบนลำตัวเข้มข้นใกล้เคียงกับปลาทะเล จึงเริ่มเป็นที่นิยมมาเลี้ยงเป็นปลาตู้กันมากขึ้น

ที่มา : ไพลิน ถิ่นสูง. คอลัมน์ “ สัตว์สวย ป่างาม ” . เดลินิวส์. ฉบับที่ 20,659 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2549 หน้า 12