สารพันเห็ด, เห็ดเผาะ

ปลูกเห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดตะไคร ในสวนป่า สวนไม้ยืนต้น

NULL

เห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดแดง เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดไค เห็ดตะไครหลังเขียว และเห็ดป่าอีกหลายชนิดที่ขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าโปร่ง ที่มีต้นไม้ยืนต้นในตระกูลไม้ยางนาขึ้นได้ เช่น เต็ง รัง ยางนา เหียง กุง พลวง กระบาก สะแบง ตะเคียน พะยอม ฯลฯ เป็นเห็ดประเภทเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่า คือ เป็นเห็ดที่อยู่อาศัยรอบนอกรากพืชเป็น ๆ แบบได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เส้นใยเห็ดช่วยทำให้พืชทนแล้งและพืชโตเร็วมีผลผลิตมากขึ้นรากพืชให้อาหารบางส่วนแก่เห็ด และต้นฤดูฝนทำให้เกิดการสร้างดอกเห็ดใช้เป็นอาหารของคนและสัตว์

fiogf49gjkf0d

จำนวนของดอกเห็ดที่ผลิตได้จากสวนป่าขึ้นกับจำนวนรากไม้ คือ ต้นไม้ ปริมาณอินทรียวัตถุคือเศษพืชตามผิวดิน และเชื้อเห็ดที่มีอยู่ที่ราก การใส่เชื้อเห็ดให้รากไม้ทำโดยการนำดอกเห็ดแก่มาล้างน้ำเอาเชื้อหรือสปอร์ใต้หมวกเห็ด หรือผ่าดอกเห็ดเผาะที่ขนาดใหญ่แก่ ๆ เหนียว ๆ ข้างใน ผงสีดำคือสปอร์ หรือเชื้อเห็ด เอาน้ำที่มีสปอร์นี้โปรดโคนต้นไม้หากเป็นนอกฤดูเกิดดอกเห็ดก็ซื้อเชื้อในขวดมาใส่โคนต้นไม้กลบด้วยปุ๋ยหมัก รดน้ำให้ชุ่มชื้นเชื้อเห็ดจะงอกเป็นเส้นใยไปอยู่ที่รากพืช เจริญลามไปทั่วทุกส่วนของรากและอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตของต้นไม้ ใส่เชื้อเพียง 2-3 ครั้งในปีแรก พอฤดูฝนถัดไปเริ่มเกิดดอกเห็ดบ้างแล้ว ก็หาเชื้อเห็ดอื่น ๆ มาใส่ให้อีก ต่อไปต้นไม้เหล่านี้จะเกิดเห็ดที่รากได้หลายชนิดตลอดหน้าฝน

          เห็ดผึ้ง หรือเห็ดห้า เห็ดตับเต่าเกิดได้กับต้นไม้ป่า ไม้ปลูกหลายชนิด คือ มะม่วง มะไฟ มะกอกน้ำ ชบา แค ทองหลวง สะเก ไทร รำเพย ยี่โถ ลำไย ลิ้นจี่ ส้มโอ และต้นไม้หลายชนิดในป่าทาม ใส่เชื้อปีแรกปีเดียว พอเริ่มเกิดเห็ดในหน้าฝนแรกแล้ว ต่อไปก็เกิดทุกปีใส่เชื้อด้วยน้ำล้างดอกเห็ด หรือเชื้อเห็ดในขวดเช่นเดียวกัน

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. ฉบับที่ 20,415 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548 หน้า 10